วิธีการจำลองออกของผู้ช่วย Office ใน Microsoft Outlook

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311107
สรุป
ลักษณะการทำงานของผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Microsoft Outlook เป็นการบริการ Microsoft Exchange Server ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อการบริการขนส่งของ Exchange Server จะรวมอยู่ในโพรไฟล์ของผู้ใช้ Outlook ที่มี คุณสามารถจำลองคุณลักษณะนี้ได้ โดยการสร้างแม่แบบอีเม ลและกำหนดกฎในตัวช่วยสร้างกฎเพื่อตอบกลับ ด้วยแม่แบบโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: Microsoft ได้ยืนยันแล้วว่า ไม่มีไม่มีกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์เหล่านี้สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดแม่แบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

2010and ของ Microsoft Office Outlook รุ่นที่ใหม่กว่า

 1. คลิกอีเมลใหม่ใน Ribbon
 2. บนแท็บรูปแบบข้อความคลิกข้อความธรรมดา
 3. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้มีในข้อความตอบกลับของคุณ
 4. คลิกแฟ้มบน Ribbon และจากนั้น คลิกบันทึกเป็น
 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นเลือกแม่แบบ Outlookในรายการบันทึกเป็นชนิด
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบการตอบกลับของคุณในกล่องชื่อแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก

Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ do nไม่อยู่ใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ
ถ้า Microsoft Word ถูกตั้งค่าเป็น ตัวแก้ไขอีเมลของคุณเริ่มต้น คุณจะต้องปิดใช้งานที่
มิฉะนั้น "แม่แบบ Outlook" ตัวเลือกจะไม่สามารถมองเห็นได้ในขั้นตอนที่ 4
หลังจากคุณทำตามขั้นตอนที่ 5 คุณสามารถกลับคำกลับไปตัวแก้ไขอีเมลของคุณเริ่มต้น
 1. เปิดข้อความ Outlook ใหม่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความธรรมดา
 2. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการให้มีในข้อความตอบกลับของคุณ
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
 4. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแม่แบบ Outlookในรายการบันทึกเป็นชนิด
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบการตอบกลับของคุณในกล่องชื่อแฟ้มแล้ว คลิ กบันทึก

วิธีการกำหนดกฎเพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติ


2010and ระบบ Office Outlook รุ่นที่ใหม่กว่า

 1. คลิกแท็บแฟ้มใน Ribbon และจากนั้น คลิกแท็บข้อมูลบนเมนู
 2. คลิกจัดการกฎ & แจ้งเตือนและจากนั้น คลิกปุ่มกฎใหม่บนแท็บกฎสำหรับอีเมล
 3. ในตัวช่วยสร้างกฎภายใต้เริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกกฎการนำไปใช้กับข้อความที่ฉันได้รับและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้เงื่อนไขใดที่คุณต้องการตรวจสอบคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือกล่องกาเครื่องหมายอื่น ๆ ที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้สิ่งที่คุณต้องการทำอะไรกับข้อความคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎคลิกวลีแม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 6 ของส่วน "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" แล้ว คลิ กเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง


Microsoft Office Outlook 2003

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกกฎและการแจ้งเตือน
 2. ในกล่องโต้ตอบกฎและการแจ้งเตือนคลิกปุ่มกฎใหม่บนแท็บกฎสำหรับอีเมล
 3. ในตัวช่วยสร้างกฎ คลิกปุ่มเริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกตรวจสอบข้อความเมื่อมาถึงและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือกล่องกาเครื่องหมายอื่น ๆ ที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้คุณต้องการทำกับข้อความได้อย่างไรคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ในขั้นตอนที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎหน้าของวิซาร์ด คลิกวลีแม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของส่วน "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" แล้ว คลิ กเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิก"เสร็จสมบูรณ์", และจากนั้น คลิกตกลง

Outlook 2002 ใน Outlook 2000 และ Outlook 98

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวช่วยสร้างกฎ
 2. ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างกฎคลิกสร้าง
 3. ภายใต้คุณต้องการสร้างกฎชนิดใด?คลิกเริ่มจากกฎว่างเปล่าคลิกตรวจสอบข้อความเมื่อมาถึงและจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ภายใต้คุณต้องการตรวจสอบเงื่อนไขหรือไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งให้ฉันเท่านั้นหรือเงื่อนไขอื่นที่คุณต้องการ และคลิกถัดไป
 5. ภายใต้คุณต้องการทำกับข้อความได้อย่างไรคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ
 6. ภายใต้คำอธิบายกฎคลิกวลีขีดเส้นใต้แม่แบบที่ระบุ
 7. ในกล่องโต้ตอบการเลือกแม่แบบการตอบกลับคลิกแม่แบบที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของ "วิธีการกำหนดแม่แบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติ" แล้ว คลิ กเปิด
 8. คำแนะนำในตัวช่วยสร้างกฎเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง
กฎตัวช่วยสร้างกฎในการ "ตอบกลับโดยใช้แม่แบบที่ระบุ" ถูกออกแบบมาเพื่อส่งข้อความตอบกลับเพียงครั้งเดียวไปยังผู้ส่งแต่ละระหว่างเซสชัน ซึ่งป้องกันไม่ให้ Outlook ส่งข้อความตอบกลับซ้ำให้กับผู้ส่งซึ่งส่งข้อความหลายครั้ง

ระหว่างเซสชัน Outlook จำรายการของผู้ใช้ที่จะ hasresponded เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่ รายการนี้จะถูกลบออก และกฎถูกตั้งค่าใหม่ให้เริ่มอีกครั้งกับผู้ส่งแต่ละครั้ง

หมายเหตุ: Outlook ต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างกฎการตอบกลับอัตโนมัติ นอกจากนี้ Outlook 2007 ต้องเป็นทำงานอยู่ และถูกกำหนดค่าให้ตรวจสอบข้อความใหม่เป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำลองออกของผู้ช่วย Office ใน Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
267880 ออกจากผู้ช่วย Office ไม่พร้อมใช้งานใน Outlook Express
จำลองอยู่ที่สำนักงาน อัตโนมัติผู้ช่วยตอบ Outlook 2003 2007 2010

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 311107 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2015 07:43:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010, Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013

 • kbpubtypekc kbhowto consumeroff2010track kbmt KB311107 KbMtth
คำติชม