วิธีการเผยแพร่เว็บแผ่น CD-R หรือ CD-RW อินใน FrontPage 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310511
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft FrontPage 2000 รุ่นนี้ บทความ ดู315508.

สำหรับ Microsoft FrontPage 2003 รุ่นนี้ บทความ ดู825447.
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการเผยแพร่ Microsoft FrontPage เว็บเพื่อแผ่น CD-R หรือแบบ CD-RW

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้งกับเครื่องบันทึกซีดีแบบ คุณสามารถ สำรอง FrontPage เว็บไปยังซีดี คุณอาจพบว่าสะดวกในการใช้การกระชับ ดิสก์ (ซีดี) ในการสำรองข้อมูล หรือการโอนย้ายเว็บขนาดใหญ่

Recorders ซีดีมากให้ คุณเตรียมแผ่น CD-R หรือซีดี RW เพื่อให้คุณสามารถคัดลอกแฟ้มโดยตรงไป ตัวบันทึก โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ ในลักษณะเดียวกับที่คุณคัดลอกแฟ้มไปยังฮาร์ ไดรฟ์ ฟลอปปีดิสก์ หรือไดรฟ์แบบถอด คุณสามารถใช้ FrontPage จะประกาศเป็น เว็บไปยังซีดี หรือ คุณสามารถเผยแพร่เว็บบนฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อน แล้ว ใช้โปรแกรมบันทึกซีดีเพื่อคัดลอกรุ่นฮาร์ดดิสก์ไปยังซีดี

สิ่งสำคัญหากคุณใช้ไดรฟ์ CD-R และซีดีรอม คุณสามารถคัดลอก หรือ ประกาศแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงไปยังโฟลเดอร์เฉพาะเพียงครั้งเดียว ถ้าคุณใช้รหัสผ่านนี้ ชนิดของไดรฟ์และสื่อ คุณจำเป็นต้องคัดลอก หรือเผยแพร่เว็บของคุณที่แตกต่างกัน โฟลเดอร์บนซีดีรอม

back to the top

เตรียมแผ่น CD-R หรือแบบ CD-RW สำหรับการคัดลอกแฟ้มโดยตรง

 1. แทรกแผ่น CD-R หรือ RW ซีดีลงในเครื่องบันทึกซีดีของคุณ
 2. เริ่มการทำงานของโปรแกรมบันทึกซีดีของคุณ แล้ว จัดรูปแบบซีดีดังนั้น คุณสามารถอ่าน และเขียนซีดี โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ ดู เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้
Microsoft Windows XP ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเช่น รูปถ่ายและซอฟต์แวร์เพื่อ cCD โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อสร้างเว็บที่อยู่บนดิสก์บนตัว ซีดีแบบบันทึกได้ หรือจัดพิมพ์เว็บไปยังซีดีแบบบันทึกได้โดยตรง โดยใช้ไดรฟ์ ตัวอักษร เนื่องจาก Windows XP ไม่สนับสนุนการเขียนแพคเก็ต ซึ่งก็คือ จำเป็นต้องใช้ในการเขียน และลบแฟ้มแต่ละแฟ้มบนแบบบันทึกได้ ซีดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เป็นเครื่องบันทึกซีดีกับ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
279157คำอธิบายของบันทึกในซีดีรอม Windows XP
306524วิธีการคัดลอกข้อมูลไปยังซีดีใน Windows XP
306641วิธีการลบแฟ้มจากคอมแพคดิสก์ใน Windows XP
back to the top

ประกาศไปยังอยู่บนดิสก์เว็บและคัดลอกไปยังซีดี

คุณสามารถใช้การเผยแพร่คำสั่งการสร้างสำเนาที่อยู่บนดิสก์ของเว็บ แล้ว ใช้ซีดี โปรแกรมจะคัดลอกรุ่นที่อยู่บนดิสก์ซีดีที่บันทึก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ FrontPage แล้ว เปิดเว็บของคุณ
 2. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.
 3. ในการปลายทางประกาศกล่องโต้ตอบ สิ่งที่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
  • พิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ (ตัวอย่าง ตัวอย่างอักษรระบุไดรฟ์: \My เว็บไซต์)
  • คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์
  หมายเหตุถ้าคุณเลือกประกาศปลายทางสำหรับเว็บไซต์นี้ ก่อนหน้านี้ ที่ปลายทางประกาศปรากฏกล่องโต้ตอบ ดำเนินตามขั้นตอนที่ 5
 4. คลิกตกลง.
 5. ระบุเพจที่คุณต้องการประกาศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการการเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกที่มุมล่างซ้าย
  2. คลิกเผยแพร่แท็บ แล้ว ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ภายใต้เผยแพร่ระบุว่า คุณต้องการประกาศเพจต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพจทั้งหมด
   • ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบุวิธีที่คุณต้องการให้แสดงเพจที่มี FrontPage การเปลี่ยนแปลง
   • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกสำหรับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระหว่างการเผยแพร่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้น
  3. คลิกตกลง.
 6. การเผยแพร่เว็บย่อย คลิกเลือกรวมเว็บย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกเผยแพร่.

