ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนอัตราการฟื้นฟูหน้าจอของจอภาพของคุณใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311403
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการปรับอัตราการฟื้นฟูการแสดงผลของจอภาพของคุณใน Windows XP

back to the top

วิธีการเปลี่ยนอัตราการฟื้นฟูหน้าจอของจอภาพของคุณ

  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิกจอแสดงผล.

    อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกขวาเดสก์ท็อป และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการการตั้งค่าแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
  3. คลิกการจอภาพแท็บ และจากนั้น คลิกอัตราการฟื้นฟูหน้าจอที่คุณต้องการใช้
หมายเหตุ::
  • ตั้งค่าอัตราการฟื้นฟูการแสดงผลเริ่มต้นคือ 60 เฮิรตซ์ (HZ) การอย่างไรก็ตาม จอภาพของคุณอาจสนับสนุนการตั้งค่าที่สูงขึ้น ตรวจสอบเอกสารประกอบของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่สนับสนุนจอภาพของคุณ
  • ถ้าคุณใช้อัตราการฟื้นฟูสูงกว่า คุณสามารถลดอัตราที่หน้าจอ flickers อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณระบุอัตราการฟื้นฟูที่สูงเกินไปสำหรับจอภาพของคุณ หน้าจอของคุณอาจจะไม่สามารถใช้งาน และฮาร์ดแวร์ของคุณอาจเสียหาย
  • การเปลี่ยนแปลงอัตราการฟื้นฟูมีผลต่อผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