ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: คุณไม่สามารถนำเข้าการผูกแฟ้มที่สร้างขึ้น โดยการช่วยเผยแพร่บริการ WCF BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3123740
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ BizTalk WCF บริการประกาศตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างแฟ้มผูกเพื่อเพิ่มไปป์ไลน์การส่งจะได้รับตำแหน่งใน Microsoft BizTalk Server
  • คุณสามารถนำเข้าแฟ้มผูกเข้าไปในคอนโซลการดูแลเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการนำเข้าไม่สำเร็จ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของรูปแบบวัตถุ Explorer ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

การแก้ไขที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ใน การปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ BizTalk Server 2013 R2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ เซอร์วิสแพ็คและรายการปรับปรุงสะสม สำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server และสนับสนุนการปรับปรุงสะสม.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