  หมายเหตุถ้าคุณยกเลิกการประกาศในกึ่งกลางของการดำเนินงาน การแฟ้ม ที่มีอยู่แล้วได้ประกาศยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทาง
 8. เริ่มการทำงานของโปรแกรมการบันทึกซีดีของคุณ จากนั้น คัดลอกเว็บไปยัง ซีดีแบบบันทึก คุณอาจยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกเว็บไป ซีดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่ ดู เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอนเหล่านี้
back to the top

การเผยแพร่เว็บโดยตรงไปยังซีดีรอม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ FrontPage แล้ว เปิดเว็บของคุณ
 2. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.
 3. ในการปลายทางประกาศกล่องโต้ตอบ สิ่งที่ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:
  • พิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ (ตัวอย่าง ตัวอย่างอักษรระบุไดรฟ์: \My เว็บไซต์)
  • คลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์
  หมายเหตุถ้าคุณเลือกประกาศปลายทางสำหรับเว็บไซต์นี้ ก่อนหน้านี้ ที่ปลายทางประกาศปรากฏกล่องโต้ตอบ ดำเนินตามขั้นตอนที่ 4
 4. คลิกตกลง.
 5. ระบุเพจที่คุณต้องการประกาศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการการเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกในมุมซ้ายล่าง
  2. คลิกเผยแพร่แท็บ แล้ว ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • ภายใต้เผยแพร่ระบุว่า คุณต้องการประกาศเพจต่าง ๆ ที่มี การเปลี่ยนแปลง หรือเพจทั้งหมด
   • ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบุวิธีที่คุณต้องการให้แสดงเพจที่มี FrontPage การเปลี่ยนแปลง
   • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกสำหรับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระหว่างการเผยแพร่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้น
  3. คลิกตกลง.
 6. การเผยแพร่เว็บย่อย คลิกเลือกรวมเว็บย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิกเผยแพร่.

  หมายเหตุถ้าคุณยกเลิกการประกาศในกึ่งกลางของการดำเนินงาน การแฟ้ม ที่มีอยู่แล้วได้ประกาศยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทาง
 8. หลังจากที่คุณได้จัดพิมพ์เว็บของคุณไปยังซีดี คุณอาจต้อง เมื่อต้องการปิดซีดี ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณต้องการอ่านแผ่นซีดีในอนาคต และ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่ คุณมักจะมีต่อไปนี้ ทางเลือกที่สาม:
  • เปิดไดรฟ์ซีดีจากเครื่องบันทึกซีดีโดยไม่ทำการใด ๆ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอ่าน และเขียนซีดี โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ เมื่อคุณแทรกซีดีลงในเครื่องบันทึกซีดีของคุณ

   หมายเหตุไดรฟ์ซีดีรอมมาตรฐานอาจไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีเมื่อคุณ การทำเช่นนี้
  • ปิดแผ่นซีดีเพื่อให้สามารถอ่านได้ ด้วยมาตรฐาน ไดรฟ์ซีดีรอมหลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องอ่าน UDF
  • ปิดแผ่นซีดีเพื่อให้สามารถอ่านในซีดีรอมมาตรฐานมากที่สุด ไดรฟ์โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องอ่าน UDF ตัวเลือกนี้มักจะยังอนุญาตให้ คุณสามารถจบการ "เขียน" ซีดีเพื่อที่จะไม่สามารถลบ หรือเขียนทับ
back to the top

