ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
i>
 • รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
 • วงจรสนับสนุนผลิตภัณฑ์
 • ="help-link ng-scope" ng-repeat="quickNavLink in view.quickNavLinks"> ติดต่อเรา

  การแก้ไข: เหตุการณ์แบบขยาย alwayson_ddl_executed ไม่มีหมายเลขข้อผิดพลาดใน SQL Server 2012 หรือ 2014

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3112361
  อาการ
  สมมติว่า คุณใช้คุณลักษณะการกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลาใน Microsoft SQL Server 2012 หรือ 2014 เมื่อเกิดเหตุการณ์ย้อนกลับ หมายเลขข้อผิดพลาดไม่รายงานสำหรับเหตุการณ์ย้อนกลับแบบขยายalwayson_ddl_executed
  การแก้ไข
  การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในเซอร์วิสแพ็คที่ต่อไปนี้สำหรับ SQL Server
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2012 Service Pack 3 (SP3), บักที่ได้รับการแก้ไขใน SQL Server 2012 Service Pack 3.

  เกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server

  เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่มีอยู่ในก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค พร้อมกับการแก้ไขใหม่ ๆ คำแนะนำของเราจะใช้ service pack ล่าสุดและ update สะสมล่าสุดสำหรับ service pack นั้น คุณไม่ต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง service pack ล่าสุด ใช้ตารางที่ 1 ในบทความต่อไปนี้สำหรับการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดและการปรับปรุงที่สะสมล่าสุด

  วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน ระดับรุ่นและการปรับปรุงของ SQL Server และส่วนประกอบ
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