แบตเตอรี่อย่างรวดเร็วใช้เมื่อคุณใช้ Windows 10 บนระบบที่สนับสนุนไฮบริดสลีกราฟิก และแสดงที่จอภาพภายนอก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3099517
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ Windows 10 บนระบบที่สนับสนุนไฮบริดสลีกราฟิก
  • คุณใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก NVidia (GPU) เพื่อแสดงถึงจอภาพภายนอก
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจยังคงเห็นอย่างรวดเร็วแบตเตอรี่ใช้สำหรับ 2 นาทีหรือมากกว่า นี้เกิดขึ้นแม้ว่าวิดีโอหรือ DirectX ที่ลงท้ายด้วยแอพลิเคชัน และจอภาพภายนอกถูกถอดสายออก
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ dwm.exe ยังคงอ้างอิง GPU แบบเดี่ยว ๆ (dGPU) แม้ว่าวิดีโอหรือ DirectX ที่ลงท้ายด้วยแอพลิเคชัน และจอภาพภายนอกถูกถอดสายออก ดังนั้น Windows 10 ยังคงรักษาแหล่งจ่ายไฟ dGPU
การแก้ไข
ในขณะนี้ไม่มีวิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้ใน Windows 10 Microsoft จะตรวจการตัดสินค้าจากคลัง และจะปรับปรุงบทความนี้เมื่อมีข้อมูลใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3099517 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/09/2015 16:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10

  • kbmt KB3099517 KbMtth
คำติชม