ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการขอรับการบริการสำหรับ 5.0 ของ NetWare เซอร์วิสแพ็คล่าสุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310671
สรุป
บริการของ Microsoft สำหรับการแก้ไขของ NetWare 5.0 กระจายในเซอร์วิสแพ็ค การติดตั้ง service pack ล่าสุดจะผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน Service pack ประกอบด้วยการปรับปรุง เครื่องมือในการดูแลระบบ โปรแกรมควบคุมและคอมโพเนนต์เพิ่มเติม conveniently รายการเหล่านี้ทั้งหมดที่รวมสำหรับการดาวน์โหลดได้ง่าย เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม ปัญหาที่มีแก้ไขใน service pack หนึ่งถูกแก้ไขในครั้งต่อมาเซอร์วิสแพ็ค
ข้อมูลเพิ่มเติม

เซอร์วิสสำหรับการ Netware 5.03

วิธีการขอรับ

การขอรับการบริการสำหรับ Netware 5.03 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

รายการการแก้ไข

316094รายการของปัญหาที่มีแก้ไขในบริการสำหรับ 5.0 ของ NetWare เซอร์วิสแพ็ค
kbGetServicesNetWare500sp1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