การแก้ไข: "DllMain" ไม่เรียกว่าเมื่อโหลดโครงการผ่านฟังก์ชัน LoadLibrary บนอุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3107423
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ "DllMain" DLL รายการถูกเรียกเมื่อโหลดโครงการผ่านฟังก์ชัน LoadLibrary ใน Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกติดตั้ง
อาการ
คุณสร้างโครงการเสมือน CEPC x 86 หรือบางอื่น ๆ อ้างอิงอุปกรณ์โครงการโดยชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) คุณย้ายโครงการใน Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัวอุปกรณ์ จากนั้น สร้างโครงการ DLL เมื่อมีการโหลด DLL โครงการโดยผ่านฟังก์ชัน LoadLibrary, "DllMain" DLL เรียกว่ารายการไม่ เป็นเช่นนี้ เพราะแฟ้มถูกโหลด เป็นแฟ้มข้อมูล และไม่ใช่ เป็นแฟ้มปฏิบัติการได้

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าโครงการ DLL ถูกสร้างขึ้นเป็นโครงการย่อยของระบบปฏิบัติการ
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนได้แล้วจาก Microsoft เป็นWindows แบบฝังตัวกระชับ 7 รายเดือน Update (2015 ธันวาคม)

หมายเหตุ Windows แบบฝังตัวกระชับ 7 เดือนการอัพเดตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมดแล้ว คลิ กสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันที่สร้างใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้


ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Loader.c195,54615-ธ.ค.-201516:09Private\Winceos\Coreos\Nk\Kernel
Nkmain.lib3,228,80815-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Nkprmain.lib3,274,91615-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Nkmain.lib2,168,63415-ธ.ค.-201516:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Nkprmain.lib2,215,51415-ธ.ค.-201516:16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Nkmain.lib3,661,71015-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Nkprmain.lib3,730,34415-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Nkmain.lib3,526,85015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Nkprmain.lib3,584,08615-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Nkmain.lib2,404,78615-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Nkprmain.lib2,462,98615-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Nkmain.lib3,916,45615-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Nkprmain.lib3,986,99215-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Nkmain.lib3,052,24415-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Nkprmain.lib3,094,49215-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Nkmain.lib2,001,38415-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Nkprmain.lib2,043,93015-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Nkmain.lib3,192,79815-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Nkprmain.lib3,240,28415-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Nkmain.lib2,972,95015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Nkprmain.lib3,010,46415-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Nkmain.lib2,038,45815-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Nkprmain.lib2,080,25415-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Nkmain.lib3,279,53215-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Nkprmain.lib3,329,19615-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Nkmain.lib3,286,49815-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Nkprmain.lib3,332,61015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Nkmain.lib2,228,77815-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Nkprmain.lib2,275,88415-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Nkmain.lib3,737,78215-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Nkprmain.lib3,806,75415-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Nkmain.lib3,516,42015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Nkprmain.lib3,573,43415-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Nkmain.lib2,398,27015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Nkprmain.lib2,456,46215-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Nkmain.lib3,906,11815-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Nkprmain.lib3,975,81615-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Nkmain.lib3,526,83015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Nkprmain.lib3,584,06615-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Nkmain.lib2,404,74015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Nkprmain.lib2,462,94015-ธ.ค.-201516:15Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Nkmain.lib3,917,10615-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Nkprmain.lib3,987,63815-ธ.ค.-201516:14Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3107423 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/21/2016 08:31:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3107423 KbMtth
คำติชม