คอมพิวเตอร์ไม่ควรใส่โหมดสแตนด์บายถ้าส่วนกำหนดค่าตัวเลือกการใช้พลังงานถูกตั้งค่าการหยุดรอหลังจาก 45 หรือหลายนาที

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310601
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณตั้งค่าส่วนกำหนดค่าตัวเลือกการใช้พลังงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจาก 45 หรือหลายนาที เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ควรใส่การสแตนด์บายหลังนาที 45 หรือมากกว่า
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้บนไฟฟ้ากระแสสลับ และมีกำหนดเวลาการสแตนด์บายเป็นนาที 45 หรือมากกว่า เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานบนไฟฟ้ากระแสสลับ และไม่ได้ใช้งานสำหรับการประมาณ 30 นาที บริการของ Windows XP ไม่ได้ใช้ Task Scheduler รันระบบของงานบำรุงรักษา และจะตั้งค่าตัวนับไม่ได้ใช้ระบบในขณะที่กำลังเรียกใช้การงานเหล่านี้ ถ้าคุณตั้งค่าเวลาสแตนด์บายของระบบ 45 หรือหลายนาที บริการตัวกำหนดเวลางานไม่ได้ใช้งานเริ่มการทำงานทุก 30 นาที และตั้งค่าตัวนับไม่ได้ใช้งานของระบบ เนื่องจากการนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถป้อน standby
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21 250,368 Mstask.dll  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21  9,728 Mstinit.exe  26-Nov-2001 13:59  5.1.2600.21 158,720 Schedsvc.dll  26-Nov-2001 13:50  5.1.2600.21 155,136 Srsvc.dll				
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ถ้าเวลาการสแตนด์บาย มากกว่า 15 นาที การสแตนด์บายอาจถูกเลื่อนออก โดยประมาณ 15 นาทีหนึ่งครั้งทุก ๆ 3 วัน windows จัดตารางงานบางอย่างของการบำรุงรักษาเมื่อระบบไม่ได้ใช้งาน และเรียกใช้บนไฟฟ้ากระแสสลับ งานไม่ได้ใช้งานบางอย่างอาจทำให้ CPU สูงและใช้ดิสก์ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการป้อนการสแตนด์บาย

โปรแกรมของบริษัทอื่นและบริการอื่น ๆ อาจเรียกใช้ในระหว่างเวลาว่างของระบบ โปรแกรมและบริการเหล่านี้อาจทำให้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของ CPU และหรือใช้ดิสก์ ซึ่งทำให้ความล่าช้าในการป้อนการสแตนด์บาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
899975windows XP ไม่ควรใส่การสแตนด์บายหลังจากรอบระยะเวลาที่แน่นอนที่มีการกำหนดค่าในส่วนกำหนดค่าตัวเลือกการใช้พลังงาน


หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ Windows Vista คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานปริมาณการใช้แบตเตอรีชีวิตปัญหาและ:
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บริการของระบบไม่ได้ใช้ Task Scheduler จะเริ่มต้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานสำหรับการประมาณ 15 นาที นั้นจัดตารางงานบำรุงรักษาระบบถ้าไม่มีเวลาเพียงพอในการทำงาน โดยไม่มีการตั้งค่าตัวนับไม่ได้ใช้ระบบใหม่

การกำหนดเวลาของระบบไม่ได้ใช้งานบริการจอสำหรับระบบจะไม่ได้ใช้งาน ระบบจะถือเป็นไม่ได้ใช้งานถ้าที่อยู่สำหรับ 10 นาทีสุดท้าย:
 • ไม่มีการป้อนข้อมูลผู้ใช้
 • การใช้งาน CPU และดิสก์จะน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
 • ระบบไม่ได้ใช้พลังงานแบตเตอรี
 • ไม่ใช้การนำเสนอโปรแกรม (เช่นการแสดงภาพนิ่งหรือเล่นภาพยนตร์)
หากมีเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด บริการใช้ snapshot ระบบทำงานใหม่ที่รันในระบบนาทีทุก ๆ 3 นาที ถ้ามีการเรียกใช้งานใหม่ไม่มี บริการไม่พร้อมสำหรับการจัดตารางเวลาการทำงานที่ถูกจัดคิว ที่สามารถเรียกใช้เมื่อระบบไม่ได้ใช้งาน ถ้าไม่มีงานที่ถูกจัดคิว ระบบที่ไม่ได้ใช้บริการ Task Scheduler รันงานที่ถูกจัดคิว ระบบไม่ได้ใช้บริการ Task Scheduler ไม่มีเปลี่ยนตัวนับระบบที่ไม่ได้ใช้ต่างหาก

ถ้าการจัดตารางงานรัน และ ถ้าใช้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของการใช้งาน CPU และดิสก์เป็นเวลานาน เธรดการตรวจหาไม่ได้ใช้งานของระบบโหมดเคอร์เนลกำหนดว่า ระบบจะไม่ได้ใช้งาน และการตั้งค่าตัวนับระบบที่ไม่ทำงานกับศูนย์ ซึ่งทำให้ความล่าช้าในการป้อนการสแตนด์บาย

การดำเนินการต่อไปนี้อาจถูกจัดคิว และสามารถจัดตารางเวลาในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานของระบบ:
 • งานเค้าโครงดิสก์:

  เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ งานนี้จะถูกจัดคิวเพื่อรันในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานของระบบ ถ้าระบบไม่ได้ใช้บริการ Task Scheduler จัดตารางงานนี้ให้ทำงาน Windows ตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อกำหนดว่าเมื่องานเค้าโครงดิสก์ถูกเรียกใช้ครั้งล่าสุด ถ้า งานได้ไม่ทำงานสำหรับ 3 วันสุดท้าย กระบวนการต่อ จบการทำมิฉะนั้น กระบวนงาน ถ้าขั้นตอนต่อไป กำหนดถ้าไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายในเค้าโครงดิสก์จากงานนี้ถูกเรียกใช้ครั้งล่าสุด มัน requeues งานหลังจากที่มีสร้างกระบวนการ 32 บนระบบ การค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเค้าโครง จะปรากฏในแฟ้มที่อยู่ในแฟ้มสถานการณ์สมมติในโฟลเดอร์ Windows\Prefetch แฟ้มสถานการณ์เหล่านี้แสดงแฟ้มที่ใช้ในระหว่างการเริ่มต้นโปรแกรมและเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้คือแฟ้มเพื่อที่วางเค้าโครง optimally บนดิสก์ ถ้าขั้นตอนต่อไป มันอัพเดเค้าโครงดิสก์ This in turn may cause more than 10 percent CPU or disk usage. When usage goes high, the Kernel-mode System Idle Detection thread monitors this change and resets the System Idle counter. This causes delays in entering standby.
 • The System Restore task
 • The Help Services and Data Collection task
Windows XP is designed to automatically complete maintenance tasks to improve performance and reliability. When your computer is on AC power and is idle, Windows XP does not immediately power down your computer. Instead, it provides a chance for system maintenance tasks to run for a few minutes. These system maintenance tasks include disk layout optimization to improve performance (such as for fast boots) and preparing automatic system restore points to increase reliability. These tasks do not delay the powering down (suspend) of your computer for more than 15 minutes. These tasks are not run if your computer is running on battery power. Typically, these tasks are completed the first time your computer is left idle after startup. These tasks help to make sure that your computer maintains its performance and reliability even after long use.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310601 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:02:23 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix kbmt KB310601 KbMtth
คำติชม