การเผยแพร่เว็บที่อยู่บนดิสก์จากซีดี

คุณสามารถใช้ FrontPage เมื่อคุณต้องการเปิดเว็บที่อยู่บนดิสก์บนแผ่นซีดี แล้ว เผยแพร่เว็บอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเว็บที่อยู่บนดิสก์
 1. ใส่แผ่นซีดีที่ประกอบด้วยเว็บของคุณลงในซีดีของคุณ ตัวบันทึก
 2. เริ่มการทำงานของ FrontPage จากนั้น เปิดเว็บของคุณ (ในตัว ซีดี)
 3. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการเผยแพร่เว็บ.
 4. ในการปลายทางประกาศโต้ตอบกล่อง พิมพ์ URL ของคุณเผยแพร่ที่ตั้ง หรือเส้นทางไป โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์

  หมายเหตุถ้าคุณได้เลือกปลายทางที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับเว็บนี้ ไซต์ การปลายทางประกาศปรากฏกล่องโต้ตอบ ดำเนินตามขั้นตอนที่ 5
 5. คลิกตกลง.
 6. ระบุเพจที่คุณต้องการประกาศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการการเผยแพร่เว็บกล่องโต้ตอบ คลิกตัวเลือกในมุมซ้ายล่าง
  2. คลิกเผยแพร่แท็บ และทำอย่าง น้อยหนึ่งต่อไปนี้:
   • ภายใต้เผยแพร่ระบุว่า คุณต้องการประกาศเพจต่าง ๆ ที่มี การเปลี่ยนแปลง หรือเพจทั้งหมด
   • ภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบุวิธีที่คุณต้องการให้แสดงเพจที่มี FrontPage การเปลี่ยนแปลง
   • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกสำหรับการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในระหว่างการเผยแพร่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้น
  3. คลิกตกลง.
 7. การเผยแพร่เว็บย่อย คลิกเลือกรวมเว็บย่อยกล่องกาเครื่องหมาย
 8. คลิกเผยแพร่.

  หมายเหตุถ้าคุณยกเลิกการประกาศในกึ่งกลางของการดำเนินงาน การแฟ้ม ที่มีอยู่แล้วได้ประกาศยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ปลายทาง
back to the top

การคัดลอกเว็บที่อยู่บนดิสก์จากแผ่นซีดีลงในฮาร์ดดิสก์

เมื่อคุณคัดลอกเว็บที่อยู่บนดิสก์จากแผ่นซีดีลงในฮาร์ดดิสก์ คุณอาจ จำเป็นต้องเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวเพื่อที่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เว็บ

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ใส่แผ่นซีดีที่ประกอบด้วยเว็บของคุณลงในซีดีของคุณ ตัวบันทึก
 2. คลิกขวาที่เริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
 3. ใช้การดำเนินการลาก และปล่อยให้คัดลอกเว็บจากแผ่นซีดีของคุณ ไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 4. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
 5. บนเครื่องมุมมองแท็บ คลิกเลือกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ และ โฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย แล้ว คลิกเพื่อยกเลิกการซ่อนแฟ้ม ส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จักกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง.
 7. ในการโฟลเดอร์รายการ การคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วย เว็บของคุณ
 8. คลิกสองครั้ง_vti_pvtโฟลเดอร์
 9. ลบแฟ้มใด ๆ ที่ลงท้าย ด้วย.lck

  หมายเหตุคุณอาจต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่ต่อไปนี้เท่านั้นหาก คุณกำลังคัดลอกเว็บที่เผยแพร่:
 10. คลิกขวาการบริการแฟ้ม จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
 11. คลิกเพื่อยกเลิกการแบบอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
 12. คลิกขวาบริการแฟ้ม จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
 13. คลิกเพื่อยกเลิกการแบบอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
back to the top

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อคุณพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเว็บบน ฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเปิดไฟล์...\_vti_pvt\service.lck สำหรับการเขียน
  ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดเว็บ หรือคัดลอกจากซีดีรอม เนื่องจากแฟ้ม.lck ถูกทำเครื่องหมายเป็นอ่านอย่างเดียว

