ข้อผิดพลาด stop "0x00000024" ใน FsRtlNotifyFilterReportChange และคัดลอกแฟ้มอาจล้มเหลวใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3121255
บทความนี้อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นใน Windows Server 2012 R2 ของ Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), หรือ Windows 7 SP1 คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยใช้การปรับปรุงในบทความนี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ดูข้อกำหนดเบื้องต้น ส่วนและ ข้อกำหนดการรีสตาร์ท ส่วน
อาการ
ปัญหาที่ 1

หยุดการทำงานของคอมพิวเตอร์และคุณได้รับข้อผิดพลาดในการหยุด "0x00000024" ใน Windows Server 2012 R2 ของ Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows 7 SP1

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณเรียกใช้การ ฟังก์ชัน CopyFileExพร้อมกับ COPY_FILE_NO_BUFFERING ตัวเลือกในการคัดลอกแฟ้มจาก onlyvolume อ่านใน Windows Server 2012 การคัดลอกอาจล้มเหลวโดยไม่แจ้งเตือน และแฟ้ม resulted เสียหาย
วิธีการรับการปรับปรุงนี้
คุณสามารถรับการปรับปรุงนี้ โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ เราได้ออกการปรับปรุงผ่าน Windows Update และศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft แม้ จะได้จากสังเกตปัญหาเหล่านี้ใน Windows Server 2012 R2 ของ Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows 7 SP1 เท่านั้น นอกจากนี้การปรับปรุงนำไปใช้กับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1

สิ่งสำคัญ ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งชุดภาษาใด ๆ ที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้มีให้เป็นการปรับปรุงแนะนำในการปรับปรุงของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรัน Windows Updateวิธีการรับการปรับปรุงผ่าน Windows Update.

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2012 R2 ของรุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมดของ Windows Server 2012ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุนดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ
หมายเหตุ การปรับปรุงสำหรับ Windows RT 8.1 สามารถดาวน์โหลดได้จาก Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อมูลรายละเอียดการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี เดือน 2014 เมษายนปรับปรุงสะสมสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การ (2919355) การติดตั้งใน Windows 8.1 หรือ R2 Windows Server 2012 หรือ ติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2.

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
แฟ้มข้อมูล
ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้

Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2

หมายเหตุ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.3.960 0.18xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการอยู่ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
Windows RT 8.1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.3.9600.181831,496,41630-ธ.ค.-201522:08ไม่มีข้อมูล
x64 Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.3.9600.181832,017,62430-ธ.ค.-201521:53x 64
x86 Windows 8.1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.3.9600.181831,682,77630-ธ.ค.-201521:59x 86

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่น ผลิตภัณฑ์ หลักเป้าหมาย สาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.19 xxxWindows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.760 1.23 ลงxxxWindows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการอยู่ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
x86 Windows 7
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.191161,212,35211-ม.ค.-201618:54x 86
Ntfs.sys6.1.7601.233181,214,40008-ม.ค.-201618:58x 86
ia64 Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.191163,555,26411-ม.ค.-201618:12IA-64
Ntfs.sys6.1.7601.233183,561,92008-ม.ค.-201618:14IA-64
x64 Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.191161,684,41611-ม.ค.-201619:11x 64
Ntfs.sys6.1.7601.233181,683,90408-ม.ค.-201619:20x 64

Windows Server 2012

หมายเหตุ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่น ผลิตภัณฑ์ หลักเป้าหมาย สาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.17xxxWindows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการอยู่ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม" แฟ้ม MUM, MANIFESTและ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
x64 Windows Server 2012
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.2.9200.176231,942,36010-ม.ค.-201616:23x 64
Ntfs.sys6.2.9200.217431,939,28810-ม.ค.-201603:02x 64

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

Windows RT 8.1
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มArm_096bfb6b4bc6964a8039378ad37e028a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_d67adc9ea8b3f06b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:26
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Arm_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_3b142f8a38819fe2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม16,008
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:27
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,601
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:26
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
x86 Windows 7
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,138
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_30e27472b94db126eee6a262d37e7acb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_49c03d1b51bbdd1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_38423f9fb4265e47c3c518db9e9440ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_2640e03d9382711b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_a87a5f147b2c23f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,508
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:19
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_a905fe599447f391.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,508
วัน (UTC)08-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:21
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ia64 Windows Server 2008 R2
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_3aef47864c1bc56e8008dea5be3e4240_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_6a36403223c1e643.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มIa64_f55f90d03c748ca0ec54dedef468c97c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_117218c65ee68554.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_a87c030a7b2a2cee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,511
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:07
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_a907a24f9445fc8d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,511
วัน (UTC)08-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:11
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
x64 Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_80ccaee10a830a7a96f74f13896b2dce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_7d39ee44f907356c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_b71d19bad204cc8b485b370a2f785610_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_721e2586872bf285.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19116_none_0498fa9833899528.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,514
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:37
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23318_none_052499dd4ca564c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม14,514
วัน (UTC)08-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)19:43
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม2,352
วัน (UTC)11-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
x64 Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_6a4b497add9169ee152c896547e7386d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_bfd84da70a5b9774.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:27
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_973058b5f0e1f252.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม16,014
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:34
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,609
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:27
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
x64 Windows Server 2012
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_6fca8aaaa48a4e648b7ec6202a83884e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21743_none_2ad24b101dcc1eed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)10-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)22:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มAmd64_f733e23511d5964909e580e23a306bce_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17623_none_1e4e86547cf25cf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)10-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)22:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17623_none_ff7a9f49a6801fa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม15,743
วัน (UTC)10-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)16:26
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21743_none_ffee9c3cbfadf74f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม15,743
วัน (UTC)10-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)03:05
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,610
วัน (UTC)10-ม.ค.-2016
เวลา (UTC)22:29
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
x86 Windows 8.1
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม1,601
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:26
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มX86_11aa6c28e13d2102e292ea3ede15a7f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_5386bbc6944d69a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:26
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-ntfs_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18185_none_3b11bd323884811c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม16,008
วัน (UTC)30-ธ.ค.-2015
เวลา (UTC)22:30
แพลตฟอร์มไม่มีข้อมูล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3121255 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/22/2016 01:45:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3121255 KbMtth
คำติชม