"ไม่พบระบบปฏิบัติการได้" เกิดข้อผิดพลาดในขณะเริ่มระบบ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3103656
อาการ
เมื่อต้องการเริ่มต้นระบบ Windows คุณได้รับข้อผิดพลาด:

ไม่พบระบบปฏิบัติการ ลองหยุดการเชื่อมต่อไดรฟ์ใด ๆ ที่ไม่ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ

กด Ctrl + Alt + Del เพื่อรีสตาร์ท
การแก้ไข
USB ใช้เริ่มระบบได้หรือดีวีดี กับ Windows 7 หรือสูงกว่าจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการนำค่าพร้อมท์คำสั่ง ถ้าคุณไม่มีสื่อใช้เริ่มระบบได้พร้อมใช้งาน คุณสามารถขอรับ โดยทำตามขั้นตอนการติดตั้งการสร้างสื่อพบ ที่นี่.

นำค่าพร้อมท์คำสั่ง:

 1. ให้เริ่มระบบจากดีวีดีหรือ USB ใด ๆ สื่อ Windows 7, 8 หรือ 10
 2. เมื่อคุณมาถึงหน้าจอการติดตั้ง Windows (ซึ่งคุณเลือกการตั้งค่าภาษา เวลา และแป้นพิมพ์), ให้กด SHIFT + F10 คีย์เพื่อนำค่าพร้อมท์คำสั่ง

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าของคุณบนดิสก์ GUID พาร์ติชันตาราง (GPT) หรือ Master Boot Record (MBR):
 1. ในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์diskpartและกด Enter.
 2. พิมพ์รายการดิสก์และกด Enter
 3. ค้นหาดิสก์ของคุณ และดูถ้าคอลัมน์ GPT มีเครื่องหมายดอกจัน (*) – ซึ่งจะบ่งชี้ดิสก์GPT ถ้าไม่มีเครื่องหมายดอกจันพบ ดิสก์ถูกตั้งค่าเป็นMBR
 4. พิมพ์exitแล้วกด Enter
ถ้าชนิดเป็น MBR:

