ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�� " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คำสั่ง "ipconfig /All" แสดงชนิดของโหนเป็นไม่ทราบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310570
อาการ
เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ipconfig.exe ด้วย/ ทั้งหมดสวิตช์ที่แสดงการกำหนดค่า TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ชนิดของโหน อาจปรากฏเป็น "รู้จัก
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการEnableProxyคีย์ในรีจิสทรีถูกกำหนดเป็นค่าไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) เพื่อค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\
เปลี่ยนค่าของการEnableProxyค่าในคีย์รีจิสทรีก่อนหน้า 0 หรือ 1 ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
121004ฟังก์ชันของบริษัทตัวแทน Proxy wins
164765วิธีการเปิดใช้งาน WINS บริษัทตัวแทนของพร็อกซีใน Windows NT 4.0
120642พารามิเตอร์ค่าคอนฟิกของ TCP/IP และ NBT สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows NT

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