ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาด "ไม่พบวัตถุ" และไม่สามารถตั้งค่าคอนฟิกข้อความสำนักงานใน OWA หรือ ECP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3124055
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณมีสภาพแวดล้อมแบบหลายโดเมนบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS)
  • ในสภาพแวดล้อมนี้ บัญชีผู้ใช้ Active Directory จะอยู่ในโดเมน AD แตกต่างกว่าโดเมน AD ติดตั้ง 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft ตัวอย่างเช่น มีการติดตั้ง Exchange Server 2016 ใน Child.Contoso.com และบัญชีผู้ใช้อยู่ใน contoso.com
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดค่าข้อความของสำนักงาน (OOF) จากภายใน Microsoft Outlook Web App หรือแผงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (ECP)

นอกจากนี้ ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากวัตถุ
ไม่สามารถพบได้บน 'ค่า contoso.com/Users/A2'
'การ condc2.child.contoso.com'

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ แปลงกลับเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ ECP คลาสสิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ล็อกอินเพื่อ ECP
  2. บนเมนูตัวเลือกขยายจดหมายและจากนั้น คลิกอื่น ๆ

    ตัวเลือก
  3. คลิกไปเป็นรุ่นก่อนหน้า

สถานะ
Microsoft กำลังศึกษาถึงปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