ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด "แฟ้ม 'Asms' ใน Windows XP Professional รอมจำเป็น" ข้อความเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:311755
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับการ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[แฟ้มที่จำเป็น]

ที่ จำเป็นต้องใช้แฟ้ม 'Asms' ใน Windows XP Professional CD-ROM พิมพ์เส้นทางที่ แฟ้มอยู่ และจากนั้น คลิกตกลง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถสื่อสาร มีไดรฟ์ซีดีรอม
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณ คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์ที่จัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม FAT หรือ FAT32

ถ้าฮาร์ดดิสก์ถูกจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม FAT หรือด้วย แบบ FAT32 ระบบแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ Microsoft Windows 98 Second Edition หรือ Microsoft ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition (Me) กับโปรแกรมควบคุมซีดีรอมเพื่อเริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์
 2. คัดลอกเครื่องมือ Xcopy.exe จาก Windows 98 Second Edition ซีดีรอม ซีดีรอม Windows Millennium Edition (Me) หรือฮาร์ดดิสก์เมื่อต้องการ ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการเหมาะสม

  Windows 98 วินาที Edition ซีดีรอม

  ใส่ดีรอม Windows 98 วินาที Edition ในซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอมไดรฟ์ และที่พร้อมท์คำสั่งพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ การกด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด ตำแหน่งซีดีรอม คืออักษรชื่อไดรฟ์ของซีดีรอมหรือดีวีดีรอม ไดรฟ์:
  c:
  คัดลอก ซีดีรอม: \win98\smartdrv.exe
  คัดลอก ซีดีรอม: \tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Edition (Me) ซีดีรอม

  แทรก Windows Millennium Edition (Me) ซีดีรอมในซีดีรอม ดีวีดีรอมไดรฟ์ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งหรือที่ซีดีรอม คืออักษรชื่อไดรฟ์ของซีดีรอมหรือดีวีดีรอม ไดร์ฟ แล้วกด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด:
  c:
  คัดลอก ซีดีรอม: \win9x\smartdrv.exe
  แยกออกมา ซีดีรอม: \win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  แยกออกมา ซีดีรอม: \win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  แยกออกมา ซีดีรอม: \win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  ฮาร์ดดิสก์

  ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่ใดไดรฟ์ คืออักษรระบุไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ที่ มีการติดตั้ง Windows และจากนั้น กด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด:
  c:
  คัดลอก ไดรฟ์: \windows\smartdrv.*
  คัดลอก ไดรฟ์: \windows\xcopy*.*
 3. เปิดไดรฟ์ Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition (Me) ซีดีรอม แล้วใส่ซีดีรอม Windows XP Professional
 4. คัดลอกโฟลเดอร์ I386 และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดไปยังฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งที่ซีดีรอม คืออักษรชื่อไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีรอม และไดรฟ์ คืออักษรชื่อไดรฟ์ของฮาร์ดดิสก์ แล้ว กด ENTER หลังจากคุณพิมพ์แต่ละบรรทัด:
  smartdrv
  xcopy ซีดีรอม: \i386 ไดรฟ์: \i386 /e
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เริ่มต้นโปรแกรมติดตั้ง อีกครั้ง
 6. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คลิก เรียกดูและจากนั้น พิมพ์เส้นทางของโฟลเดอร์ I386 บนฮาร์ดดิสก์

  หมายเหตุ คุณอาจได้รับพร้อมท์หลายครั้งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนี้ โฟลเดอร์ ถ้า เรียกดู ไม่มี ดู "ฮาร์ดดิสก์ ส่วนการจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS"

ฮาร์ดดิสก์ที่จัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS

ถ้ามีการจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS และคุณฮาร์ดดิสก์ กำลังปรับรุ่นก่อนหน้าของ Windows การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด กด SHIFT + F10 เพื่อ เริ่มเซสชันคำสั่ง
 2. ชนิด regedit.exeจากนั้น กด ป้อน
 3. คลิก HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก โหลด การโหลดไฮฟ์และจากนั้น โหลด% Windir%\System32\Config\System.sav
 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุชื่อ พิมพ์การทดสอบ.
 6. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }
 7. ลบ UPPERFILTERS และ LOWERFILTERS รีจิสตรีคีย์
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 สำหรับ ControlSet# คีย์ภายใต้กไฮฟ์ทดสอบ
 9. คลิก แฟ้มแล้ว คลิกจบการทำงาน เมื่อต้องปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 10. ถ้าเส้นทางในข้อความข้อผิดพลาดของ ไดรฟ์ถูกต้อง ตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม คลิก ตกลง การตั้งค่าต่อไป โปรแกรม
 11. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอีกครั้ง โปรแกรมติดตั้ง ไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องจากไดรฟ์ซีดีรอม หรือเส้นทางมีข้อมูล ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้โปรแกรมติดตั้ง ดำเนินต่อ

วิธีที่ 2

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่ม Regedit.exe ในคำสั่งแสดงพร้อมท์ และมี มีอีกพาร์ติชันที่พร้อมใช้งานซึ่งคุณสามารถติดตั้ง Windows บนฮาร์ดดิสก์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้ง Windows ในพาร์ติชันอื่น
 2. เริ่มการติดตั้งใหม่ของ Windows และเริ่มต้นแล้ว Regedit.exe
 3. ทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 1 แต่โหลดไฮฟ์ System.sav จากโฟลเดอร์ Windows ต้นฉบับ

วิธีที่ 3

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การขายปลีกดีรอม Windows XP ด้วยสามมิติ (ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ซีดีรอมเขียน), พยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง จากซีดีรอมขายปลีกที่มีสามมิติ เมื่อต้องการตรวจสอบ เริ่มต้นคอมพิวเตอร์โดย โดยใช้คอนโซลการกู้คืนแล้วตรวจสอบโฟลเดอร์ C:\$win_nt$.~ls และ ค้นหานี้ โฟลเดอร์ Asms ถ้าโฟลเดอร์ที่ ขาดหายไปหรือแฟ้มที่ประกอบด้วยอยู่เป็นศูนย์ ไบต์ ซีดีรอมถูกเขียนลงอย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี เมื่อต้องใช้คอนโซลการกู้คืน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ ใน Microsoft Knowledge Base:
307654วิธีการ: การติดตั้งและการใช้งานการกู้คืนคอนโซลใน Windows XP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