วิธีการสร้างไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กรมีในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์และ Exchange Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3109076
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างฟอร์มขององค์กร ในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ และ ใน Exchange Server 2013 และรุ่นที่ใหม่กว่า หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ Microsoft Outlook เพื่อดู และทำงานใน'ไลบรารีฟอร์มสำหรับองค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็น appropriatefor สถานการณ์ของคุณ:
 2. สร้างกล่องจดหมายโฟลเดอร์สาธารณะใหม่ที่ชื่อ PFHierarchy เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันคำสั่งต่อไปนี้:
  New-Mailbox -PublicFolder -Name PFHierarchy
 3. สร้างโฟลเดอร์สาธารณะใหม่ในไดเรกทอรี NON_IPM_SUBTREE ที่มีชื่อว่าไลบรารีฟอร์มองค์กร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันคำสั่งต่อไปนี้:
  New-PublicFolder -Path "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY" -Name "Organizational Forms Library"
 4. ตั้งค่า ID ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันคำสั่งต่อไปนี้:
  “Set-PublicFolder "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -EformsLocaleID EN-US”
  เมื่อต้องการกำหนดรหัสภาษาที่ถูกต้องจะใช้ ดูlanguagecode ฟิลด์.
 5. ตั้งค่าสิทธิ์การอ่านสำหรับแต่ละผู้ใช้ทั่วไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันคำสั่งต่อไปนี้:
   “Add-PublicFolderClientPermission -identity "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -user <User>@<domain.com> -AccessRights ReadItems”
 6. ตั้งค่าสิทธิ์ในการเขียนสำหรับแต่ละผู้ดูแลที่จะสามารถบันทึกแบบฟอร์มองค์กรไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันคำสั่งต่อไปนี้:
  “Add-PublicFolderClientPermission -identity "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -user <Admin>@<domain>.com -AccessRights CreateItems”
 7. รอสักครู่สำหรับการจำลองแบบจะเกิดขึ้น
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทรัพยากรดังต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3109076 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/02/2015 10:24:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m kbmt KB3109076 KbMtth
คำติชม