การแก้ไขปัญหา "หน้าจอสีน้ำเงิน" หรือปัญหาข้อผิดพลาด Stop ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3106831
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขข้อผิดพลาดการหยุด (ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอสีน้ำเงิน)
สิ่งที่ควรทดลอง

ก่อนที่คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop:
 • ตรวจทานรหัส "การตรวจสอบจุดบกพร่อง" ที่คุณพบในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ค้นหาเฉพาะ รหัสข้อผิดพลาดในการหยุด เมื่อต้องการดูว่า มีปัญหาที่ทราบ วิธีแก้ไข หรือใด ๆ วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหา
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า ไดรเวอร์ใด ๆ เฉพาะอินวอยซ์ปัญหาได้อย่างไร ถ้าเป็นเช่นนั้น ปรับปรุงไดรเวอร์ที่สงสัย
 • มาดูรายละเอียดในล็อกเหตุการณ์บนระบบ คุณจะเห็นการบ่งชี้ใด ๆ ของบริการเริ่มต้น หรือหยุดการทำงานก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ มีลักษณะการทำงานของบริการนี้สอดคล้องกันข้ามอินสแตนซ์ทั้งหมดของการเกิดความผิดพลาดหรือไม่ ถ้าดังนั้น คุณสามารถติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการบริการจะได้รับ การปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่า วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหา
 • มีความพยายามที่จะระบุว่าคุณได้ทำการใด ๆ ซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ หรือปรับเปลี่ยน คุณอาจต้องการพิจารณาตัวเลือกในการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง หรือใช้การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานเพื่อย้อนกลับสู่สถานะที่ใช้งานอยู่ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เราขอแนะนำว่า คุณแน่ใจว่า มีการปรับปรุง BIOS และที่มีดำเนินการทดสอบฮาร์ดแวร์และหน่วยความจำ
 • คุณจะสังเกตลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการล้มเหลว และทำคุณเชื่อว่า คุณสามารถก่อให้เกิดความผิดพลาดนี้ได้อย่างไร ไม่ได้ถึงออกไปยังผู้ขายซอฟต์แวร์สำหรับใด ๆ รุ่นปรับปรุงของซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ที่อาจมีการทริกเกอร์การเกิดความผิดพลาดหรือไม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณบันทึกหน่วยความจำในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการตรวจทาน แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ถูกตรวจสอบ โดยใช้ DumpChk และไม่เสียหาย หรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้เครื่องมือ Microsoft DumpChk(Crash Dump File Checker) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของ Windows โปรแกรมปรับปรุงสะสม และการปรับปรุงสะสม
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่คุณได้ทำการตรวจสอบ โดยใช้ DmpChk อัปโหลดตัวเก็บรวบรวมการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ. เครื่องมือการวินิจฉัยนี้รวบรวมแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลมินิเครื่องจักรห้าครั้งสุดท้ายจาก 30 วันที่ผ่านมา เก็บรวบรวมแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจหาการแก้ไขปัญหา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องจักร ไปที่บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดการหยุด Windows ทั่วไป

หยุด 0x0000007F หรือ UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
ตรวจสอบจุดบกพร่องนี้บ่งชี้ว่า Intel CPU สร้างพิมพ์ทับ และเคอร์เนลที่ไม่สามารถตรวจจับการตรวจจับนี้ พิมพ์ทับนี้อาจพิมพ์ทับผูก (พิมพ์ทับเคอร์เนลไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถตรวจจับการ) หรือมีความบกพร่องเกิดคู่ (ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะดำเนินการก่อนหน้าความบกพร่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบ)

หยุด 0x0000003B หรือ SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
ข้อผิดพลาดนี้มีการเชื่อมโยงไปยังการใช้เพจพูมากเกินไป และอาจเกิดขึ้นเนื่องจากโหมดผู้ใช้กราฟิกไดรเวอร์ไขว้และผ่านไม่ถูกต้องไปยังรหัสเคอร์เนล

หยุด 0x0000001E หรือ KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
เคอร์เนลของ Windows ตรวจพบคำสั่งไม่ถูกต้อง หรือไม่รู้จักตัวประมวลผล มักจะเป็นผลลัพธ์ของการละเมิดการเข้าถึงและหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมที่ผิดพลาดอุปกรณ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมักจะระบุไดรเวอร์หรืออุปกรณ์มี ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทันทีหลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมหรือบริการ ลองปิดใช้งาน หรือเอาการเพิ่มใหม่

หยุด 0x000000D1 หรือ DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
โปรแกรมควบคุมพยายามที่จะเข้าถึงอยู่ที่เป็น pageable (หรือที่ไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์) ขณะ IRQL สูงเกินไป ตรวจสอบจุดบกพร่องนี้มักเกิดจากโปรแกรมควบคุมที่มีใช้ที่อยู่ที่ไม่เหมาะสม

STOP 0x00000050 หรือ PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
ข้อผิดพลาด stop นี้เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ชำรุด หรือใน กรณีที่เกิดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ (โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ RAM ที่มีข้อบกพร่อง เป็นนั้นจำหลัก แค L2 RAM หรือ RAM วิดีโอ) อีกสาเหตุหนึ่งคือ การติดตั้งบริการระบบที่ผิดพลาด ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสามารถยังก่อให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ เท่าที่ทำได้ไดรฟ์ข้อมูล NTFS เสียหาย

