การปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความล้มเหลวในการแก้ปัญหาชื่อและปัญหาอื่น ๆ DNS บนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3100479

ปัญหาที่ 1

การแก้ปัญหาชื่อสำหรับบางเว็บไซต์ภายนอกล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2012 ที่ใช้คำแนะนำรากของอินเทอร์เน็ต

ปัญหาที่ 2

เรกคอร์ดที่มีชื่อมาตรฐาน (CNAME) ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับ โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS เมื่อประมวลผลคำตอบที่ประกอบด้วยระเบียนชื่อ (DNAME การมอบหมาย)

ปัญหาที่ 3

สมมติว่า คุณใช้เรกคอร์ดที่ชี้ชื่อหน่วยงาน (NAPTR) ในสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งบริการเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) สำหรับโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2012 บีบเรกคอร์ด NAPTR โทรศัพท์ไม่พบบริการ SIP

สาเหตุของปัญหา 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์มีทั้งจุดเริ่มต้นของระเบียนของหน่วยงานจัดเก็บ (SOA) และมีระเบียน CNAME บนเว็บไซต์ ซึ่งป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ DNS แก้ไขชื่อโดเมนได้อย่างถูกต้อง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการคำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3100479 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 10:09:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3100479 KbMtth
คำติชม