รหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310123
สรุป
คุณอาจจะถึงบทความนี้ได้เนื่องจากตัวจัดการอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นเช่น DXDiag รายงานรหัสข้อผิดพลาด และคุณไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหานี้ ในบทความนี้ เราจะช่วยคุณค้นหาโค้ดข้อผิดพลาดของคุณ และแนะนำสิ่งที่คุณอาจลองแก้ไขข้อผิดพลาด
วิธีแก้ปัญหาทั่วไป
ก่อนอื่น ให้ลองวิธีแก้ปัญหาทั่วไปต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ:

เรียกใช้บริการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

เรียกใช้การ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ทำงาน หรือไม่พบใน Windows จากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ตัวแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ USB

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยใช้พอร์ต USB คุณยังสามารถลองการ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ USB ใน Windows โดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ตัวแก้ไขปัญหานี้ในขณะนี้ไม่สามารถใช้กับ Windows 8.1 และ Windows 8

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จาก Windows Update
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผ่าน การปรับปรุง Windows.
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย ทำตามคำแนะนำการติดตั้งหรือปรับปรุง
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งหลังจากการซื้อคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้ากันได้กับ Windows รุ่นของคุณและแพลตฟอร์มที่ปัจจุบัน
รหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์
ถ้าการแก้ปัญหาทั่วไปไม่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาของคุณ หรือไม่พร้อมใช้งาน การค้นหาโค้ดข้อผิดพลาดของคุณในตารางต่อไปนี้ และทำตามการแก้ปัญหาแนะนำสำหรับรหัสข้อผิดพลาด นอกจากนี้คุณอาจคลิกรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะเพื่อเรียกดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการค้นหาโค้ดข้อผิดพลาดของคุณใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
 1. ในตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกสองครั้งประเภทอุปกรณ์ที่มีปัญหา
 2. คลิกขวาอุปกรณ์ที่มีปัญหา แล้ว คลิ กคุณสมบัติ ซึ่งเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คุณสามารถดูรหัสข้อผิดพลาดในพื้นที่แสดงสถานะอุปกรณ์ของกล่องโต้ตอบนี้
หมายเหตุ ตารางนี้ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์ ถ้าคุณกำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่มีอยู่ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ
หมายเลขรหัสข้อผิดพลาดคำอธิบายข้อผิดพลาดความละเอียดที่แนะนำ
รหัส 1อุปกรณ์นี้ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รหัส 3โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อาจเสียหาย หรือระบบของคุณอาจเรียกใช้ต่ำบนหน่วยความจำหรือทรัพยากรอื่น ๆ
 • ปิดโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมเปิด
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
 • การติดตั้ง RAM เพิ่มเติม
รหัส 10อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเริ่มต้น
รหัส 12อุปกรณ์นี้ไม่สามารถหาทรัพยากรว่างเพียงพอที่จะสามารถใช้ ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์นี้ คุณจะต้องปิดการใช้งานอุปกรณ์อื่น ๆ บนระบบนี้
 • ปิดใช้งานอุปกรณ์ขัดแย้งกัน
รหัส 14อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องจนกว่าคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัส 14)
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 16Windows ไม่สามารถระบุทรัพยากรใช้อุปกรณ์นี้
 • กำหนดทรัพยากรเพิ่มเติมไปยังอุปกรณ์
รหัส 18ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ใหม่
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
รหัส 19Windows ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากข้อมูลการกำหนดค่า (ในรีจิสทรี) ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
 • แปลงกลับเป็นการกำหนดค่ารีจิสทรีเสร็จสมบูรณ์ล่าสุด
รหัส 21Windows จะเอาอุปกรณ์นี้ออก
 • ฟื้นฟูมุมมองของตัวจัดการอุปกรณ์
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 22อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งาน
 • เปิดใช้งานอุปกรณ์
รหัส 24อุปกรณ์นี้ไม่มี ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่มีทั้งหมดของโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • เอาอุปกรณ์ออก
รหัส 28ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้
 • ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์
รหัส 29อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ไม่ได้ไม่ให้มีทรัพยากรจำเป็น
 • เปิดใช้งานอุปกรณ์ใน BIOS
รหัส 31อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รหัส 32(บริการ) โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ได้ถูกปิดใช้งาน โปรแกรมควบคุมอื่นอาจให้ฟังก์ชันการทำงานนี้
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
 • เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นในรีจิสทรี
