การแก้ไข: หน่วยความจำการใช้ inscreases เมื่อคุณหยุดชั่วคราว และดำเนินต่ออุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัวที่มีอะแดปเตอร์ Wi Fi ที่แนบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3120996
บทนำ
บทความนี้อธิบายปัญหาที่การเพิ่มการใช้หน่วยความจำเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดชั่วคราว และดำเนินต่ออุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกติดตั้ง
อาการ
คุณมีอุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัวที่มีอะแดปเตอร์ Wi Fi ที่แนบ เมื่อคุณซ้ำ ๆ หยุดชั่วคราวดำเนินต่ออุปกรณ์ คุณพบการเพิ่มการใช้หน่วยความจำ นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:

  • เกิดการรั่วไหลของหน่วยความจำ
  • อุปกรณ์หยุดการตอบสนอง
  • การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนได้แล้วจาก Microsoft เป็นWindows แบบฝังตัวกระชับ 7 รายเดือน Update (2015 ธันวาคม)

หมายเหตุ Windows แบบฝังตัวกระชับ 7 เดือนการอัพเดตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมดแล้ว คลิ กสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันที่สร้างใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้


ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Wlanmsm.rel689,21307-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlanmsm.map410,88807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlansvc.rel691,01107-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlansvc.dll708,60807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlansvc.map391,44907-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlanmsm.dll704,51207-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Checked
Wlanmsm.rel443,75707-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlanmsm.map254,12407-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlansvc.rel307,48607-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlansvc.dll364,54407-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlansvc.map169,93507-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlanmsm.dll446,46407-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Retail
Wlanmsm.rel934,61107-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlanmsm.map429,21707-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlansvc.rel892,67707-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlansvc.dll892,92807-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlansvc.map412,57407-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlanmsm.dll946,17607-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii\Debug
Wlanmsm.rel174,86907-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlanmsm.map414,43407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlansvc.rel187,91907-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlansvc.dll561,15207-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlansvc.map395,80807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlanmsm.dll552,96007-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Checked
Wlanmsm.rel122,11807-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlanmsm.map256,84407-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlansvc.rel76,21107-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlansvc.dll282,62407-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlansvc.map173,19807-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlanmsm.dll339,96807-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Retail
Wlanmsm.rel178,40707-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlanmsm.map433,06507-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlansvc.rel192,53007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlansvc.dll786,43207-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlansvc.map417,23107-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlanmsm.dll823,29607-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv6\Debug
Wlanmsm.rel198,35907-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlanmsm.map413,48307-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlansvc.rel200,65007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlansvc.dll462,84807-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlansvc.map394,16007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlanmsm.dll446,46407-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked
Wlanmsm.rel138,21307-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlanmsm.map257,70107-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlansvc.rel69,28007-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlansvc.dll221,18407-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlansvc.map173,74907-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlanmsm.dll278,52807-ธ.ค.-201514:59Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail
Wlanmsm.rel262,73907-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlanmsm.map428,65907-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlansvc.rel267,66907-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlansvc.dll589,82407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlansvc.map412,07107-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlanmsm.dll602,11207-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug
Wlanmsm.rel331,70107-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlanmsm.map414,97707-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlansvc.rel330,54107-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlansvc.dll507,90407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlansvc.map395,99307-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlanmsm.dll503,80807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Checked
Wlanmsm.rel237,21907-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlanmsm.map257,77207-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlansvc.rel182,38007-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlansvc.dll262,14407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlansvc.map173,30807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlanmsm.dll331,77607-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Retail
Wlanmsm.rel370,01007-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlanmsm.map433,83207-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlansvc.rel365,97907-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlansvc.dll634,88007-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlansvc.map417,72807-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlanmsm.dll663,55207-ธ.ค.-201515:04Public\Servers\Oak\Target\Sh4\Debug
Wlanmsm.rel689,12607-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlanmsm.map410,72107-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlansvc.rel690,92407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlansvc.dll708,60807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlansvc.map391,28607-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlanmsm.dll704,51207-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Wlanmsm.rel443,75707-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlanmsm.map254,12407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlansvc.rel307,48607-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlansvc.dll364,54407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlansvc.map169,93807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlanmsm.dll446,46407-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Wlanmsm.rel934,52407-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlanmsm.map429,05007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlansvc.rel892,59007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlansvc.dll892,92807-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlansvc.map412,41107-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlanmsm.dll946,17607-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Wlanmsm.rel174,86907-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlanmsm.map414,43407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlansvc.rel187,94807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlansvc.dll557,05607-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlansvc.map395,80807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlanmsm.dll548,86407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked
Wlanmsm.rel122,08907-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlanmsm.map256,76407-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlansvc.rel76,18207-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlansvc.dll278,52807-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlansvc.map173,11207-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlanmsm.dll339,96807-ธ.ค.-201515:03Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail
Wlanmsm.rel178,40707-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlanmsm.map433,06507-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlansvc.rel192,53007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlansvc.dll778,24007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlansvc.map417,23107-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlanmsm.dll819,20007-ธ.ค.-201515:00Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug
Wlanmsm.rel174,86907-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlanmsm.map414,43607-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlansvc.rel187,91907-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlansvc.dll561,15207-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlansvc.map395,81007-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlanmsm.dll552,96007-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Checked
Wlanmsm.rel122,11807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlanmsm.map256,84407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlansvc.rel76,21107-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlansvc.dll282,62407-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlansvc.map173,19807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlanmsm.dll339,96807-ธ.ค.-201515:02Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Retail
Wlanmsm.rel178,40707-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Wlanmsm.map433,06507-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Wlansvc.rel192,53007-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Wlansvc.dll786,43207-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Wlansvc.map417,22807-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
Wlanmsm.dll823,29607-ธ.ค.-201515:01Public\Servers\Oak\Target\Armv5\Debug
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3120996 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/21/2016 08:46:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3120996 KbMtth
คำติชม