วิธีการใช้ Office 365 PowerShell เพื่อจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้วางแผนของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3108269
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ PowerShell 365 Office ของ Microsoft ในการจัดการสิทธิ์การใช้งาน forMicrosoft ผู้วางแผน
กระบวนงาน
ใบอนุญาตผู้วางแผน ofMicrosoft จัดการแตกต่างระหว่างรุ่นแรกประสบการณ์และความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA) ในรุ่นแรก วางแผน Microsoft มี SKU เป็นระดับสูงสุด และสิทธิ์การใช้งานไม่ได้กำหนดให้กับผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น ในขณะที่มีพร้อมใช้งานทั่วไป ผู้วางแผน Microsoft คือ บริการพร้อมใช้งานภายใต้การสมัครใช้งานของ Office 365 หลัก จากสิทธิ์การใช้งานจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น ส่วนต่อไปนี้ครอบคลุมสถานการณ์สมมตินำออกใช้ครั้งแรกและความพร้อมใช้งานทั่วไป ถ้าคุณอยู่ในรุ่นแรก และยัง ดูผู้วางแผน Microsoft ที่แสดงรายการอยู่ภายใต้การสมัครใช้งานของ Office 365 หลัก คุณต้องใช้ทั้งสองวิธี

นำออกใช้ครั้งแรก

ผู้วางแผนของ Microsoft จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถใช้คุณลักษณะการวางแผนใหม่ ดังนั้น ก็อาจจะสะดวกกว่าการใช้ Office 365 PowerShell ถ้าคุณมีผู้ใช้หลายคนในองค์กรของคุณ Office 365 บทความนี้กล่าวถึงข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Office 365 PowerShell เพื่อจัดการองค์กร Office 365 และจะอธิบายถึงตัวเลือกบางอย่างสำหรับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อตามข้อมูลเมตาของผู้ใช้ที่เลือก และขึ้นอยู่กับรายชื่อผู้ใช้ที่เลือก

บทความนี้อนุมานว่า คุณกำลังใช้ Office 365 PowerShell เพื่อจัดการ Office 365 ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Office 365 PowerShell, seethe ต่อเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีข้อกำหนดเบื้องต้นในการเรียกใช้คำสั่งที่มีการกล่าวถึงที่นี่:
ตัวอย่างคำสั่งต่อไปนี้อนุมานว่า คุณต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ทั้งหมด Cmdlet นี้สามารถบันทึก และดำเนินการเป็นแฟ้ม.ps1 ขึ้น คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์จากการ PowerShell รวมสคริปต์สภาพแวดล้อม (ISE), เนื่องจากข้อผิดพลาดนี้เป็นข้อกำหนดแบบครั้งเดียว
Connect-MsolService$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"} $license = $licenseObj.AccountSkuIdGet-MSOLUser | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license 

สายอักขระอนุญาตให้ใช้สิทธิจะคล้ายกับคอนโทโซ>: PLANNERSTANDALONE ในข้อความนี้คอนโทโซ> ตัวยึดตำแหน่งแทนชื่อขององค์กรของคุณ

ถ้าคุณต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานกับชุดย่อยของผู้ใช้ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลเมตาอื่น ๆ ของเรกคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มตัวกรองวัตถุในบรรทัดสุดท้ายของรหัส ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเติมข้อมูลฟิลด์แผนกและคุณต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น ที่ชื่อแผนกเป็น "Support" คุณสามารถใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
Get-MSOLUser | Where-Object {$_.department -eq 'Support'} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มที่มีรายชื่อของผู้ใช้ แล้วจึง เอาออกจากรายการที่ชื่อของผู้ใช้ที่ ต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่คุณไม่อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
Connect-MsolService$licenseObj = Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq "PLANNERSTANDALONE"} $license = $licenseObj.AccountSkuIdGet-MsolUser | Select-Object Displayname, UserPrincipalName | `Export-CSV -Path d:\ExportedUsers.csv -NoTypeInformation# Edit the file d:\ExportedUsers.csv and remove users who shouldn't be licensed before you run the following commandImport-Csv -Path d:\Exportedusers.csv | ForEach-Object `{ Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -AddLicenses $license}

ถ้าคุณต้องการเอาสิทธิ์การใช้งานจากผู้ใช้ แทน- AddLicensesด้วย-RemoveLicensesในที่ใด ๆ ของสคริปต์เหล่านี้

ความพร้อมใช้งานทั่วไป (GA)

หลังจากวางแผน Microsoft GA สิทธิ์การใช้งานของผู้วางแผน Microsoft จะแสดงรายการภายใต้การสมัครใช้งาน Office 365 หลักควบคู่ไปกับบริการเช่น Sway, Office Online, Skype เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งาน) คุณอาจได้เห็นสิ่งนี้ก่อน GA ถ้าคุณอยู่ในการนำออกใช้ครั้งแรกในขณะที่เราเตรียมสำหรับการนำออกใช้ GA

โดยค่าเริ่มต้น ใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรมวางแผน Microsoft จะสามารถเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถใช้ PowerShell เพื่อปิดใช้งานถ้าคุณต้องใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู
ปิดใช้งานการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ด้วย Office 365 PowerShell.

หมายเหตุ ในสคริปต์ ค่าDisabledPlansสำหรับการวางแผนของ Microsoft คือPROJECTWORKMANAGEMENT.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Office 365 PowerShell เพื่อจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานใน Office 365 ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3108269 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/26/2016 23:47:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Office 365 Planner

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3108269 KbMtth
คำติชม