คำอธิบายของการปรับปรุงสะสม 3 สำหรับเวิร์กโฟลว์ Manager 1.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3104066
บทความนี้อธิบายถึง 3 Update สะสม (CU3) สำหรับเวิร์กโฟลว์ Manager 1.0, 1.0 ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน และ 1.0 เครื่องมือการจัดการลำดับงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ถาวร "ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้."

หมายเหตุ
  • ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน 1.0 CU3 และ CU3 1.0 เครื่องมือการจัดการลำดับงานได้ MSIs ที่สามารถติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หรือเพิ่มเติม จาก 1.0 ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงานหรือ 1.0 เครื่องมือการจัดการลำดับงานตามลำดับ
  • ผู้จัดการลำดับงาน 1.0 CU3 (Update) เป็นตัว EXE ที่สามารถเท่านั้นสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี 1.0 ตัวจัดการลำดับงานที่ติดตั้งไว้ ถ้าคอมพิวเตอร์มี 1.0 ตัวจัดการลำดับงานที่ติดตั้งอยู่ คุณต้องติดตั้ง CU3 1.0 ตัวจัดการลำดับงานหลังจากที่คุณติดตั้ง CU3 การไคลเอ็นต์ 1.0 จัดการลำดับงาน
  • เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนที่คุณจัดวางในสภาพแวดล้อมการผลิต
โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมรวมถึงลักษณะการทำงานและการแก้ไขที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้สำหรับ 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม
ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft การปรับปรุงสะสมนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดในส่วน "ดาวน์โหลดข้อมูล"

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด 3 ปรับปรุงสะสมสำหรับแพคเกจ 1.0 ตัวจัดการลำดับงานนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft เลือกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

  • ไคลเอ็นต์ของผู้จัดการลำดับงาน 1.0 ด้วย 3 ปรับปรุงสะสม (การติดตั้งแบบเต็ม)
    โปรแกรมปรับปรุงนี้จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแอสเซมบลีหลักและไคลเอ็นต์ API สำหรับตัวจัดการลำดับงานและเครื่องมือ Studio แสดงผลที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการลำดับงานคือ โฮสต์แบบหลายผู้เช่า และมาตรา ส่วนสูงสำหรับการทำงาน และการจัดการลำดับงานพื้นฐานลำดับงานของ Windows MSI แบบเต็มรูปแบบที่สามารถติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ หรือเพิ่มเติม จาก 1.0 ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน ได้ จะเข้ากันได้กับโปรแกรมปรับปรุง 1.0 ไคลเอ็นต์ตัวจัดการลำดับงาน และ CU3 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์
  • เครื่องมือการจัดการลำดับงาน 1.0 กับสะสมปรับปรุง 3 (การติดตั้งแบบเต็ม) สำหรับ 2012 Studio ที่มองเห็น
    การติดตั้งนี้รวมถึงตัวออกแบบกิจกรรม การแปลดีบักและนิพจน์สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับ CU3 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์ จะเข้ากันได้กับ CU3 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์
  • 1.0CU การจัดการลำดับงาน3 (ปรับปรุง)
    โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสมประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ควรจะใช้ โดยลูกค้าที่มีเวิร์กโฟลว์ Manager 1.0 เวิร์กโฟลว์ Manager 1.0 สะสม Update 1 หรือเวิร์กโฟลว์ Manager 1.0 สะสมปรับปรุง 2 การปรับใช้ คุณต้องติดตั้ง 1.0 ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน ด้วยสะสมปรับปรุง 3 (การติดตั้งแบบเต็ม) การปรับปรุงไคลเอ็นต์ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์สำหรับ CU3 1.0 เครื่องมือการจัดการลำดับงาน:
    • ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน 1.0 CU3 ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
  • ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์สำหรับ CU3 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์:
    • ต้องติดตั้ง PowerShell 3.0 บนคอมพิวเตอร์เพื่อที่สามารถปรับปรุง PowerShell 3.0 จะรวมอยู่ในการติดตั้ง Windows Management Framework 3.0 ของ ไปที่ Windows Management Framework 3.0 เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้
    • ต้องติดตั้งไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน 1.0 CU3 แรกบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มี 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์การติดตั้ง หนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้นำไปใช้:
      • บริการบัสสำหรับ Windows เซิร์ฟเวอร์ต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสมในทั้งคอมพิวเตอร์ฟาร์มก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสมสำหรับ 1.0 ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์
        2799752 คำอธิบายของบัสบริการสำหรับ Windows Server Update สะสม: 22 กุมภาพันธ์ 2013
      • 1.1 บัสบริการสำหรับ Windows Server ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
  • ได้รับการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 ของ
    • ไคลเอ็นต์การจัดการลำดับงาน 1.0 ยังสามารถเป็นอิสระต่อกันติดตั้งบนรุ่น x86 และ x64 ของ Windows 7, Windows 8 และ Windows Server 2008
  • ความต้องการข้อมูลประจำตัว: ก่อนที่คุณรันการปฏิบัติการ คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ใช้ในรายการของผลลัพธ์จากคำสั่ง PowerShell รับ SBNamespace ManageUsers
  • ด้วยตนเองหยุดบริการบัสบริการใด ๆ ก่อนที่จะติดตั้ง

