ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีใช้การเติมคำให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ ด้วยพรอมต์คำสั่งใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310530
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์ในชื่อไฟล์และโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติที่คุณพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง คุณลักษณะนี้ทำงาน ด้วยการพิมพ์อักขระควบคุมที่เรียกใช้ลักษณะการทำงาน

back to the top

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม คุณสามารถพิมพ์ ซีดี \pro control_character. หรือ เมื่อต้องแสดงเนื้อหาของแฟ้ม Myfile.txt คุณสามารถพิมพ์ ชนิด myf control_character. ถ้าไม่มีโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่ตรงกับอักขระคุณพิมพ์การ พิมพ์อักขระควบคุม หลาย อีกแสดงอินสแตนซ์ถัดไปที่ตรงกัน เมื่อโฟลเดอร์ที่ถูกต้องหรือแฟ้มที่ถูกแสดง กด ENTER เพื่อเสร็จสิ้นคำสั่ง ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ของแฟ้มตรงกับอักขระที่คุณพิมพ์ คุณได้ยินเสียงบี๊บเป็น

คุณสามารถเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ สำหรับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ หรือ สำหรับเฉพาะคำสั่งระยะปัจจุบัน

back to the top

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติในเซสชันปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับรอบเวลาคำสั่งปัจจุบัน พิมพ์ คำสั่ง /f. จากนั้น พิมพ์ CTRL + D เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ชื่อโฟลเดอร์หรือ CTRL + F เพื่อกรอกชื่อไฟล์

เมื่อต้องการปิดใช้งานโดยอัตโนมัติทั้งหมด พิมพ์ cmd /f: ปิด.

back to the top

เมื่อต้องการเรียกใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติอย่างถาวร

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับคอมพิวเตอร์ ค้นหา และคลิก ตัวประมวลผล HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command คีย์
 3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน ค้นหา และคลิก ตัวประมวลผล HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command คีย์
 4. สำหรับความสมบูรณ์ของชื่อโฟลเดอร์ คลิกสองครั้ง CompletionChar ค่า พิมพ์อักขระตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ในเลขฐานสิบหก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้แป้น TAB เป็นตัวอักขระควบคุม ควบคุมอักขระไม่ 0x9 (ประเภท 9 เป็นค่า Windows แปลงให้เป็นเลขฐานสิบหก) ถ้าคุณต้องการใช้อักขระควบคุมเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับเซสชันคำสั่งเดียว พิมพ์ 0x4 สำหรับ CTRL + D และ 0x6 สำหรับ CTRL + F คุณสามารถใช้อักขระควบคุมเดียวกันสำหรับทั้งโฟลเดอร์และความสมบูรณ์ของชื่อแฟ้ม
 5. สำหรับความสมบูรณ์ของชื่อแฟ้ม คลิกสองครั้ง PathCompletionChar ค่า พิมพ์อักขระตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ในเลขฐานสิบหก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้แป้น TAB เป็นตัวอักขระควบคุม ควบคุมอักขระไม่ 0x9 (ประเภท 9 เป็นค่า Windows แปลงให้เป็นเลขฐานสิบหก) ถ้าคุณต้องการใช้อักขระควบคุมเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับเซสชันคำสั่งเดียว พิมพ์ 0x4 สำหรับ CTRL + D และ 0x6 สำหรับ CTRL + F คุณสามารถใช้อักขระควบคุมเดียวกันสำหรับทั้งโฟลเดอร์และความสมบูรณ์ของชื่อแฟ้ม
 6. ออกจาก Registry Editor
ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานสำหรับผู้ใช้ใด ๆ แต่ละ หรือคุณสามารถใช้อักขระควบคุมที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้นั้นมากกว่าที่คุณได้นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าผู้ใช้มีผลก่อนผ่านการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์

back to the top

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุความแตกต่างระหว่างโฟลเดอร์และความสมบูรณ์ของชื่อแฟ้มต่อไปนี้:
 • คุณลักษณะความสมบูรณ์ชื่อของแฟ้มทำงานบนโฟลเดอร์นอกจากนี้เนื่องจากคุณลักษณะการค้นหาเส้นทางสมบูรณ์ และตรงกับชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์
 • ถ้าคุณใช้อักขระควบคุมแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคำสั่งที่ทำงานกับโฟลเดอร์เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น การ ซีดี หรือ rd คำสั่ง), ชื่อโฟลเดอร์เท่านั้นที่จะค้นหา
 • ลักษณะการทำงานเสร็จสมบูรณ์ของโฟลเดอร์ตรงกับเทียบกับชื่อโฟลเดอร์เท่านั้น ซึ่งทำให้ลักษณะการทำงานเสร็จสมบูรณ์โฟลเดอร์ได้เร็วขึ้นสำหรับโฟลเดอร์ค้นหากว่าคุณลักษณะแฟ้มชื่อเสร็จสมบูรณ์ถ้ามีทั้งแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ มีสตริงที่ตรงกัน
back to the top
ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