ปรับปรุงเพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวจับเวลาที่ช้าใน LACP ใน R2 Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3109099
เกี่ยวกับการปรับปรุงนี้
บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวจับเวลาที่ช้าในการเชื่อมโยงการรวมตัวควบคุมโพรโทคอล (LACP) ใน Windows Server 2012 R2 ของ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เช็คเอาท์ ข้อกำหนดเบื้องต้น ส่วน ขั้นตอนเพิ่มเติม จำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ ตัวจับเวลาอย่างรวดเร็วแล้วได้รับการสนับสนุนใน R2 Windows Server 2012

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งชุดภาษาใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องมีก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอการสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ติดตั้ง อัพเด 2919355บน Windows Server 2012 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการหมดเวลาช้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
 1. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MsLbfoProvider\Parameters\NdisAdapters\<GUID>
 2. กดค้างไว้ (หรือคลิกขวา)GUID>, เลือกใหม่และจากนั้น เลือกDWORD (32 บิต) ค่า
 3. ตั้งชื่อรายการรีจิสทรีใหม่เป็น LacpTimeout.
 4. คลิกสองครั้งที่รายการรีจิสทรีLacpTimeout
 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDป้อน 0 ในเขตข้อมูลค่าข้อมูลและจากนั้นเลือกตกลง
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ
 • เมื่อคุณตั้งค่าการ LacpTimeoutค่ารีจิสทรีรายการสารบัญผู้เขียน0ค่าการหมดเวลาจะกำหนดเป็น 90 วินาที
 • เมื่อคุณตั้งค่าการ LacpTimeoutค่ารีจิสทรีรายการสารบัญผู้เขียน1ค่าการหมดเวลาจะกำหนดเป็น 3 วินาที
 • หลังจากที่คุณตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของบริการ NIC Teaming(LBFO) โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งทำให้หยุดชะงักเครือข่ายสั้น ๆ
  sc stop mslbfoprovider
  sc เริ่ม mslbfoprovider

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
ดู คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
แฟ้มข้อมูล
ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) โปรดทราบว่า วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาลของปัจจุบัน วันและเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อคุณรันการดำเนินการบางอย่างกับแฟ้ม

Windows Server 2012 R2

หมายเหตุ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.3.960 0.18 xxxWindows RT 8.1, 8.1 และ Windows Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการอยู่ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
x 64 Windows Server 2012 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Mslbfoprovider.sys6.3.9600.18121117,24806 2015 พฤศจิกายน22:20x 64

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

x 64 Windows Server 2012 R2
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_d1b569ce33fa37fd43a4ecbfd6798ed0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18121_none_26702beb3df0b6a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)07-พฤศจิกายน-2015
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ndis-lbfo_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18121_none_02600dfdea9a21b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม21,621
วัน (UTC)07-พฤศจิกายน-2015
เวลา (UTC)00:38
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,839
วัน (UTC)07-พฤศจิกายน-2015
เวลา (UTC)11:12
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3109099 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/09/2015 20:10:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB3109099 KbMtth
คำติชม