STOP 0x00000024 หรือ NTFS_FILE_SYSTEM
มีปัญหาเกิดขึ้นภายในโปรแกรมควบคุมระบบแฟ้ม NTFS คล้ายคลึงกันข้อผิดพลาด Stop, 0x23 สำหรับไดรฟ์ FAT32 อยู่ สาเหตุส่วนใหญ่คือ ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ในตัวควบคุมดิสก์หรือดิสก์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่มีอยู่จริงทั้งหมดไปยังฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดในระบบ และเรียกใช้การตรวจสอบดิสก์

STOP 0x0000007B หรือ INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
ข้อผิดพลาด stop นี้เกิดขึ้นเมื่อ Windows มีปัญหาในการอ่านจากฮาร์ดดิสก์ ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดจากโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง นอกจากนี้คุณอาจลองเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ ตรวจสอบจุดบกพร่องนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล

0 x 0000009 f STOP หรือ DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
ตรวจสอบจุดบกพร่องนี้บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่อยู่ในสถานะใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกัน

STOP 0x0000000A หรือ IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ตรวจสอบจุดบกพร่องนี้ถูกนำออกใช้ถ้าหน่วยความจำเพจพูลไม่ (หรือหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง) เข้าถึงเมื่อ IRQL สูงเกินไป ข้อผิดพลาดที่สร้างการตรวจสอบจุดบกพร่องนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง บริการระบบ หรือ BIOS
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop (ข้อความข้อผิดพลาดร้ายแรงของระบบ) ใน Windows คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดดีบักสำหรับการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอสีน้ำเงิน และสองสามบรรทัดแรกมีลักษณะคล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดตัวอย่างต่อไปนี้

Windows 7 และรุ่นก่อนหน้านี้Windows 8 และรุ่นที่ใหม่กว่าความเสียหายของระบบหรือการตรวจสอบจุดบกพร่องคืออะไร

เมื่อ Windows ไม่สามารถดำเนินต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย ระบบหยุดการดำเนินการทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล/ความเสียหาย หยุดระบบนี้เกิดจากการเคอร์เนลโหมดคอมโพเนนต์ (โปรแกรมควบคุม) อย่างใดอย่างหนึ่งในฟังก์ชันที่เรียก KeBugCheck(...) หรือ KeBugCheckEx(...) ซึ่งทำให้อะไรโดยทั่วไปจะเรียกว่าแบบ "สีน้ำเงินหน้าจอของเดธ (BSOD), " เป็น "ตรวจสอบจุดบกพร่อง หรือระบบล้มเหลว

ถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวของระบบ

เมื่อระบบล้มเหลว เนื้อหาหน่วยความจำในเวลาของการเกิดความผิดพลาดจะถูกเขียนไปยังแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ แฟ้มนี้ถูกเรียกว่าการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว แฟ้มเพจหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเฉพาะที่ใช้ในการเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว (memory.dmp) เมื่อต้อง การรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล และป้องกันการเสียหาย หรือไม่สมบูรณ์ แฟ้มเพจหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดสรรไว้ต้องใหญ่พอที่จะจัดการกับชนิดของการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มเพจที่ถูกกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสามารถบันทึกได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบกพร่อง และปัญหาการถ่ายโอนข้อมูล ดูประสิทธิภาพทีมบล็อกบทความต่อไปนี้:

วิธีการขอรับเครื่องมือเพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติในรีจิสทรีคีย์และแฟ้มเพจจิ้ง

 1. ดาวน์โหลด DumpConfigurator.hta จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

 2. คลิกดาวน์โหลดและจากนั้น คลิกI Agree หลังจากที่คุณอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 3. บันทึกแฟ้ม WInPlatTools 14600.zip และจากนั้นจึง ขยายเครื่องมือ DumpConfigurator.hta
 4. คลิ DumpConfigurator.hta และจากนั้น คลิกกำหนดค่าอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์

สำหรับการแนะนำแฟ้มเพจการตั้งค่าสำหรับชนิดการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวที่แตกต่างกัน ไปที่บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:


เพื่อให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าระบบสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ดีความไปที่บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:


รับข้อมูลหน้าจอสีน้ำเงินหลังจากที่มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ:

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows เขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจสอบจุดบกพร่อง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายการในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

รหัสเหตุการณ์: 1001
แหล่งที่มา: ตรวจสอบจุดบกพร่อง
คำอธิบาย: คอมพิวเตอร์ได้เริ่มระบบใหม่จากการตรวจสอบจุดบกพร่อง การตรวจสอบจุดบกพร่องถูก: 0xc00000E2 (0xffffffffffffffff, 0x0000000000000001, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000) การถ่ายโอนข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน: C:\WINDOWS\MEMORY DMP

ข้อมูลอ้างอิง
การอ้างอิงรหัสการตรวจสอบจุดบกพร่อง
ตาราง https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh994433 (v=vs.85).aspx

วิเคราะห์การตรวจสอบจุดบกพร่องของ Windows
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/6302.windows-bugcheck-analysis.aspx

การทำงานกับ Crashdumps - ดีบักเกอร์ 101
http://blogs.technet.com/b/deploymentguys/archive/2008/08/01/working-with-crashdumps-debugger-101.aspx

ดีบัก 101: อะไร! วิเคราะห์ทำได้อย่างไร
http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2009/08/11/debug-101-what-does-analyze-do.aspx

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3106831 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/22/2015 10:50:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Education, released in July 2015, Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbmt KB3106831 KbMtth
คำติชม