คำอธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Portqry.exe

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

สรุป
Portqry.exe คืออรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ TCP/IP Portqry.exe จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000, Windows XP, และ Windows Server 2003 อรรถประโยชน์ดังกล่าวจะรายงานสถานะของพอร์ต TCP และ UDP บนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก

หมายเหตุ Portqry.exe รุ่น 2 มีพร้อมให้ใช้งานแล้วในตอนนี้ การเชื่อมโยงศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ส่วนท้ายของบทความนี้ได้รับการปรับปรุงให้แสดงอรรถประโยชน์รุ่นใหม่แล้ว Portqry.exe รุ่น 1.0 มีการเอาออกจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft แล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
Portqry.exe จะรายงานสถานะของพอร์ต TCP/IP เป็นสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
  • รอรับการติดต่อ

    กระบวนการกำลังรอรับการติดต่อกับพอร์ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก Portqry.exe รับการตอบสนองจากพอร์ต
  • ไม่รอรับการติดต่อ

    ไม่มีกระบวนการใดรอรับการติดต่อกับพอร์ตเป้าหมายบนระบบเป้าหมาย Portqry.exe ได้รับข้อความของ Internet Control Message Protocol (ICMP) แจ้งว่า "ไม่สามารถเข้าถึงปลายทางได้ - ไม่สามารถเข้าถึงพอร์ตได้" จากพอร์ต UDP เป้าหมาย หรือถ้าพอร์ตเป้าหมายคือพอร์ต TCP Portqry ได้รับแพ็คเก็ตการตอบรับ TCP พร้อมชุดค่าสถานะ ตั้งค่าใหม่
  • ถูกกรอง

    พอร์ตบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเลือกกำลังถูกกรองอยู่ Portqry.exe ไม่รับการตอบสนองจากพอร์ต กระบวนการทำงานอาจรอหรือไม่รอรับการติดต่อกับพอร์ต โดยค่าเริ่มต้น จะมีการสอบถามพอร์ต TCP สามครั้ง และมีการสอบถามพอร์ต UDP หนึ่งครั้งก่อนที่รายงานจะระบุว่าพอร์ตถูกกรอง
Portqry.exe สามารถสอบถามพอร์ตเดียว รายการพอร์ตที่เรียงลำดับ หรือช่วงที่ต่อเนื่องกันของพอร์ต

ตัวอย่าง

คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข "reskit.com" ให้เป็นที่อยู่ IP แล้วสอบถาม TCP พอร์ต 25 บนโฮสต์ที่สอดคล้องกัน:
portqry -n reskit.com -p tcp -e 25
คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข "169.254.0.11" ให้เป็นชื่อโฮสต์ แล้วสอบถาม TCP พอร์ต 143, 110, และ 25 (ตามลำดับ) บนโฮสต์ที่คุณเลือกไว้ คำสั่งนี้ยังสร้างแฟ้มบันทึก (Portqry.log) ซึ่งมีแฟ้มบันทึกคำสั่งที่คุณใช้งานและผลลัพธ์ที่ได้
portqry -n 169.254.0.11 -p tcp -o 143,110,25 -l portqry.log
คำสั่งต่อไปนี้พยายามจะแก้ไข my_server ให้เป็นที่อยู่ IP แล้วสอบถามช่วงที่ระบุไว้ของพอร์ต UDP (135-139) ตามลำดับต่อเนื่องบนโฮสต์ที่สอดคล้องกัน คำสั่งนี้ยังสร้างแฟ้มบันทึก (my_server.txt) ซึ่งมีแฟ้มบันทึกคำสั่งที่คุณใช้งานและผลลัพธ์ที่ได้
portqry -n my_server -p udp -r 135:139 -l my_server.txt
คุณสามารถดาวน์โหลด Portqry.exe ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลด Portqry.exe โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ข้อมูลสำคัญ เครื่องมือ PortQueryUI มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและพร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ว PortQueryUI มีคุณลักษณะหลายอย่างที่สามารถช่วยให้ใช้งาน PortQry ได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการขอรับเครื่องมือ PortQueryUI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PortQry รุ่น 2.0 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832919 คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ของ PortQry รุ่น 2.0 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310298 วิธีการใช้ Portqry.exe เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Microsoft Exchange Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
310456 วิธีการใช้ Portqry เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Active Directory (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
832017 ความต้องการของพอร์ตสำหรับระบบ Microsoft Windows Server (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
325494 การออกอากาศทางเว็บสนับสนุน: การสแกนพอร์ตโดยใช้ PortQry (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
scanner netstat ldap rpc dns telnet connectivity probe listen firewall
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310099 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/29/2007 19:31:00 - ฉบับแก้ไข: 7.8

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbinfo kbnetwork KB310099
คำติชม