รหัส 33Windows ไม่สามารถกำหนดได้ว่าทรัพยากรใดจำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้
 • ตั้งค่าคอนฟิก หรือแทนฮาร์ดแวร์
รหัส 34Windows ไม่สามารถระบุการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์นี้
 • การกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยตนเอง
รหัส 35เฟิร์มแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และใช้อุปกรณ์นี้ เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์นี้ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุง BIOS หรือเฟิร์มแวร์
 • ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุง BIOS
รหัส 36อุปกรณ์นี้กำลังร้องขอสัญญาณขัดจังหวะ PCI ได้ถูกกำหนดค่า สำหรับการขัดจังหวะ ISA (หรือในทางกลับกัน) กรุณาใช้โปรแกรมการติดตั้งระบบของคอมพิวเตอร์ในการกำหนดค่าการขัดจังหวะสำหรับอุปกรณ์นี้
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการจองสินค้า IRQ
รหัส 37Windows ไม่สามารถเตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
รหัส 38Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากอินสแตนซ์ก่อนหน้าของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ
 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 39Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ โปรแกรมควบคุมอาจเสียหาย หรือสูญหายไป
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
รหัส 40Windows ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากข้อมูลบริการของคีย์ในรีจิสทรีหายไป หรือบันทึกไว้ไม่ถูกต้อง
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
รหัส 41Windows โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
 • ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
รหัส 42Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากมี อุปกรณ์ซ้ำทำงานในระบบอยู่แล้ว
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 43Windows ได้หยุดอุปกรณ์นี้ได้เนื่องจากได้มีรายงานปัญหา
 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบของฮาร์ดแวร์
รหัส 44โปรแกรมประยุกต์หรือบริการได้ปิดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 45อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
รหัส 46Windows ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่กำลังอยู่ในระหว่างการปิดระบบ
 • ไม่มีวิธีแก้ไขที่จำเป็น
รหัส 47Windows ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากมีการเตรียมสำหรับการเอาออกอย่างปลอดภัย แต่ไม่ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
รหัส 48ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์นี้ถูกบล็อกแล้วเริ่มการทำงานได้เนื่องจากทราบว่ามีปัญหากับ Windows ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์สำหรับโปรแกรมควบคุมใหม่
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
รหัส 49Windows ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ได้เนื่องจาก system hive มีขนาดใหญ่เกินไป (เกินขีดจำกัดขนาดของรีจิสทรี)
 • ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว
รหัส 52Windows ไม่สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลสำหรับโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้
 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
ขั้นตอนถัดไป
หากวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้ Windows 10 ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการส่งคำติชมได้โดยตรงกับทีมวิศวกรรม Windows ผ่าน app ผลป้อนกลับด้วย เพื่อเริ่มต้นแอพลิเคชันการผลป้อนกลับ ป้อนข้อคิดเห็นลงในกล่องค้นหาบนแถบเครื่องมือ จาก นั้นเลือกคำติชม Windowsจากรายการของผลลัพธ์ที่จะเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ผลป้อนกลับของ Windows ทาง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของอุปกรณ์ใน Windows Vista แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ หรือจะตรวจไม่พบใน Windows.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด ใน Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98, Windows 95 ดู คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ ดู การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทรัพยากร โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนนี้แสดงรายการรหัสข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับรหัสข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงรายการตามลำดับตัวเลข

รหัส 1

อุปกรณ์นี้ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง (รหัส 1)
สาเหตุ
อุปกรณ์ดังกล่าวมีไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง

ความละเอียดที่แนะนำ
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์แล้ว คลิ กปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้ ถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่ ทำงาน ดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 3

โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้อาจเสียหาย หรือระบบของคุณอาจเรียกใช้ต่ำบนหน่วยความจำหรือทรัพยากรอื่น ๆ (รหัส 3)
ความละเอียดที่แนะนำ
ปิดโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมเปิด

ถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้อุปกรณ์ คุณสามารถปิดโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมเพื่อให้หน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถตรวจสอบหน่วยความจำ และทรัพยากรของระบบ และการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน
 • เมื่อต้องการตรวจสอบหน่วยความจำและทรัพยากรของระบบ เปิดตัวจัดการงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กด CTRL + ALT + DELETE แล้ว คลิ กตัวจัดการงาน
 • เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน เปิดกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติของระบบคลิกแท็บAdvancedและคลิกที่การตั้งค่าในพื้นที่ประสิทธิภาพการทำงาน
ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ไดรเวอร์ของอุปกรณ์อาจเสียหายไป ถ้าโปรแกรมควบคุมที่เสียหาย ถอนการติดตั้งไดรเวอร์จากตัวจัดการอุปกรณ์และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

การติดตั้ง RAM เพิ่มเติม

คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่มเติมหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM)

รหัส 10

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเริ่มต้น (รหัส 10)
หมายเหตุ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวมีค่า FailReasonString ในคีย์ของฮาร์ดแวร์ สายอักขระนั้นถูกแสดงเป็นข้อความข้อผิดพลาด โปรแกรมควบคุมหรือตัวแจงนับใส่ค่าสายอักขระของรีจิสทรีนี้ในข้อความข้อผิดพลาด
ความละเอียดที่แนะนำ
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์แล้ว คลิ กปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้

หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

ดูบทความที่เกี่ยวข้องในฐานความรู้ของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข หรือการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดรหัส 10 ดู การแก้ไข: ข้อผิดพลาดรหัส 10 "อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเริ่มต้นได้" ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows.

รหัส 12

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถหาทรัพยากรว่างเพียงพอที่จะสามารถใช้ ถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์นี้ คุณจะต้องปิดการใช้งานอุปกรณ์อื่น ๆ บนระบบนี้ (รหัส 12)
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีอุปกรณ์สองอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับมอบหมาย I/O พอร์ตเดียวกัน ขัดจังหวะเดียวกัน หรือช่องทางเดียวเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (ไม่ว่าจะ โดย BIOS ระบบปฏิบัติการ หรือทั้งสองอย่าง) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้สามารถปรากฏขึ้นถ้า BIOS ไม่ได้จัดสรรทรัพยากรเพียงพอกับอุปกรณ์

ความละเอียดที่แนะนำ
คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานการแก้ไขปัญหาใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'เพื่อตรวจสอบที่มีความขัดแย้ง และปิดการใช้งานอุปกรณ์ขัดแย้งกัน

ปิดใช้งานอุปกรณ์ขัดแย้งกัน โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานการแก้ไขปัญหา
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บทั่วไป
 2. คลิกแก้ไขเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา ตัวช่วยสร้างถามคำถามง่าย ๆ และนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาของคุณโดยยึดตามคำตอบที่คุณให้
 3. ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหานี้

รหัส 14

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องจนกว่าคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัส 14)
ความละเอียดที่แนะนำ
รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 16

Windows ไม่สามารถระบุทรัพยากรใช้อุปกรณ์นี้ (รหัส 16)
สาเหตุ
มีเพียงบางส่วนมีการกำหนดค่าอุปกรณ์

ความละเอียดที่แนะนำ
กำหนดทรัพยากรเพิ่มเติมไปยังอุปกรณ์

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจทำงานถ้าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แบบPlug and Playเท่านั้น ถ้าอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์แบบ Plug and Play คุณสามารถอ้างอิงถึงเอกสารประกอบของอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บทรัพยากร
 2. ถ้าทรัพยากรจะแสดงรายการ ด้วยเครื่องหมายคำถามอยู่ด้านข้าง เลือกทรัพยากรที่กำหนดให้กับอุปกรณ์
  • ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนทรัพยากร คลิกเปลี่ยนการตั้งค่า
  • ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าไม่พร้อมใช้งาน ลองล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายใช้การตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้พร้อมใช้งาน

