การแก้ไข: DBCC CHECKDB ไม่ได้รายงานความไม่สอดคล้องของข้อมูลเมตาของ filegroups ไม่ถูกต้องในการสรุปใน 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3100361
อาการ
สมมติว่า คุณมีฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยพาร์ติชันตารางใน Microsoft SQL Server 2014or SQL Server 2012 พาร์ติชันของตารางถูกแมปไปยัง filegroups ที่แตกต่างกัน และแม็ปกลุ่มแฟ้มของบางอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC CHECKDB, filegroups ไม่ถูกต้องถูกตรวจพบ และรายงานในผลลัพธ์:
ไม่สามารถประมวลผลดัชนีIndexName> ของตารางชื่อตาราง> เนื่องจากกลุ่มแฟ้มของ (ID กลุ่มแฟ้มของFileGroupNumber>) ไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ส่วนสรุปไม่ได้รายงานการปันส่วนใด ๆ หรือข้อผิดพลาดของความสอดคล้องกัน
การแก้ไข
การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server: ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:


หมายเหตุ การแก้ไขนี้แก้ไข DBCC CHECKDBรายงานลักษณะการทำงานเฉพาะเพื่อให้มีรายงาน filegroups ไม่ถูกต้องใน CHECKDB DBCC สรุปเป็นข้อผิดพลาดของความสอดคล้องกัน ไม่ได้แก้ไขการแก้ไขกลุ่มแฟ้มของไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของความสอดคล้องกัน และคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรองที่ดีของรู้จักล่าสุดขอแนะนำเพื่อแก้ไขความเสียหาย

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3100361 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/19/2016 15:05:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3100361 KbMtth
คำติชม