เหตุการณ์ MSExchangeApplicationLogic 3018 ใน Exchange Server 2013

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3110766
สรุป
คุณได้รับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใน Microsoft Exchange Server 2013 ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึง:

ชื่อแฟ้มบันทึก: โปรแกรมประยุกต์
แหล่งที่มา: MSExchangeApplicationLogic
วันที่:<Date></Date>
รหัสเหตุการณ์: 3018
ประเภทงาน: ส่วนขยาย
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: การ CAS.contoso.com
คำอธิบาย:
สถานการณ์สมมติ: GetConfig.GetConfig คำขอล้มเหลว กล่องจดหมาย: Url: ตาราง https://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidMktplcWSConfig15 ข้อยกเว้น: System.Net.WebException: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล---> System.Net.Sockets.SocketException: เป็นความพยายามในการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากฝ่ายเชื่อมต่อไม่ถูกต้องตอบสนองหลังจากรอบระยะเวลา หรือเชื่อมต่อที่สร้างไว้แล้วล้มเหลวเนื่องจากโฮสต์ที่เชื่อมต่อไม่ตอบสนอง 65.55.69.140:443
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบการเข้าถึงระหว่างเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์และลูก(Microsoft Office เก็บhttps://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidMktplcWSConfig15) ล้มเหลว
การแก้ไข
ถ้า Exchange server ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการดูว่า มีการเปิดใช้งานสำหรับการเข้าถึง URL ต่อไปนี้:

ถ้าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Exchange server คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดนี้ หรือคุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในอนาคต

เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงร้านค้าสำนักงาน

 1. เปิดแฟ้ม Web.config ที่สองต่อไปนี้ในเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์:
  • %ExchangeInstallPath%ClientAccess\exchweb\ews\web.config
  • %ExchangeInstallPath%ClientAccess\Owa\web.config
  ตัวอย่าง:
  • การ \V15\ClientAccess\exchweb\ews\web.config เซิร์ฟเวอร์ \Microsoft\Exchange แฟ้ม C:\Program
  • การ \V15\ClientAccess\Owa\web.config เซิร์ฟเวอร์ \Microsoft\Exchange แฟ้ม C:\Program
 2. ในแต่ละแฟ้ม Web.config ให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ระหว่างการ "<appSettings>" บรรทัดและ</appSettings>บรรทัด
  <add key = "KillBitRefreshTimeInSeconds" value = "<seconds>" />

  ตัวอย่างเช่น บรรทัดต่อไปนี้ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงร้านค้า Office กับ 86400 วินาที (1 วัน):
  <add key = "KillBitRefreshTimeInSeconds" value = "86400" />
 3. เริ่มโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) จากเครื่องมือในการดูแล
 4. เลือกพูลโปรแกรมประยุกต์คลิกขวาแต่ละกลุ่มต่อไปนี้ แล้ว คลิ กไซ:
  • MSExchangeServicesAppPool
  • MSexchangeOWAAppPool

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3110766 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/24/2015 03:12:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB3110766 KbMtth
คำติชม