ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ไม่ดีบนอุปกรณ์พื้นผิวที่เรียกใช้ Windows 10 และใช้เราเตอร์ Netgear R8000 หรือ Verizon MiFi

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3120242
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

 • คุณกำลังใช้พื้นผิว 3, 3 Surface Pro, 4 Surface Pro หรือ สมุดพื้นผิว
 • 10 ของ Windows ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ได้
 • คุณกำลังใช้ตัว Marvell Wi-Fi รุ่นของโปรแกรมควบคุม 15.68.9030.41 หรือ 15.68.9032.47
 • คุณกำลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย โดยใช้เราเตอร์ Netgear R8000 เราเตอร์ชุด Verizon MiFi หรือมี ATT Unite Pro เคลื่อน Wi Fi ฮอตสปอต
ในสถานการณ์นี้ คุณพบประสิทธิภาพของเครือข่ายไม่ดี หรือช้า และคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ต หรือทรัพยากรเครือข่ายแบบไร้สาย
สาเหตุ
Microsoft ระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นในโปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์ไร้สาย Marvell ที่จัดส่งใน Windows 10 และใช้สถาปัตยกรรม WDI รุ่นแรก ปัญหานี้อาจทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรในสถานการณ์ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

หมายเหตุ ปัจจัยหลายสามารถมีอิทธิพลต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายและสามารถประมวลผลได้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะดังต่อไปนี้:

 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเครื่องจักรหนาหรือโครงสร้างการแสดงการโหลด
 • ปรับปรุงเฟิร์มแวร์จุด/เราเตอร์แบบไร้สายเข้า
 • ตั้งค่าโครงแบบไร้สายที่ใช้
 • ซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่ใน Windows
 • ความใกล้เคียงกับแหล่งที่มาอื่นของสัญญาณ (EM) electromagnetic
Microsoft ขอแนะนำว่า ลูกค้าที่มีปัญหาไร้สายควรพยายามแยกตัวแปรมากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาประสบความสำเร็จ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
จนกว่าโปรแกรมควบคุม Marvell ที่ปรับปรุงแล้วเป็นนำออกใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
 1. คลิกเริ่ม ชนิด regeditและจากนั้นคลิ กหรือ reg.exe เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. นำทางไปยังคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mrvlpcie8897
 3. ค้นหารายการที่มีป้ายระบุว่า "TxAMSDU" คลิกสองครั้งที่รายการนี้ และจากนั้น เปลี่ยนค่าจาก1เป็น0
 4. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 5. คลิกเริ่ม คลิกพลังงาน และคลิกเริ่มเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows
คำปฏิเสธข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