การปรับใช้

สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ใช้เป็นโฮสต์ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์ในฟาร์มคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพียงเล็กน้อยบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ถ้าคุณตัดสินใจที่จะถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเหล่านี้เข้ากันได้แบบย้อนหลัง และจะไม่สามารถย้อนกลับ

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1:
การบริการไว้ตัวจัดการลำดับงานล้มเหลวเป็นระยะ ๆ และที่คุณอาจพบข้อยกเว้นต่อไปนี้:
System.AggregateException: อย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ---≫ System.Net.ProtocolViolationException: ไม่สามารถส่งเนื้อหาเนื้อหา ด้วยกริยาชนิดนี้ได้
ใน Microsoft.Workflow.Common.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
ที่ Microsoft.Activities.Hosting.HostedHttpExtension.HttpRequestWorkItem.HttpRequestWorkItemAsyncResult.End (IAsyncResult ผล Int32 & responseCode)
ใน Microsoft.Activities.Hosting.HostedHttpExtension.HttpRequestWorkItem.OnEndComplete (บริบท ScheduledWorkItemContext, IAsyncResult ผลลัพธ์)
ใน Microsoft.Activities.Hosting.ScheduledWorkItem.EndComplete (บริบท ScheduledWorkItemContext, IAsyncResult ผลลัพธ์)
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult ผลลัพธ์)
---การติดตามสแต็คข้อยกเว้นภายใน---สิ้น
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion เรียกกลับ IAsyncResult ผลลัพธ์)
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult ผลลัพธ์)
---การติดตามสแต็คข้อยกเว้นภายใน---สิ้น
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion เรียกกลับ IAsyncResult ผลลัพธ์)
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.SingleNonTransactionalWorkItemComplete (IAsyncResult ผลลัพธ์)
ปัญหาที่ 2:
การบริการไว้ตัวจัดการลำดับงานล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้:
System.ArgumentException: รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่มไว้
ใน System.Collections.Generic.Dictionary'2.Insert (เพิ่มบูลีน TKey, TValue ค่าคีย์ )
ที่ System.Collections.Generic.Dictionary'2.Add (TKey, TValue ค่าคีย์)
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessMatch (บูลี consumeInput)
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessNonTransactionalWork()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessMatch (บูลี consumeInput)
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.UpdateNonTransactionalWork()
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (การเรียกกลับ AsyncCompletion, IAsyncResult ผลลัพธ์) ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ExceptionHandlingFrame (IAsyncResult ผลลัพธ์)
ปัญหาที่ 3:
เวิร์กโฟลว์ manager ส่วนหลัง servicecrashes เป็นระยะ ๆ ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้:
System.ArgumentNullException: ค่าไม่สามารถเป็น null
ชื่อพารามิเตอร์: คีย์
ที่ System.Collections.Generic.Dictionary'2.FindEntry (TKey คีย์)
ที่ System.Collections.Generic.Dictionary'2.TryGetValue (TKey คีย์ TValue & ค่า)
ที่ Microsoft.Activities.Hosting.InputWaiterTable.InternalMatch (EventTraceActivity traceActivity วันที่และเวลาในขณะนี้ ป้อนข้อมูล MessageDispatchProperties, Guid currentInstanceId บูลี removeWaiter, Guid currentSuspensionId บูลีน & consumeInput)
