สำรองข้อมูล Azure Microsoft แบบออฟไลน์ seeding ติดอยู่ที่ "รองาน Azure การนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3119587
อาการ
เมื่อคุณพยายามใช้คุณลักษณะ seeding แบบออฟไลน์ Microsoft Azure สำรอง (MAB) งานนำเข้าไม่ดำเนินต่อหลังจากนั้นส่งไดรฟ์เพื่อ Azure สำหรับการนำเข้า นอกจากนี้ ส่วนติดต่อ MAB แสดงข้อความต่อไปนี้ และไม่ดำเนินต่อ:

กำลังรอให้งาน Azure การนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบบนเว็บไซต์การจัดการ Azure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของงาน

นอกจากนี้ คุณอาจพบ resemblethe entriesthat inC:\Program Files\Microsoft Agent\Temp\CBEngineCurr.errlog บริการกู้คืน Azure ที่ต่อไปนี้:

... 44B4 3968 10/21 21:02:21.611 69 AzureServiceManagementHelper.cs(320)  0517B3DB-347D-45A8-9DAB-FD7D1EA7D134 FATAL GetImportJobStatus:: Import job with name 'ImportJobName' is not found 44B4 3968 10/21 21:02:21.611 71 backupasync.cpp(1589) [000000001B73B830] 0517B3DB-347D-45A8-9DAB-FD7D1EA7D134 NORMAL PollAzureImportJob :: Import Job: 'ImportJobName' is in pending state: '1' 44B4 3968 10/21 21:02:21.611 71 backupasync.cpp(1607) [000000001B73B830] 0517B3DB-347D-45A8-9DAB-FD7D1EA7D134 WARNING PollAzureImportJob failed with error code: 1b7afbe0 44B4 3968 10/21 21:02:21.611 71 backupasync.cpp(1184) [000000001B73B830] 0517B3DB-347D-45A8-9DAB-FD7D1EA7D134 WARNING Failed: Hr: = [0x80780054] Offline Backup Progress: Failed" .....
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าชื่อที่คุณใส่สำหรับ whenyouAzure ชื่องานนำเข้าการกำหนดค่าแบบออฟไลน์ seeding ไม่ matchthe ไม่ใช่ชื่อที่คุณป้อนสำหรับชื่องานในเว็บไซต์ Azure เมื่อคุณสร้างงานนำเข้า ชื่อของงานทั้งสองต้องเหมือนก่อน seeding แบบออฟไลน์ต่อไป
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอานโยบายการสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวเลือกหยุดการป้องกัน และลบข้อมูลและการจัดกำหนดการแล้ว เป็น newpolicy ที่มีพารามิเตอร์สำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ถูกต้อง โดย providinga ใหม่ชื่องานนำเข้าที่ตรงกับชื่องานในเว็บไซต์ Azure

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูบทความต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3119587 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/03/2015 09:09:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Azure Recovery Services

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbtshoot kbmt KB3119587 KbMtth
คำติชม