Easy CD Creator 5.0 ไม่ทำงานใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310628
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Roxio Easy ซีดีผู้สร้าง 5.0 อาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้น:
 • โดยอัตโนมัติคอมพิวเตอร์อาจรีสตาร์ท หยุดการตอบสนอง (แฮง), หรืออาจหยุดการทำงานอย่างถูกต้องได้
 • หลังจากคุณเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  Microsoft Windows
  ระบบกู้คืนมาได้จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น
  โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ
  หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น และ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คลิกการคลิกที่นี่การเชื่อมโยงด้านล่างของกล่องข้อความ คุณเห็นข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดที่อาจคล้ายกับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้แล้ว:
  BCCode : 00000050 BCP1 : AAAAAAAA BCP2 : BBBBBBBB BCP3 : CCCCCCCC BCP4 : DDDDDDDD OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
  BCCode : 000000MN BCP1 : AAAAAAAA BCP2 : BBBBBBBB BCP3 : CCCCCCCC BCP4 : DDDDDDDD OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดแบบ "Stop" ที่คล้ายคลึงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   ข้อมูลด้านเทคนิค:

   *** หยุด: 0x00000050: (0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd)
   PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  • ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   ข้อมูลด้านเทคนิค:

   *** หยุด: 0x0000007e: (0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd)
   SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
  • ตรวจพบปัญหาและได้ปิดระบบ Windows เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   ข้อมูลด้านเทคนิค:

   *** stop: 0x0000000a (0x00000zdc, 0x000000ff, 0x00000000, 0x804e9d48) irqk_not_less_or_equal
  หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้::
  Createcd50.exe พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.
  หากยังคงมีแสดงข้อผิดพลาด และ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด คลิกการคลิกที่นี่การเชื่อมโยงด้านล่างของกล่องข้อความ คุณจะพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความผิดพลาดที่อาจคล้ายกับข้อมูลนี้::
  App name    App version  Module name   Module version Offset----------------------------------------------------------------------Createcd50.exe 5.0.2.314   Createcd50.exe 5.0.2.314    00006661 						
สาเหตุ
มีปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จักระหว่าง Windows XP และผู้สร้างซีดี Easy รุ่นก่อนหน้ารุ่น 5.1
การแก้ไข
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยผู้สร้างซีดี Easy 5.x ใน Windows XP ใช้ผู้สร้างซีดี Easy รุ่นล่าสุด สำหรับการปรับปรุงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สร้างซีดี Easy 5.x ไปที่ Roxio เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ติดต่อ Roxio

เมื่อต้องการผู้สร้างซีดี Easy โดย Roxio มีการปรับปรุงจาก Roxio เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Roxio และ Windows XP ไปที่ Roxio เว็บไซต์ต่อไปนี้:Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ezcd oca การ "ใช้เวลาสอง" PrtSeqRd.sys

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 310628 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:02:35 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kb3rdparty kbprb kbmt KB310628 KbMtth
คำติชม