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.StartEpisode() ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ReceiveNextMessage()
ปัญหาที่ 4:
การบริการไว้ตัวจัดการลำดับงานล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ด้วยข้อยกเว้นต่อไปนี้:
System.ArgumentException: รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่มไว้
ใน System.Collections.Generic.Dictionary'2.Insert (เพิ่มบูลีน TKey, TValue ค่าคีย์ )
ที่ System.Collections.Generic.Dictionary'2.Add (TKey, TValue ค่าคีย์)
ใน Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ProcessWaiter()
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.Isolate (AsyncCompletion เรียกกลับ IAsyncResult ผลลัพธ์)
ที่ Microsoft.Activities.Dispatcher.DispatchLoopInstanceAsyncResult.ExceptionHandlingFrame (IAsyncResult ผลลัพธ์)
ปัญหาที่ 5:
ขอบเขตการดำเนินการคืนค่าล้มเหลว และคุณพบข้อผิดพลาดการละเมิดคีย์ที่ไม่ซ้ำเป็นดังนี้:
คืนค่า-WFScope: ไม่สามารถแทรกแถวคีย์ซ้ำในวัตถุ ' dbo ได้ ของกิจกรรม
มีดัชนีเฉพาะ 'IX_Activities_Name_Version' ค่าคีย์ซ้ำกัน
(fef3537a-eefe-1340-5 d 86-335e62409f9c, IsEqualUser, 1)
คำสั่งถูกยกเลิก อักขระ: 1 C:\restoreScope.ps1:12
ปัญหาที่ 6:
ส่วนหน้าของตัวจัดการเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถรายงานการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดถ้าข้อความการแจ้งเตือนลำดับงานไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันในกรณีและปัญหาเท่านั้น แทน ก็ emits ข้อยกเว้นต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
System.ArgumentException: รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่มไว้
ใน Microsoft.Workflow.Common.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
ใน Microsoft.Workflow.Gateway.HttpAsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
ที่ Microsoft.Workflow.Gateway.PublishWorkflowEventAsyncResult.End (IAsyncResult ผลลัพธ์)
ใน Microsoft.Workflow.Gateway.WorkflowServiceGateway.ExceptionFilter[T] (เนื้อความ Func'1) ที่ System.Threading.Tasks.TaskFactory'1.FromAsyncCoreLogic (IAsyncResult iar, Func'2 endFunction, endAction การดำเนินการ ' 1 สัญญางาน ' 1, requiresSynchronization บูลีน)
ปัญหาที่ 7:
Instanceis พักไว้แทน ofterminated ถ้าส่งกลับรายการที่ทำงานที่ไม่ใช่ธุรกรรม (Http) มีข้อยกเว้นหรือไม่
ปัญหาที่ 8:
ไคลเอ็นต์ EnablesWFM เพื่อช่วยให้คุณสามารถควบคุมลักษณะการทำงาน'ลองใหม่'บนการร้องขอ http คุณสามารถเพิ่มตรรกะการลองส่งใหม่ในตัวจัดการข้อผิดพลาดในการประกาศความล้มเหลวของการแจ้งเตือนในไคลเอ็นต์ WFM ได้

ปัญหาที่ 9:
คำสั่งชุด WFCertificate Fixesthe เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรหัสประจำตัวใบรับรองเซ็นชื่อขาออกในการกำหนดค่าฟาร์ม WFM

ปัญหาที่ 10:
แก้ไขการรั่วของธุรกรรมที่มีสาเหตุจากความล้มเหลวของการดำเนินการกระบวนงานที่เก็บไว้บนส่วนหน้าของตัวจัดการลำดับงานเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กโฟลว์

ออก 11:

ป้องกันไม่ให้มากเกินไปมีเกินขนาดของฐานข้อมูลเก็บข้อความซึ่งอาจส่งผลในโควตาหัวข้อสูงสุด และลำดับงานไม่สามารถเริ่มต้น


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3104066 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/29/2016 10:42:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Workflow Manager 1.0, Workflow Manager Client 1.0, Workflow Manager Tools for Visual Studio 2012

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB3104066 KbMtth
คำติชม