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ และ ปัญหาอื่น ๆ กับแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจจะแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  หมายเหตุคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนแผ่น CD-R เนื่องจากคุณไม่สามารถ เอาการตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียวจากแฟ้มบนซีดี R. คุณสามารถ เอาออกอย่างไรก็ตาม ใน อ่านเฉพาะค่าจากแฟ้มบนซีดี RW
  1. คลิกขวาที่เริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
  2. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  3. บนเครื่องมุมมองแท็บ คลิกเลือกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ และ โฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย แล้ว คลิกเพื่อยกเลิกการซ่อนแฟ้ม ส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จักกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
  5. ในการโฟลเดอร์แสดงรายการ คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยเว็บของคุณ
  6. คลิกสองครั้ง_vti_pvtโฟลเดอร์
  7. ลบแฟ้มใด ๆ ที่ลงท้าย ด้วย.lck
  8. คลิกขวาการบริการแฟ้ม จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
  9. คลิกเพื่อยกเลิกการแบบอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
  10. คลิกขวาบริการแฟ้ม จากนั้นคลิกคุณสมบัติ.
  11. คลิกเพื่อยกเลิกการแบบอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
  ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเว็บย่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ service.lck แฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  266216คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ว่างเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่เว็บ FrontPage เว็บเซิร์ฟเวอร์
  303255คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเปิดไฟล์...\_vti_pvt\service.lck สำหรับการเขียน" ข้อความเมื่อคุณพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเว็บใน FrontPage 2000
 • การเชื่อมโยงหลายมิติในเว็บที่คุณได้คัดลอกไปยังซีดีอาจไม่ ทำงานตามที่คาดไว้: เบราว์เซอร์อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจ อ้างอิงถึง โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ

  ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากการ เชื่อมโยงหลายมิติที่ประกอบด้วยการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ที่อ้างถึงแฟ้มที่อยู่บนเครื่อง คอมพิวเตอร์เฉพาะที่สร้างเว็บ

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขเว็บเมื่อต้องการแทนที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติแบบสัมบูรณ์ใด ๆ กับญาติ ที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ
  301442FP2000: เชื่อมโยงหลายมิติไม่ทำงานหลังจากที่คุณเผยแพร่เว็บ
 • เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเว็บเพจที่ประกอบด้วยแบบ FrontPage คอมโพเนนต์ (ด้วยการคลิกแสดงตัวอย่างแท็บที่ด้านล่าง ของหน้าต่าง FrontPage หรือ โดยการคลิกแสดงตัวอย่างในเบราว์เซอร์บนเครื่องมาตรฐานแถบเครื่องมือ), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  หน้านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อาจต้องการบันทึก หรือ เผยแพร่เมื่อต้องการแสดงอย่างถูกต้อง
  คอมโพเนนต์ของ FrontPage ที่โต้ตอบ มีเว็บ เซิร์ฟเวอร์จะไม่ทำงานเมื่อคุณสร้างเว็บ FrontPage ที่อยู่บนดิสก์ คอมโพเนนต์ขณะใช้งานจริงเท่านั้นจะทำงานเมื่อคุณใช้ Hypertext Transfer เซิร์ฟเวอร์โพรโทคอล (HTTP) ที่คุณได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage ส่วนขยาย
  206154FP2000: บางคอมโพเนนต์ของ FrontPage ไม่ทำงานบนเว็บที่อยู่บนดิสก์
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเผยแพร่เว็บซีดีอยู่ที่นั่น ประกอบด้วยสำเนาของเว็บ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ต่อไปนี้:
  Windows พบปัญหาเมื่อพยายาม การคัดลอกแฟ้มนี้ สิ่งที่คุณต้องการทำให้ Windows
  คุณอาจได้รับ ข้อความจากซอฟต์แวร์การบันทึกซีดีของคุณว่า มีที่ว่างไม่เพียงพอ บนแผ่นซีดีเพื่อคัดลอกแฟ้มของคุณ

  ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากการ ซีดีแบบบันทึกได้ไม่ประกอบด้วยเนื้อที่ว่างเพียงพอที่จะคัดลอกรุ่นใหม่กว่า แฟ้มจากเว็บที่ปรับปรุงแล้ว เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ "เขียนแพคเก็ต" ที่ช่วยให้ คุณสามารถอ่าน และเขียนลงซีดี โดยใช้อักษรระบุไดรฟ์ คุณสามารถเขียนไปยัง แต่ละส่วนของดิสก์เพียงครั้งเดียว เมื่อคุณคัดลอกเว็บที่ปรับปรุงแล้วไปยังซีดี เก่า รุ่นของแฟ้มที่ถูกลบไม่ออกจริง ๆ จากแผ่นซีดี และรุ่นที่ใหม่กว่าดังนั้น แฟ้มที่จำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างเพิ่มเติม ลักษณะการทำงานนี้คือเนื่องจากข้อจำกัดกับแผ่นซีดี เทคโนโลยีตัวบันทึก

  เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน ประกาศที่เว็บของคุณ ซีดีใหม่ ว่างเปล่า
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310511 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:01:40 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbwebpublishing kbhowtomaster kbmt KB310511 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)