รหัส 18

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ใหม่ (รหัส 18)
ความละเอียดที่แนะนำ
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ถ้าไม่ได้ผล ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ผ่านตัวจัดการอุปกรณ์

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์แล้ว คลิ กปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้ ถ้ายังไม่ได้ผล คุณจะต้องถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุม

หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถ้าโปรแกรมควบคุมที่เสียหาย ถอนการติดตั้งไดรเวอร์จากตัวจัดการอุปกรณ์และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้

รหัส 19

Windows ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากข้อมูลการกำหนดค่า (ในรีจิสทรี) ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถลองเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าไม่ได้ผล คุณควรถอนการติดตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้ว (รหัส 19)
สาเหตุ
ตรวจพบปัญหารีจิสทรี

นี้สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีกำหนดมากกว่าหนึ่งบริการสำหรับอุปกรณ์ ถ้าไม่มีความล้มเหลวในการเปิดคีย์ย่อยของการบริการ หรือ ถ้าไม่สามารถรับชื่อโปรแกรมควบคุมจากคีย์ย่อยของการบริการ
ความละเอียดที่แนะนำ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถลองเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถ้าไม่ได้ผล คุณสามารถลองวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากผู้จัดการอุปกรณ์และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

แปลงกลับเป็นการกำหนดค่ารีจิสทรีเสร็จสมบูรณ์ล่าสุด

คุณลักษณะLast Known Good Configurationเป็นตัวเลือกการกู้คืนที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้การตั้งค่าล่าสุดที่ทำงาน คุณลักษณะ Last Known Good Configuration การคืนค่าทั้งหมดที่ค่ารีจิสทรีข้อมูลและโปรแกรมควบคุมที่มีผลบังคับครั้งสุดท้ายที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ Last Known Good Configuration คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:

รหัส 21

Windows จะเอาอุปกรณ์นี้ออก (รหัส 21)
ความละเอียดที่แนะนำ
ข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า Windows กำลังอยู่ในระหว่างการเอาอุปกรณ์ออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ได้ไม่ได้ถูกลบออกอย่างสมบูรณ์ ต่อไปนี้คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • รอหลายนาที และจากนั้น กดแป้น F5 เพื่อปรับปรุงมุมมองในตัวจัดการอุปกรณ์
 • ถ้าที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 22

อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งาน (รหัส 22)
ความละเอียดที่แนะนำ
เปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์

ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้คลิก การดำเนินการ แล้วคลิก เปิดใช้งานอุปกรณ์ การเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานอุปกรณ์ ทำตามคำแนะนำนี้

รหัส 24

อุปกรณ์นี้ไม่มี ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่มีทั้งหมดของโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ (รหัส 24)
สาเหตุ
อุปกรณ์ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหานี้อาจเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ หรืออาจต้องใช้โปรแกรมควบคุมใหม่
อุปกรณ์อยู่ในสถานะนี้ถ้าพวกเขาได้ถูกเตรียมไว้สำหรับการเอาออก หลังจากที่คุณเอาอุปกรณ์ออก ข้อผิดพลาดนี้หายไป
ความละเอียดที่แนะนำ
เอาอุปกรณ์ออก และข้อผิดพลาดนี้ควรได้รับการแก้ไข

รหัส 28

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 28)
ความละเอียดที่แนะนำ
ติดตั้งไดรเวอร์

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์แล้ว คลิ กปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้

หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 29

อุปกรณ์นี้ถูกปิดใช้งานเนื่องจากเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ไม่ได้ไม่ให้มีทรัพยากรจำเป็น (รหัส 29)
ความละเอียดที่แนะนำ
เปิดใช้งานอุปกรณ์ใน BIOS

เปิดใช้งานอุปกรณ์ใน BIOS ของอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้ดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ หรือติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 31

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 31)
ความละเอียดที่แนะนำ
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์แล้ว คลิ กปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้

หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 32

(บริการ) โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ได้ถูกปิดใช้งาน โปรแกรมควบคุมอื่นอาจให้ฟังก์ชันการทำงานนี้ (รหัส 32)
สาเหตุ
ชนิดการเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมควบคุมนี้ถูกตั้งค่าเป็นปิดใช้งานในรีจิสทรี

ความละเอียดที่แนะนำ
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ ถ้ายังไม่ได้ผล คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ชนิดอุปกรณ์เริ่มต้นในรีจิสทรี

ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นในรีจิสทรี

เป็นวิธีสุดท้าย คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรีโดยตรง ถ้าโปรแกรมควบคุมที่จำเป็น และติดตั้งใหม่ หรือการปรับรุ่นไม่สามารถใช้งาน เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นภายในรีจิสทรี โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี

รหัส 33

Windows ไม่สามารถกำหนดได้ว่าทรัพยากรใดจำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 33)
สาเหตุ
ตัวแปลที่กำหนดชนิดของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ ล้มเหลว

ความละเอียดที่แนะนำ
กำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ถ้ามีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ไม่ทำงาน คุณอาจต้องการที่แทน

ตั้งค่าคอนฟิก หรือแทนฮาร์ดแวร์

ถ้ามีการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่สามารถแก้ปัญหา ตั้งค่าคอนฟิก หรือแทนอุปกรณ์ ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์อุปกรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกหรือการแทนที่อุปกรณ์

รหัส 34

Windows ไม่สามารถระบุการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์นี้ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ และใช้แท็บทรัพยากรเพื่อตั้งค่าการกำหนดค่า (รหัส 34)
ความละเอียดที่แนะนำ
การกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยตนเอง

อุปกรณ์จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเอง ดูคู่มือฮาร์ดแวร์ หรือติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยตนเอง หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์เอง คุณสามารถใช้ในตัวจัดการอุปกรณ์แท็บทรัพยากรเพื่อตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าทรัพยากรใน Windows

รหัส 35

เฟิร์มแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และใช้อุปกรณ์นี้ เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์นี้ ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุง BIOS หรือเฟิร์มแวร์ (รหัส 35)
สาเหตุ
ระบบ Multiprocessor (MPS) ตาราง ซึ่งจัดเก็บการกำหนดทรัพยากรสำหรับ BIOS ไม่มีรายการสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และต้องปรับปรุง

ความละเอียดที่แนะนำ
ติดต่อผู้ผลิตระบบเพื่อปรับปรุง BIOS

รหัส 36

อุปกรณ์นี้กำลังร้องขอสัญญาณขัดจังหวะ PCI ได้ถูกกำหนดค่า สำหรับการขัดจังหวะ ISA (หรือในทางกลับกัน) กรุณาใช้โปรแกรมการติดตั้งระบบของคอมพิวเตอร์ในการกำหนดค่าการขัดจังหวะสำหรับอุปกรณ์นี้ (รหัส 36)
ความละเอียดที่แนะนำ
อินเทอรัพต์ request (IRQ) แปลล้มเหลว เปลี่ยนการตั้งค่าการจองสินค้า IRQ

เปลี่ยนการตั้งค่าการจองสินค้า IRQ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ดูเอกสารประกอบฮาร์ดแวร์

คุณยังสามารถลองใช้เครื่องมือการตั้งค่า BIOS เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการจองสินค้า IRQ (ถ้ามีตัวเลือกดังกล่าว) BIOS อาจมีตัวเลือกในการจองบาง IRQs สำหรับคอมโพเนนต์ที่ต่อพ่วง interconnect (PCI) หรืออุปกรณ์ ISA

รหัส 37

Windows ไม่สามารถเตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ (รหัส 37)
ความละเอียดที่แนะนำ
โปรแกรมควบคุมที่ถูกส่งกลับความล้มเหลวเมื่อดำเนินการชุดคำสั่ง DriverEntry ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ใหม่

ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

รหัส 38

Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากอินสแตนซ์ก่อนหน้าของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำ (รหัส 38)
ความละเอียดที่แนะนำ
ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมได้เนื่องจากอินสแตนซ์ก่อนหน้าจะยังคงโหลด เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถ้าคุณไม่ได้อยู่แล้วใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำในขณะนี้
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บทั่วไป
 2. คลิกแก้ไขเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา ตัวช่วยสร้างถามคำถามง่าย ๆ และนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาของคุณโดยยึดตามคำตอบที่คุณให้
 3. ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหานี้
รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 39

Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ โปรแกรมควบคุมอาจเสียหาย หรือสูญหายไป (โค้ด 39)
สาเหตุ
มีหลายสาเหตุของข้อผิดพลาด Code 39:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นขาดหายไป
 • แฟ้มไบนารีจำเป็นต้องเกิดความเสียหาย
 • มีปัญหากับแฟ้มประมวลผล I/O
 • โปรแกรมควบคุมที่ถูกอ้างอิงถึงจุดเข้าใช้งานในแฟ้มไบนารีอื่น ไม่สามารถโหลด
ความละเอียดที่แนะนำ
ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 40

Windows ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากข้อมูลบริการของคีย์ในรีจิสทรีหายไป หรือบันทึกไว้ไม่ถูกต้อง (รหัส 40)
ความละเอียดที่แนะนำ
ข้อมูลในคีย์ย่อยของบริการรีจิสทรีสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ไม่ถูกต้อง ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ใหม่

ถอนการติดตั้ง และติดตั้งโปรแกรมควบคุมอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และสแกนหาฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง
 1. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำนี้
หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ระบุเส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรืออาจยังคงมีแฟ้มโปรแกรมควบคุมติดตั้งจากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง โปรแกรมจะเปิดตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งอาจต้องถามหาโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่มี คุณสามารถลองดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

รหัส 41

Windows โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (รหัส 41)
ความละเอียดที่แนะนำ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ แต่ Windows ไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ถ้าตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • หากอุปกรณ์ถูกเอาออก ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ และจากนั้น คลิกสแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม
 • ถ้าไม่เอาฮาร์ดแวร์ แฟ้มโปรแกรมควบคุมอาจล้าสมัย ในกรณีนี้ ปรับปรุงไดรเวอร์จาก'ตัวจัดการอุปกรณ์' ในอุปกรณ์ Pกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้
 • ถ้าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ คุณอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบบพลักแอนด์เพลย์ ใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องเปิด พิมพ์ hdwwiz.cpl.

รหัส 42

Windows ไม่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากมี อุปกรณ์ซ้ำทำงานในระบบอยู่แล้ว (รหัส 42)
ความละเอียดที่แนะนำ
ตรวจพบอุปกรณ์ซ้ำกัน ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมควบคุมบัสที่ไม่ถูกต้องสร้างสองมีชื่อเหมือนกันย่อยหรือกระบวนการ (เรียกว่ามีข้อผิดพลาดโปรแกรมควบคุมบัส), เมื่ออุปกรณ์ที่ มีหมายเลขประจำสินค้าถูกค้นพบในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ก่อนที่จะถูกลบออกจากตำแหน่งเดิม คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 43

Windows ได้หยุดอุปกรณ์นี้ได้เนื่องจากได้มีรายงานปัญหา (รหัส 43)
ความละเอียดที่แนะนำ
โปรแกรมควบคุมรายการใดรายการหนึ่งที่ควบคุมอุปกรณ์นี้แจ้งระบบปฏิบัติการว่าอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานล้มเหลวในบางลักษณะ

ถ้าคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตรวจสอบคู่มือฮาร์ดแวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหานี้

รหัส 44

โปรแกรมประยุกต์หรือบริการได้ปิดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ (รหัส 44)
ความละเอียดที่แนะนำ
รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 45

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (รหัส 45)
ความละเอียดที่แนะนำ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ก่อนหน้า เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้กับคอมพิวเตอร์

ความละเอียดไม่มีความจำเป็น รหัสข้อผิดพลาดนี้ถูกใช้เพื่อบ่งชี้สถานะของอุปกรณ์ยก และไม่ต้องให้คุณแก้ไขปัญหานี้ การเกิดข้อผิดพลาดรหัสแก้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าตัวจัดการอุปกรณ์เริ่มต้น ด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
ตั้งค่าเป็น1 (ซึ่งหมายถึง แสดงอุปกรณ์เหล่านี้), อุปกรณ์ (NONPRESENT) ใด ๆ แนบไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์ และกำหนดรหัสข้อผิดพลาดนี้ขึ้น

