วิธีการแก้ปัญหาระหว่างการติดตั้ง เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำเตือน บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่อาจต้องเปลี่ยนแปลง input/output system (BIOS) หรือการตั้งค่า complementary metal oxide semiconductor (CMOS) อาจต้องการการแก้ไขทางกายภาพไปยังฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ การแก้ไข BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่าปัญหาที่เกิดจากการแก้ไข BIOS จะสามารถแก้ไขได้ การเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง หากคุณต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณและโปรดทราบว่าการแก้ไขฮาร์ดแวร์หรือ BIOS ของคอมพิวเตอร์อาจทำให้การรับประกันสิ้นสุด หากคุณไม่ต้องการแก้ไขฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังศูนย์ซ่อม

ในกรณีนี้

สรุป

บทนำ

ใช้ขั้นตอนต่างๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อแก้ปัญหาเมื่อคุณปรับรุ่นไปเป็น Microsoft Windows XP จากรุ่นใดๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ใช้สำหรับปัญหาทั่วไปและสำหรับปัญหาเฉพาะต่อไปนี้:
 • คุณได้รับแจ้งข้อผิดพลาดในการคัดลอกแฟ้มขณะที่โปรแกรมตั้งค่ากำลังทำงาน
 • โปรแกรมตั้งค่าหยุดการตอบสนอง
 • คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองและปรากฏหน้าจอสีดำขึ้น
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop เมื่อใช้โปรแกรมตั้งค่า


กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณมีปัญหาระหว่างที่ใช้โปรแกรมตั้งค่า ให้ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ การแก้ปัญหาคลีนบูตอ้างถึงวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อลดลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของคุณ ลักษณะการทำงานหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows หรือโปรแกรม Windows เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความขัดแย้งของไดรเวอร์ โปรแกรม terminate-and-stay-resident (TSRs) และการตั้งค่าอื่นๆ ที่เริ่มต้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows Me ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
267288 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows 98 หรือ Windows 98 Second Edition ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
192926 วิธีการแก้ไขปัญหาคลีนบูตสำหรับ Windows 98 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
นอกจากนี้ หากคุณมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นตอนการทำคลีนบูตที่มีการอ้างถึงในบทความเหล่านี้อาจปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องลบซอฟต์แวร์เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างที่โปรแกรมตั้งค่ากำลังทำงาน คุณยังอาจต้องการติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ก่อนที่จะลบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อให้คุณไม่ต้องปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของคุณอาจถูกโจมตีจากไวรัส หลังจากขั้นตอนการตั้งค่า Windows XP เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใหม่หากสามารถใช้งานได้กับ Windows XP

หมายเหตุ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์นั้นๆ สามารถใช้งานกับ Windows XP ได้หรือไม่ หรือเพื่อดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้กับ Windows XP

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการคัดลอกแฟ้มขณะที่โปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is corrupt; it contains all zero's
 • Setup cannot copy the file file_name. Press X to retry, Y to abort

  หมายเหตุfile_name คือตัวยึดตำแหน่งสำหรับแฟ้มที่โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถคัดลอกได้
 • INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แผ่นซีดีรอม Windows XP เป็นรอย เปื้อนหรือสกปรก ทำความสะอาดซีดีรอม Windows XP ด้วยผ้านุ่ม ใส่แผ่นลงในไดรฟ์ซีดีรอม แล้วคลิก OK
 • ไดรฟ์ซีดีรอมของคุณทำงานได้ไม่ตามปกติหรือซีดีรอมอาจมีการสั่นมากกว่าที่เลเซอร์จะอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณหรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตซีดีรอม
 • หากคุณใช้ไดรฟ์ซีดีรอมหลายไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจพยายามหาแฟ้มต่างๆ ในไดรฟ์ที่ไม่ถูกต้อง หากฮาร์ดแวร์ของคุณมีคุณลักษณะในการปิดใช้งานไดรฟ์ซีดีรอมที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ปิดไดรฟ์ซีดีรอมที่ไม่ได้ใช้
 • คอมพิวเตอร์ของคุณมีการโอเวอร์คล็อก เนื่องจากการทำโอเวอร์คล็อกจะส่งผลต่อหน่วยความจำมาก โปรแกรมถอดรหัสอาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณแตกแฟ้มจากแผ่นซีดี Windows XP
 • ลองใช้ค่าความเร็วนาฬิกาปกติสำหรับเมนบอร์ดและตัวประมวลผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูคู่มือของฮาร์ดแวร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดของคุณ
 • คอมพิวเตอร์ของคุณชำรุดหรือหน่วยความจำ random access memory (RAM) หรือแคชไม่ตรงกัน เช่น คุณอาจใช้หน่วยความจำ RAM แบบ extended data out (EDO) และ non-EDO ร่วมกัน หรือใช้ RAM ที่มีความเร็วแตกต่างกัน

  อาจเกิดข้อผิดพลาดในการถอดรหัสได้แม้จะดูเหมือน Windows ทำงานได้อย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหนักของคอมพิวเตอร์เมื่อ Windows พยายามแตกแฟ้มต่างๆ และเข้าถึงฮาร์ดดิสก์

