ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การสร้างดิสก์สำหรับบูตสำหรับพาร์ทิชัน FAT หรือ NTFS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311073
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows ในการเข้าถึงไดรฟ์ที่มีคอมพิวเตอร์ลำดับบน Intel 86 x -ตัวประมวลผล - ที่ใช้เริ่มต้นระบบที่ผิดพลาด

หมายเหตุ:กระบวนการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RISC จะแตกต่างกัน บทความนี้ไม่ได้อธิบายขั้นตอนดังกล่าว

ดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows นี้สามารถเข้าถึงไดรฟ์ที่มีระบบแฟ้ม Windows NT (NTFS) หรือแฟ้มจัดสรรตารางแฟ้ม (FAT) ระบบติดตั้งอยู่ ขั้นตอนในบทความนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นต่อไปนี้:
 • เซกเตอร์สำหรับเริ่มต้นที่เสียหาย
 • เสียมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR)
 • ติดไวรัส
 • ขาดหายไป หรือเสียหาย NTLDR หรือ Ntdetect.com
 • ไดรเวอร์ Ntbootdd.sys ไม่ถูกต้อง
คุณยังสามารถใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นนี้ให้เริ่มการทำงานจากเงาของมิเรอร์ที่ใช้งานไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเปลี่ยนแฟ้ม Boot.ini เพื่อดำเนินการนี้

คุณไม่สามารถใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows นี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายที่มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ระบบของ Windows
 • ปัญหาการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นหลังจากหน้าจอ OSLOADER
เมื่อต้องการแก้ไข หรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เรียกใช้ดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน โหลดชุดรู้จักตัวควบคุมที่ดีครั้งล่าสุด หรือติดตั้ง Windows ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows

ฟลอปปีดิสก์ของ Windows ต้องรวมแฟ้ม NTLDR (หรือ Setupldr.bin ใน Windows NT 3.5), Ntdetect.com, Boot.ini และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดดิสก์ของคุณ

หมายเหตุ:โดยทั่วไป แฟ้ม NTLDR, Ntdetect.com และ Boot.ini มีแอตทริบิวต์แฟ้มการตั้งค่าระบบ ซ่อน และอ่าน - เฉพาะ คุณไม่มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์เหล่านี้สำหรับดิสก์นี้ในการทำงานอย่างถูกต้อง

สำหรับโครงสร้างของแฟ้ม Boot.ini informationabout เพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
102873Boot.ini และการตั้งชื่อแบบ ARC Path และการใช้งาน
การสร้างฟลอปปีดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: คุณไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างสำเนาของดิสก์การติดตั้ง Windows แรก โดยใช้การdiskcopyคำสั่ง และลบแฟ้มทั้งหมดที่อยู่บนดิสก์ใหม่
 2. การคัดลอกแฟ้ม Ntdetect.com และ NTLDR จากโฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอมไปยังดิสก์ใหม่
 3. เปลี่ยนชื่อไฟล์ Ntldr ไปยัง Setupldr.bin
 4. สร้างไฟล์ Boot.ini

  ตัวอย่างต่อไปนี้ทำงานได้สำหรับพาร์ติชันเดียว SCSI ไดรฟ์ ด้วย Windows ที่ติดตั้งอยู่ภายใต้ \WINNT อย่างไรก็ตาม ค่าที่แน่นอนในส่วน [ระบบปฏิบัติการ] ขึ้นการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่คุณต้องการเริ่มต้น:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มต้น จากข้อ IDE, EIDE, ESDI ฮาร์ดดิสก์ หรือ หรือ จากอะแด็ปเตอร์ SCSI ที่ไม่มี BIOS ที่สร้างใน แทนการ scsi(0) ด้วย multi(0)

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 3.5 หรือ 3.51 และระบบของคุณเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ SCSI แรก หรือสอง คุณสามารถแทน scsi(0) ด้วย multi(0) เช่นกัน
 5. ถ้าคุณกำลังใช้ scsi(x) ในแฟ้ม Boot.ini การคัดลอกไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับคอนโทรลเลอร์ SCSI ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนชื่อดังกล่าวให้ Ntstartupdd.sys ถ้าคุณกำลังใช้ multi(x) ในแฟ้ม Boot.ini คุณไม่มีการทำเช่นนี้
 6. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์ แล้ว ล็อกอินเข้าใช้งาน Windows

วิธีที่ 2: ที่คุณมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ถ้าคุณมีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ฟอร์แมตฟล็อปปี้ดิสก์ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การจัดรูปแบบของ Windows
 2. คัดลอก NTLDR จากซีดี Windows ติดตั้ง รอม ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows หรือ จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง ด้วยฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับเริ่มต้น You may have to expand this file from NTLDR._ to NTLDR by using the following command line:
  expand ntldr._ ntldr
 3. Copy the Ntdetect.com file to the disk.
 4. Create a Boot.ini file, or copy a Boot.ini file from a running Windows computer, and then modify it to match the computer that you are trying to access. The following example works for a single partition SCSI drive with Windows installed under \WINNT. However, the exact value in the [operating systems] section depends on the configuration of the Windows computer that you are trying to access:
     [boot loader]   timeout=30   Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt   [operating systems]   scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"							
  If your computer starts from an IDE, EIDE, or ESDI hard disk, replace the scsi(0) with multi(0).

  หมายเหตุ:If you are running Windows NT 3.5 or 3.51 and your computer starts from the first or second SCSI drive, you can also replace scsi(0) with multi(0).
 5. If you are using scsi(x) in the Boot.ini file, copy the correct device driver for the SCSI controller in use on the computer, and then rename it to Ntstartupdd.sys. If you are using multi(x) in the Boot.ini, you do not have to do this.
 6. Start the computer by using the floppy disk, and then log on to Windows.

Method 3: You are running Windows NT 3.51

If you are running Windows NT 3.51, follow these steps:
 1. Format a blank 3.5-inch 1.44 megabyte (MB) floppy disk under Windows NT 3.51.
 2. Copy the Ntdetect.com and NTLDR files to the new disk.
 3. Create a Boot.ini file with the following lines:

  หมายเหตุ:This example is for a single partition SCSI drive that has Windows NT installed in the default folder (C:\Winnt35).
     [boot loader]   timeout=30   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35   [operating systems]   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt35="Windows NT 3.51"
 4. Start the computer from the floppy disk, and log on to Windows.

การแก้ไขปัญหา

You may receive either of the following error messages when you tryto start your computer by using your Windows startup floppy disk.

If the path that is pointing to the system files is incorrect or includes the drive letter, you may receive the following error message:
Windows could not start because of the following ARC firmware startup configuration problem: Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. Please check the Windows (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
If an incorrect SCSI driver has been selected or the Ntstartupdd.sys file does not exist, you may receive the following message:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from selected startup disk. Check startup path and disk hardware. Please check the Windows (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. Boot Failed.
repair tshoot smallbiz

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม