ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: Spoolsv.exe ได้สร้างข้อผิดพลาด และจะถูกปิด โดย Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:312052
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 นั้น สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณเปิดหน้าต่างของเครื่องพิมพ์หรือพยายามที่พิมพ์จากโปรแกรมใด ๆ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Spoolsv.exe ได้สร้างข้อผิดพลาด และจะถูกปิด โดย Windows
หรือ
การดำเนินงานของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถต่อเนื่องไปขาดทรัพยากร
หรือ
ระบบย่อยที่ไม่พร้อมใช้งาน
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสียหาย
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เอาเครื่องพิมพ์และโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และลบรายการที่อยู่ภายใต้บางคีย์ในรีจิสทรี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าเป็นไปได้ เอาออกเครื่องพิมพ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในหน้าต่างของเครื่องพิมพ์

  เมื่อต้องเอาเครื่องพิมพ์ คลิกขวาเครื่องพิมพ์ในหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ คลิก ลบแล้ว คลิก ใช่ เมื่อต้องยืนยันการลบ
 2. ในบานหน้าต่างเครื่องพิมพ์ บนนั้น แฟ้ม เมนู คลิก คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์.
 3. ในการ โปรแกรมควบคุม แท็บ เอาออกทั้งหมดของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้

  เมื่อต้องเอาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ คลิกโปรแกรมควบคุม คลิก เอาออกแล้ว คลิก ใช่ เมื่อต้องการตรวจสอบไว้
 4. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe)
 5. ส่งออกคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
 6. ลบรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้ (ลบคีย์ตัวเอง):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
 7. ลบรายการใด ๆ ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นที่ระบุไว้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
  รายการของจอภาพเริ่มต้นรวมถึง:

  • AppleTalk Printing Devices (เมื่อมีการติดตั้งบริการสำหรับ Macintosh)
  • ควบคุมภาษา BJ
  • พอร์ตบนเครื่อง
  • ควบคุมภาษา Pjl
  • พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน
  • การตรวจสอบ USB
  • Windows NT Fax Monitor (เมื่อมีการติดตั้งโมเด็มโทรสาร)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่สินค้าจะไม่เริ่มต้น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  260142 วิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ของ Windows
 8. ลบรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers
 9. ออกจาก Registry Editor
 10. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่จำเป็น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 312052 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:08:15 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb kbprint kbmt KB312052 KbMtth
คำติชม