ส่วนขยายของ Microsoft Intune โหลดใน SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการ R2 ของ System Center 2012 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3118546


หมายเหตุ
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับ 2 การปรับปรุงสะสมเท่านั้นถ้าคุณดาวน์โหลดการปรับปรุงก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2015 บน 13 พฤศจิกายน 2015 สื่อการติดตั้งถูกปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้น อาการอธิบายไว้ที่นี่ใช้กับสภาพแวดล้อมที่ใช้ส่วนขยายสำหรับ Microsoft Intune นั้น ถ้าระบบของคุณไม่ไม่ useextensions สำหรับ Microsoft Intune โดยไม่จำเป็นต้อง

สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมปรับปรุงสะสม 2 แต่ใช้ หรืออาจใช้ ส่วนขยายของ Microsoft Intune สื่อการติดตั้งที่ปรับปรุงควรจะดาวน์โหลด

เมื่อต้องการคืนค่าส่วนขยายใด ๆ ขาดหายไป ดูส่วน "การแก้ไข"
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง 2 โปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Microsoft System Center 2012 R2 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1), ส่วนขยายของ Microsoft Intune ที่คุณได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่โหลด ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ (Microsoft.ConfigurationManagement.exe) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายที่กำหนด นอกจากนี้ ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบอาจปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดการปรับใช้ ดังกล่าวอาจแสดงข้อความข้อยกเว้นเมื่อคุณดู หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชนิดการปรับใช้

ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณพยายามที่จะแก้ไขคุณสมบัติของชนิดการปรับใช้ คุณได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ไม่มีการตรวจพบข้อยกเว้น: System.IO.FileNotFoundException, System.IO.FileNotFoundException: ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี 'Microsoft.ConfigurationManagement.ApplicationManagement.WebAppInstallerเวอร์ชั่น = 5.0.0.0, "


หมายเหตุ ชื่อแฟ้มที่ระบุไว้ในข้อผิดพลาดอาจแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนขยายของ Microsoft Intune จะถูกติดตั้งไว้
การแก้ไข
เมื่อต้องการคืนค่าส่วนขยายสำหรับ Microsoft Intune และแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งที่ปรับปรุง (CM12_SP2R2SP1CU2-KB3100144-X 64-ENU.exe) สำหรับ การปรับปรุงสะสม 2.
 2. ปิดส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ
 3. ลบแฟ้มต่อไปนี้:
  AdminConsoleRoot> \xmlStorage\Other\InstalledExtensions.xml
 4. ใช้ iteminเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'แผงควบคุม'เพื่อซ่อมแซมส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ
 5. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเพื่อนำ 2 การปรับปรุงสะสม และการปรับปรุงส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ
 6. เริ่มต้นส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ และจากนั้น คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

  ส่วนขยายของ Microsoft Intune ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานสำหรับไซต์นี้
  การปรับปรุงคอนโซลนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง คลิกใช่
  เมื่อต้องการทำต่อไปโดยไม่ปรับปรุงคอนโซล หมายเลข คอนโซลจะ restarters ในโหมดอ่านอย่างเดียว
 7. กำลังรอให้คอนโซลสามารถปรับปรุง หลังจากนั้น ส่วนขยายทั้งหมดอีกครั้งควรพร้อมใช้งาน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

รุ่นที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับตัวจัดการการกำหนดค่าของระบบศูนย์เป็น5.0.8239.1302หลังจากที่คุณติดตั้งสื่อที่ปรับปรุงสำหรับการปรับปรุงสะสม 2 ไม่มีไซต์หรือคอมโพเนนต์รุ่นอื่น ๆ จะถูกเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3118546 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/17/2015 10:39:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1

 • kbqfe kbmt KB3118546 KbMtth
คำติชม