บาง 2013 Lync สำหรับลักษณะการทำงานของ iPhone/iPad หายไปใน Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3102247
สรุป
ไม่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ที่มีอยู่ใน 2013 Lync ของ Microsoft สำหรับ iPhone และ 2013 Lync ของ Microsoft สำหรับ iPad ในรุ่นเริ่มต้นของการ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับไคลเอ็นต์ iOS

หน้าจอของผู้ติดต่อ

 • ค้นหาผู้ติดต่อของคุณจากหน้าจอผู้ติดต่อ คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานบนหน้าจอแดชบอร์ด (บนสนทนาล่าสุดและการประชุมที่กำลังมาถึงที่แสดง)
 • การค้นหาสำหรับกลุ่มการแจกจ่าย
 • ส่ง IM ไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม
 • กลุ่มใช้บัตรผู้ติดต่อ
 • เพิ่ม หรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ
  • ความสามารถในการเพิ่ม หรือเอาผู้ติดต่อออกจากรายการติดต่อจะพร้อมใช้งานในรุ่น 6.2.3 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่ http://aka.ms/sfb_ios_itunes.

หน้าจอการสนทนา

 • ส่งสำเนาการสนทนาเป็นข้อความอีเมล
 • เข้าถึงบัตรผู้ติดต่อของผู้เข้าร่วมจากรายชื่อผู้เข้าร่วม

หน้าจอของรายการการประชุม

 • ระบุการประชุมที่ไม่อยู่ในสถานะการยอมรับอย่างไม่แน่นอนมองเห็น
 • เข้าถึงบัตรผู้ติดต่อของผู้จัดการประชุมจากมุมมองรายละเอียดการประชุม
  • ความสามารถในการเข้าถึงบัตรผู้ติดต่อของผู้จัดการประชุมจากมุมมองรายละเอียดการประชุมไม่มีอยู่ในรุ่น 6.4 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่http://aka.ms/sfb_ios_itunes.

หน้าจอของจดหมายเสียง

 • ลบข้อความจดหมายเสียง
  • ความสามารถในการลบข้อความจดหมายเสียงจะพร้อมใช้งานในรุ่น 6.2.3 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่ http://aka.ms/sfb_ios_itunes.
 • ใช้ตัวเลือกอย่างรวดเร็วเพื่อการเรียกกลับ และไปยังบัตรการติดต่อจากข้อความจดหมายเสียง
  • ความสามารถในการกลับการเรียกจากข้อความจดหมายเสียงจะพร้อมใช้งานในรุ่น 6.2.3 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่ http://aka.ms/sfb_ios_itunes.
 • ใช้คุณลักษณะการเข้าถึง
 • ใช้ตัวควบคุมความเร็วสำหรับการเล่นจดหมายเสียงได้รวดเร็วขึ้น และช้าลง

หน้าจอในโทร

 • ใช้การโอนย้ายการโทร
  • ตัวเลือกการโอนย้ายการเรียกใช้ไม่มีอยู่ในรุ่น 6.1 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่ http://aka.ms/sfb_ios_itunes.
 • ดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint อย่างไรก็ตาม แอพลิเคชันร่วมกันและหน้าจอใช้ร่วมกัน (รวมทั้งสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint) ได้ยังคงทำงานทั้งหมด
  • ความสามารถในการดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint จะพร้อมใช้งานกับรุ่น 6.2.4 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://aka.ms/sfb_ios_itunes.
 • ดูวิดีโอหลายฝ่ายเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังการประชุม

การตั้งค่า

 • ตั้งค่าตัวเลือกการเรียกการส่งต่อและวงแหวนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
  • ตัวตั้งค่าโทรส่งต่อและวงแหวนที่เกิดขึ้นพร้อมกันจะพร้อมใช้งานในรุ่น 6.1.304 ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ที่ http://aka.ms/sfb_ios_itunes.
สถานะ
เรากำลังดำเนิน การแก้ไขความแตกต่างนี้ในชุดคุณลักษณะ และ การปรับปรุงความสามารถของ Skype สำหรับธุรกิจสำหรับ iOS ให้เร็วที่สุด

ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3102247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/20/2016 16:52:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Skype for Business for iOS

 • kbsurveynew kbmt KB3102247 KbMtth
คำติชม