รหัส 46

Windows ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากระบบปฏิบัติการที่กำลังอยู่ในระหว่างการปิดระบบ (รหัส 46)
ความละเอียดที่แนะนำ
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากระบบกำลังจะปิดลง

ความละเอียดไม่มีความจำเป็น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ควรทำงานอย่างถูกต้องครั้งถัดไปที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์

รหัสข้อผิดพลาดนี้ถูกตั้งค่าเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวตรวจสอบความโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดได้ถูกปิดลงแล้วเท่านั้น

รหัส 47

Windows ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ได้เนื่องจากมีการเตรียมสำหรับการเอาออกอย่างปลอดภัย แต่ไม่ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ (รหัส 47)
ความละเอียดที่แนะนำ
อุปกรณ์การเชื่อมต่อใหม่

รหัสข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้แอพลิเคชันการเอาออกอย่างปลอดภัยเพื่อเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเอาออก หรือกดปุ่มเลื่อนออกทางกายภาพ

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ยกเลิกต่ออุปกรณ์นี้จากคอมพิวเตอร์ แล้ว เชื่อมต่ออีกครั้ง

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างถูกต้อง และเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเริ่มคลิกปิดและเลือกแล้วรีสตาร์ทในกล่องโต้ตอบปิดระบบ Windowsเพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

รหัส 48

ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์นี้ถูกบล็อกแล้วเริ่มการทำงานได้เนื่องจากทราบว่ามีปัญหากับ Windows ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์สำหรับโปรแกรมควบคุมใหม่ (รหัส 48)
ความละเอียดที่แนะนำ
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อขอรับรุ่นล่าสุดหรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว แล้ว ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รหัส 49

Windows ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ได้เนื่องจาก system hive มีขนาดใหญ่เกินไป (เกินขีดจำกัดขนาดของรีจิสทรี) (รหัส 49)
สาเหตุ
ในการโหลดไฮฟ์ของระบบเกินขนาดสูงสุด และอุปกรณ์ใหม่ไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะลดขนาด กลุ่ม system เป็นส่วนหนึ่งของรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับชุดของแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ แบบถาวร สินค้าที่จัดโครงแบบรวมแอพลิเคชัน การกำหนดลักษณะผู้ใช้ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ปัญหานี้อาจมีเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้แนบอยู่กับคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงแสดงอยู่ในกลุ่ม system
ความละเอียดที่แนะนำ
ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรลองถอนการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
 1. ตั้งค่าตัวจัดการอุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. ในกล่องเปิด พิมพ์ CMD.. หน้าต่างพร้อมรับคำสั่งเปิดขึ้น
  3. ที่พรอมต์ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดEnter:
   การตั้งค่า devmgr_show_nonpresent_devices = 1
 2. ในตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกมุมมองและจากนั้น คลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ นอกจากนี้คุณเดี๋ยวนี้จะสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
  1. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง
  2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติอุปกรณ์ คลิกแท็บไดรเวอร์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำนี้
  3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณไม่จำเป็น
 4. กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อดูว่า มีแก้ไขข้อผิดพลาดการตรวจสอบหรือไม่

รหัส 52

Windows ไม่สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลสำหรับโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์นี้ เปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ล่าสุดอาจติดตั้งแฟ้มที่มีลายเซ็นไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากแหล่งไม่รู้จัก (รหัส 52)
สาเหตุ
โปรแกรมควบคุมอาจไม่ถูก หรือเสียหาย
ความละเอียดที่แนะนำ
ถ้าตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา ลองหนึ่งต่อไปนี้:
ความล้มเหลวในตัวจัดการอุปกรณ์ สีเหลืองบาง ไดรเวอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310123 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/07/2016 01:57:00 - ฉบับแก้ไข: 33.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbmt KB310123 KbMtth
คำติชม