ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการส่งอีเมลโดยทางโปรแกรม โดยใช้ System.Web.Mail ใน Visual 2005 c# หรือ Visual .NET c#

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310273
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้System.Web.Mailnamespace เพื่อส่งข้อความอีเมลใน Microsoft Visual c# .NET
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio 2005 หรือ Microsoft Visual Studio .NET ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. คลิกแสดงโครงการ c#คลิกการแอพลิเคชันของคอนโซลต้นแบบ แล้วคลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น Class1.cs ถูกสร้างขึ้น

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกvisual c#แทนแสดงโครงการ c#. โดยค่าเริ่มต้น Program.cs ถูกสร้างขึ้น
 2. เพิ่มการอ้างอิงไปยังSystem.Web.dllnamespace โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการ.NETแท็บ ค้นหาSystem.Web.dllแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:ใน visual Studio 2005 คุณไม่จำเป็นต้องคลิกเลือก.
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพรอมต์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือก คลิกใช่.
 3. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัสทั้งหมดด้วย:
  using System;using System.Web.Mail;namespace WebMail{  class Class1  {    static void Main(string[] args)    {      try       {        MailMessage oMsg = new MailMessage();        // TODO: Replace with sender e-mail address.        oMsg.From = "sender@somewhere.com";        // TODO: Replace with recipient e-mail address.        oMsg.To = "recipient@somewhere.com";        oMsg.Subject = "Send Using Web Mail";                // SEND IN HTML FORMAT (comment this line to send plain text).        oMsg.BodyFormat = MailFormat.Html;                // HTML Body (remove HTML tags for plain text).        oMsg.Body = "<HTML><BODY><B>Hello World!</B></BODY></HTML>";                // ADD AN ATTACHMENT.        // TODO: Replace with path to attachment.        String sFile = @"C:\temp\Hello.txt";         MailAttachment oAttch = new MailAttachment(sFile, MailEncoding.Base64);         oMsg.Attachments.Add(oAttch);        // TODO: Replace with the name of your remote SMTP server.        SmtpMail.SmtpServer = "MySMTPServer";        SmtpMail.Send(oMsg);        oMsg = null;        oAttch = null;      }      catch (Exception e)      {        Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);      }    }  }} 					
 4. ปรับเปลี่ยนรหัสที่คุณเห็น "TODO"
 5. กด F5 เพื่อสร้างและเรียกใช้โปรแกรม
 6. ตรวจสอบว่า ข้อความอีเมลที่มีการส่ง และรับ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