  เมื่อต้องการตรวจสอบวิธีการทำให้หน่วยความจำแคชของคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง โปรดดูเอกสารประกอบของฮาร์ดแวร์หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
 • ีมีการเปิดใช้ Ultra direct memory access (DMA) ในการตั้งค่า CMOS ของคุณ และข้อมูลมีการย้ายเร็วเกินไป
 • เปลี่ยนจากโหมด DMA ไปเป็นโหมด Processor Input/Output (PIO) เพื่อลดอัตราการถ่ายโอนข้อมูล หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปรับลดการตั้งค่าโหมด PIO ยิ่งตั้งค่าโหมด PIO สูงเท่าไหร่ ข้อมูลก็จะมีการถ่ายโอนเร็วขึ้นเท่านั้น
 • คุณใช้โปรแกรมจัดการหน่วยความจำอื่นๆ
 • มีไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้คัดลอกโฟลเดอร์ i386 จากไดรฟ์ซีดีรอมไปยังฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วลองเรียกโปรแกรมติดตั้งจากฮาร์ดดิสก์อีกครั้ง

โปรแกรมติดตั้ง Windows XP หยุดการตอบสนอง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315323 การติดตั้ง Windows XP หยุดการตอบสนอง (แฮงค์) ระหว่างขั้นตอน "กำลังเตรียมการติดตั้ง" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการตอบสนองและปรากฏหน้าจอสีดำขึ้นระหว่างการปรับรุ่น

เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นไปเป็น Windows XP คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง หรือ "แฮงค์" และอาจปรากฏหน้าจอสีดำขึ้น

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้งานกับ Windows XP ได้

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้:
 1. รอ 10 ถึง 15 นาทีในหน้าจอปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำการติดตั้งต่อ
 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อดูว่าจะหยุดตอบสนองอีกครั้งที่จุดเดิมหรือไม่ ขณะที่โปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน ในบางครั้งโปรแกรมติดตั้งอาจไปได้ไกลกว่าครั้งที่แล้วก่อนจะหยุดตอบสนอง หากโปรแกรมติดตั้งไปได้ไกลกว่าเดิม ให้ลองเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลายๆ ครั้งและโปรแกรมติดตั้งอาจสามารถติดตั้งได้สำเร็จ
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อ Cancel Windows XP Setup เพื่อกลับไปใช้ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition หากไม่มีตัวเลือก Cancel Windows XP Setup เมื่อคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ไปยังขั้นที่ 5
 4. หลังจากคุณกลับไปใช้ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ให้ลบโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมจัดการการบูตใดๆ (เช่น GoBack) แล้วทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำคลีนบูต โปรดดูบทความสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณที่มีการอ้างถึงก่อนหน้าในบทความนี้
 5. หากโปรแกรมปรับรุ่นหยุดตอบสนองอีกครั้ง อาจเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์ของคุณ คุณสามารถลองปิดฟังก์ชัน ACPI เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มต้นใหม่ คุณมีตัวเลือกในการกด F6 เพื่อเพิ่มไดรเวอร์ small computer system interface (SCSI) อื่นๆ ในหน้าจอนี้ ให้กด F7 ไม่ปรากฏการแจ้งเตือนใดๆ
 6. หากโปรแกรมติดตั้งยังคงไม่ตอบสนอง ให้ปิดการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่จำเป็น ลบอุปกรณ์ USB ใดๆ ลบหรือปิดการ์ดเครือข่าย การ์ดเสียง และการ์ดซีเรียลใดๆ แล้วเริ่มโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง
 7. หากคุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจต้องแฟลช BIOS ในเมนบอร์ด โปรดดูข้อมูลจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแวะไปที่เว็บไซต์ของเมนบอร์ดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานดังกล่าว
 8. หากการปรับปรุง BIOS ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ หรือหากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงรุ่น BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ได้ คุณอาจต้องติดตั้ง Windows XP ด้วย Hardware Abstraction Layer (HAL) มาตรฐานพีซี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด F7 เมื่อคุณได้รับการพรอมต์ให้กด F6 ขณะที่โปรแกรมติดตั้ง Windows XP กำลังทำงาน โดยคุณจะได้รับการพรอมต์ให้กด F6 หลังจากโปรแกรมติดตั้งเริ่มต้นเป็นครั้งแรกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับ Standard PC HAL โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  299340 วิธีการบังคับใช้ Hardware Abstraction Layer ระหว่างการปรับรุ่นหรือการติดตั้ง Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความผิดพลาด stop ขณะที่โปรแกรมติดตั้งกำลังทำงาน

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โปรดดูบทความที่เกี่ยวข้องใน Microsoft Knowledge Base:
311562 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "An unexpected error (768) occurred at line 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" ระหว่างการตั้งค่า Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
311564 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x0000000A irql_not_less_or_equal" ระหว่างการปรับรุ่น Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
311442 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Setup cannot continue. Please contact Microsoft Technical Support. (Error: 3E6h) (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้


setup install hangs dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h fatal exception error fatal error setup cannot continue contact microsoft technical support
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310064 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 07:59:32 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
คำติชม