ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า /PrepareSchema เพื่อจัดเตรียม schema สำหรับระบบไฮบริดสลี Exchange ที่มีอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3121439
ปัญหา
เมื่อคุณ runExchange เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งพร้อมกับ toupdate /PrepareSchemaเค้าร่างสำหรับระบบไฮบริดสลี Exchange อยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตรวจพบการปรับใช้ไฮบริดสลีกับ Office 365 โปรดตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ด้วยสวิตช์ /TenantOrganizationConfig ต้องใช้สวิตช์ TenantOrganizationConfig คุณต้องก่อนเชื่อมต่อกับผู้เช่าการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ผ่านทาง PowerShell และดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้: " OrganizationConfig รับ | ส่งออก-Clixml-MyTenantOrganizationConfig.XML เส้นทาง " เมื่อมีการสร้างไฟล์ XML เรียกตัวติดตั้งกับสวิตช์ TenantOrganizationConfig ดังนี้ " / TenantOrganizationConfig MyTenantOrganizationConfig.XML "

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อความนี้ซึ่ง จะบ่งชี้ว่า เป็นแฟ้ม XML ที่ระบุหายไป หรือคุณกำลังพยายามที่จะปรับรุ่นติดตั้ง Exchange ในสถานที่ของคุณให้เป็นรุ่นที่ไม่เข้ากันกับรุ่นของผู้เช่า Office 365 แลกเปลี่ยน ต้องอัพเกรดผู้เช่า Office 365 ของคุณให้เป็นรุ่นที่เข้ากันได้ของอัตราแลกเปลี่ยนก่อนการปรับรุ่นการติดตั้ง Exchange ในสถานที่
เมื่อคุณทำตามคำแนะนำในข้อความข้อผิดพลาดในการสร้างไฟล์ XML แล้ว คุณรันโปรแกรมติดตั้ง /PrepareSchemaร่วมกับสวิตช์/TenantOrganizationConfigคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พารามิเตอร์ 'TenantOrganizationConfig' ไม่ถูกต้องสำหรับการดำเนินงานปัจจุบัน 'PrepareSchema' การตั้งค่าการตรวจสอบล้มเหลว: อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
สวิตช์/PrepareSchemaถูกต้องสำหรับการดำเนินงานเค้าร่างเท่านั้น สวิตช์/TenantOrganizationConfigถูกใช้กับสวิตช์/PrepareAD
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งร่วมกับการ /PrepareADและ/TenantOrganizationConfigสลับกัน ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Setup.exe /PrepareAD /TenantOrganizationConfig MyTenantOrganizationConfig.xml /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
หมายเหตุ ในสถานการณ์สมมตินี้ ส่วนขยาย schema จะดำเนินการนัย โดยการเรียกใช้สวิตช์/PrepareAD ดังนั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Schema เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง schema นอกเหนือจากสิทธิ์ที่จำเป็นต้องทำขั้นตอน/PrepareAD
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เตรียม Active Directory และโดเมน.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไปชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ อัตราแลกเปลี่ยน TechNetForums.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3121439 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/10/2015 20:50:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Online

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3121439 KbMtth
คำติชม