 1. จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์a: dirและกด Enter
  1. ถ้าไดรฟ์ a:พบและไดเรกทอรี ค้นหาโฟลเดอร์\Windowsในไดเรกทอรี ถ้ามี ที่เป็นไดรฟ์ระบบ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2
  2. ไม่พบไดรฟ์ หรือไม่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ \Windows พิมพ์ b: dir แล้วกด Enter ดำเนินต่อผ่านตัวอักษรจนกว่าจะพบไดรฟ์ที่ มีโฟลเดอร์ \Windows แต่ข้ามไดรฟ์ X: ที่จะติดตั้งแฟ้มจาก USB หรือดีวีดีที่คุณกำลังใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปคือ ไดรฟ์ c: ดังตัวอย่างที่จะใช้ในส่วนเหลือของบทความ
 2. หลังจากที่ได้พบ พิมพ์:bcdboot C:\Windows /S c:
  1. ในกรณีนี้Cคือไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ค้นพบ ถ้าโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์อื่น ใช้อักษรชื่อไดรฟ์นั้นแทนที่เป็น "C" ในคำสั่งbcdbootข้างต้น
 3. ต้องแสดงข้อความแฟ้มสำหรับเริ่มระบบที่สร้างเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณสามารถดำเนินการต่อไป
 4. ชนิด: diskpartแล้วกด Enter
 5. ชนิด:ดิสก์รายการแล้วกด Enter
 6. ชนิด: sel ดิสก์ Cและกด Enter
  1. ในกรณีนี้Cคือไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ค้นพบ ถ้าโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์อื่น ใช้อักษรชื่อไดรฟ์นั้นแทนที่เป็น "C" ในคำสั่งดิสก์ selข้างต้น
 7. ชนิด: vol รายการแล้วกด Enter
 8. ชนิด: sel vol Cแล้วกด Enter
  1. ในกรณีนี้Cคือไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ค้นพบ ถ้าโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์อื่น ใช้อักษรชื่อไดรฟ์นั้นแทนที่เป็น "C" ในคำสั่งดิสก์ selข้างต้น
 9. ชนิด:ที่ใช้งานอยู่และกด Enter
  1. คุณควรได้รับการยืนยันว่าไดรฟ์ข้อมูลได้สำเร็จแล้วตั้งค่าเป็นแบบใช้งาน ถ้าคุณไม่ได้รับการยืนยัน หมายความ ว่า ดิสก์ถูกตั้งค่าไปที่ GPT (ไม่ MBR), หรือมีปัญหากับดิสก์ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังทำงานกับดิสก์ถูกต้อง
 10. ชนิด:ออกจากนั้นกด Enter
 11. อุปกรณ์การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ - คุณสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วจากพรอมต์คำสั่ง โดยการพิมพ์:ปิด -f-r-t 00และกด Enter
หากชนิดคือ GPT:
 1. จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์a: dirและกด Enter
  1. ถ้าไดรฟ์ a:พบและไดเรกทอรี ค้นหาโฟลเดอร์\Windowsในไดเรกทอรี ถ้ามี ที่เป็นไดรฟ์ระบบ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2
  2. ไม่พบไดรฟ์ หรือไม่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ \Windows พิมพ์ b: dir แล้วกด Enter ดำเนินต่อผ่านตัวอักษรจนกว่าจะพบไดรฟ์ที่ มีโฟลเดอร์ \Windows แต่ข้ามไดรฟ์ X: ที่จะติดตั้งแฟ้มจาก USB หรือดีวีดีที่คุณกำลังใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปคือ ไดรฟ์ c: ดังตัวอย่างที่จะใช้ในส่วนเหลือของบทความ
 2. ชนิด: diskpartแล้วกด Enter
 3. ชนิด:ดิสก์รายการและกด Enter
 4. ชนิด: sel ดิสก์ Cและกด Enter
  1. ในกรณีนี้Cคือไดรฟ์ที่โฟลเดอร์ Windows ค้นพบ ถ้าโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์อื่น ใช้อักษรชื่อไดรฟ์นั้นแทนที่เป็น "C" ในคำสั่งดิสก์ selข้างต้น
 5. ชนิด:ส่วนหนึ่งของรายการและกด Enter
 6. มองหาสำหรับพาร์ติชันมีป้ายชื่อเป็นระบบ
 7. หลังจากที่ได้พบ กำหนดตัวอักษรRกับพาร์ติชัน ถ้าตัวอักษรRไม่ว่างแล้ว คุณสามารถเลือกตัวอักษรใด ๆ ไม่ถูกมอบหมาย ต้องกำหนดชนิดของตัวอักษร:กำหนดอักษร = r:กด Enter
 8. ชนิด:ออกจากนั้นกด Enter
 9. กลับไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดหนึ่งบรรทัดต่อไปนี้ในแต่ละครั้ง การกด Enter หลังจากแต่ละบรรทัด:
  1. r:\EFI\Microsoft\Boot\ /d ซีดี
  2. ren BCD BCD.bak
  3. สั้น /l c:\Windows bcdboot-เรา /s m: /f UEFI
   • หมายเหตุ การสั้น /l-เราเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งตั้งค่าภาษาของ Windows ที่เป็นภาษาอังกฤษ การตั้งค่าภาษาแตกต่างกัน แทนสั้น-เราด้วยรหัสภาษาที่แตกต่างกัน (เช่นde deสำหรับภาษาเยอรมัน)
 10. อุปกรณ์การเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ - คุณสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็วจากพรอมต์คำสั่ง โดยการพิมพ์:ปิด -f-r-t 00และกดแป้น Enter


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3103656 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/10/2015 17:11:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10

 • kbmt KB3103656 KbMtth
คำติชม