document.write(" �ามีการเรียกฟังก์ชันเล็กน้อย

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคำหลักต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปลงที่พร้อมใช้งาน
คำสำคัญของการแปลงชนิดแปลงนิพจน์
เป็นชนิดข้อมูล
อนุญาตให้ใช้ชนิดข้อมูลของนิพจน์ที่จะถูกแปลง
CBoolBooleanชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),string,วัตถุ
CByteไบต์ชนิดใด ๆ ตัวเลข ใด ๆ ระบุชนิดBoolean,string,วัตถุ
CCharChar:string,วัตถุ
CDateวันที่string,วัตถุ
CDblขีดเส้นใต้คู่ชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CDecฐานสิบชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CIntจำนวนเต็มชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CLngLongชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CObjวัตถุชนิดใด ๆ
CShortย่อชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CSngเส้นใต้เดี่ยวชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์และระบุชนิด),Boolean,string,วัตถุ
CStrstringชนิดของตัวเลขใด ๆ (รวมถึงไบต์),Boolean,Char:,อักขระอาร์เรย์,วันที่,วัตถุ
CTypeระบุชนิดต่อไปนี้ใช้จุลภาค ()เมื่อคุณแปลงให้เป็นชนิด elementary (รวมทั้งอาร์เรย์ elementary ชนิด), ชนิดเดียวกันตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับคำสำคัญแปลงสอดคล้องกัน

เมื่อคุณแปลงให้เป็นชนิดแบบร่วม อินเทอร์เฟซดังกล่าวใช้ และคลาสที่ซึ่งได้รับไม่ช่วง

เปลี่ยนค่าของโครงการเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของOption Explicitและตัวเลือกที่เข้มงวด. ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ใหม่ โดยใช้ Visual Basic .NET, Visual Basic 2005 หรือ 2008 Visual Basic ค่าสำหรับOption Explicitตั้งค่าเป็นบน. คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นปิด.

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของOption Explicitและตัวเลือกที่เข้มงวดใน Visual Basic .NET คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือmenu to open the Options dialog box. Then, change the default values forOption ExplicitและOption StrictในการVB Defaultssection ofProjects and Solutions.

To change the default values ofOption ExplicitและOption Strictin Visual Studio, clickตัวเลือกในการเครื่องมือmenu to open the Options dialog box. Then, change the default values forOption ExplicitและOption StrictในการVB Defaultssection ofProjects and Solutions.
casting option strict explicit

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 311329 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2011 06:33:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team System Test Load Agent
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • kbvs2005swept kbvs2005applies kbvs2002sp1sweep kbbug kbcompiler kbdebug kbideproject kbinfo kbupgrade kbmt KB311329 KbMtth
คำติชม