ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อที่ช้าที่อาจเกิดขึ้นใน Windows XP

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่ช้าที่คุณอาจพบขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการเชื่อมต่อที่ช้า:

คุณภาพของสายโทรศัพท์ไม่ดี

มีไฟฟ้าสถิตในสายโทรศัพท์ เกิดการหยุดชะงักบางครั้งคราวขณะที่คุณกำลังใช้สายโทรศัพท์ หรือเกิดปัญหาจากการส่งข้อมูลในส่วนการสนทนาในสายอื่น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โทรติดต่อบริษัทโทรศัพท์ในพื้นที่ของคุณให้ตรวจสอบสายโทรศัพท์

หมายเหตุ: บริษัทโทรศัพท์ส่วนใหญ่เรียกเก็บค่าบริการตรวจสอบสายภายในบ้าน แต่ไม่เรียกเก็บค่าบริการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายนอกบ้าน สอบถามข้อมูลค่าบริการจากบริษัทโทรศัพท์

การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ISP ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรวจสอบว่า ISP ที่คุณใช้รวมอยู่กับบริษัทอื่นหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการแจ้งการเชื่อมต่อที่ช้าเนื่องจากเกิดปัญหาเครือข่าย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ ISP ที่เชื่อถือได้มากกว่า

มีตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัลหลายตัวระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ISP

สาเหตุอาจเกิดจากการไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ของคุณในอัตราความเร็วที่เกินกว่า 28.8 กิโลบิตต่อนาที (Kbps) ได้ เมื่อต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โทรติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความเร็วในการเชื่อมต่อในพื้นที่ของคุณ และสอบถามวิธีการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในพื้นที่ของคุณ

ไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือมีไดรเวอร์โมเด็มหลายตัว

การเชื่อมต่อถูกตัดบ่อยครั้งอาจแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และตรวจสอบไดรเวอร์โมเด็ม ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มอย่างถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ถอนการติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มปัจจุบันและติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ที่ถูกต้อง

มีสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดล้อม

เสียงโมเด็มที่ดังจากอุปกรณ์และการเชื่อมต่อช้าที่เกิดขึ้นอาจแสดงว่ามีสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่น เสียงโมเด็มที่ดังจากลำโพงคอมพิวเตอร์ และสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้งานภายในห้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แยกสายโทรศัพท์ออกจากสายไฟอื่นๆ และลองทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ในห้องอื่น โดยใช้แจ็คโทรศัพท์อื่น

โปรแกรมที่เปิดใช้งานเบื้องหลัง

คอมพิวเตอร์อาจทำงานช้าลงขณะที่คุณเรียกใช้โปรแกรมเบื้องหลัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Msconfig ปิดใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในโฟลเดอร์เริ่มต้น เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง และทดสอบการเชื่อมต่อ

การทำงานตามปกติของ ISP

การทำงานช้าอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันจำนวนมาก หาก ISP รวมการเชื่อมต่อจำนวนมากเข้าไว้เป็นการเชื่อมต่อรวมขนาดเล็ก อาจเป็นไปได้ว่าความต้องการใช้งานของลูกค้าทั่วไปอาจเกินกว่าความสามารถของการเชื่อมต่อแบบรวมที่รองรับได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ ISP ที่เชื่อถือได้มากกว่า
HWMODCON ช้า ความเร็ว การเชื่อมต่อ โมเด็ม