การปรับปรุงสะสม 8 สำหรับตัวให้บริการการกู้คืนไซต์ Microsoft Azure

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3103917
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงการแก้ไขที่รวมอยู่ใน 8 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง (รุ่น 5.1.1256) สำหรับตัวให้บริการการกู้คืนไซต์ Microsoft Azure เรียนรู้เกี่ยวกับการ รายละเอียดของการแก้ไข และ ข้อกำหนดเบื้องต้น ที่ควรจะตรวจสอบก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
สรุป
ปรับปรุงสะสม 8 สำหรับผู้ให้กู้คืนไซต์ Azure ของ Microsoft นำไปใช้กับระบบทั้งหมดที่มีผู้ให้บริการตัวจัดการการกู้คืนของ Hyper-V Azure Windows เวอร์ชั่น 5.1.1000 หรือรุ่นก่อนหน้าติดตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงต่อไปนี้:
 • ผู้ให้บริการกู้คืนไซต์ Microsoft Azure สำหรับระบบศูนย์เครื่องเสมือน Manager (3.3x.x)
 • ผู้ให้กู้คืนไซต์ Microsoft Azure สำหรับ Hyper-V (4.6x.x)
 • ผู้ให้บริการกู้คืนไซต์ Microsoft Azure (5.1.x.x)


ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ รับการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • ล้มเหลวในการทดสอบของเครื่องเสมือนที่ได้รับการป้องกัน โดยใช้การกู้คืนไซต์ Azure ออนที่ 2012 R2 Hyper-V คลัสเตอร์ ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้แม้ว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งโหนดคลัสเตอร์มีทรัพยากรมากพอสำหรับการเริ่มต้นเครื่องเสมือน
  เครื่องเสมือน 'vmname' ไม่สามารถเริ่ม (รหัสข้อผิดพลาด: 25005)

  ข้อผิดพลาดในการให้บริการ: ระยะไกล Management(WS-Management) บริการของ Windows ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอ ไม่พบวัตถุบนลูก(เซิร์ฟเวอร์server_name)
  สาเหตุที่เป็นไปได้ : นี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก มีทรัพยากรเหลือน้อยบนไซต์รอง
  คำแนะนำ: ตรวจสอบว่า ยอดเงินที่จำเป็นของหน่วยความจำและการจัดเก็บจะพร้อมใช้งานบนไซต์รอง
 • การดำเนินการสร้าง กลุ่มการป้องกันล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การดำเนินงานถูกหยุดทำงาน (รหัสข้อผิดพลาด 535)
  สาเหตุที่เป็นไปได้: การดำเนินการหมดเวลา VMM/Hyper-V / ตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถสื่อสารกับกชุดเก็บ เชื่อมต่อไปยังโฮสต์ Hyper-V ถูกตัด เป็นผู้ใช้ด้วยตนเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่สำหรับเวลานานหรือการดำเนินการบน Microsoft Azure หมดเวลา
  ข้อแนะนำ: แก้ไขปัญหา แล้วลองการดำเนินการใหม่

 • รายละเอียดงานฟื้นฟูเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถฟื้นฟูข้อมูล cloud/ไซต์ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ VMM/กำหนด ค่า<server name=""> (รหัสข้อผิดพลาด: 10013)</server>
  ข้อผิดพลาดในการให้บริการ: มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นใน VMM/Hyper-V / ตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ ลองการดำเนินการล่าสุด ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน (รหัสข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ: 0)
  สาเหตุที่เป็นไปได้: ตรวจสอบว่า VMM/กำหนด ค่าเซิร์ฟเวอร์และโฮสต์ที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่
  คำแนะนำ: แก้ปัญหา แล้วลองการดำเนินการใหม่
 • ผู้ทำหน้าที่กู้คืนไซต์ azure เข้าสู่โหมดไฮ "Disconnected" สถานะเมื่อคุณล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ VMM คลัสเตอร์ไปยังโหนดที่แฝงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลการปรับปรุง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Microsoft Azure Hyper-V ตัวจัดการการกู้คืนข้อมูลผู้ให้บริการ (รุ่น 3.5.468.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า), กู้ คืนไซต์ Azure (รุ่น 4.6.660 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า), หรือกู้ คืนไซต์ Azure (รุ่น 5.1.1000 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ติดตั้งไว้

หมายเหตุ คุณสามารถตรวจสอบรุ่นผู้ให้บริการที่ติดตั้งไว้ในรายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้หยุดการบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนศูนย์กลางของระบบโดยอัตโนมัติ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3103917 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/10/2015 15:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Azure Recovery Services

 • kbqfe kbsurveynew atdownload kbmt KB3103917 KbMtth
คำติชม