"ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามโหลดโครงการนี้" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวเลือกเกี่ยวกับภาพของ Windows และโปรแกรมออกแบบโครงแบบ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3124633
อาการ
เมื่อคุณใช้ตัวเลือกการกำหนดเองรูป Windows ใหม่ในเครื่องมือ Windows เกี่ยวกับภาพและการตั้งค่าคอนฟิกตัวออก (WICD) คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม Install.wim
เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามโหลดโครงการนี้

หมายเหตุ การสะกดแบบ wordเกิดขึ้นไม่ถูกต้องในข้อความข้อผิดพลาด ข้อความควรพูดว่า "มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามโหลดโครงการนี้" อาการเพิ่มเติมหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือการปรับใช้อื่น ๆ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า ISO ที่คุณใช้เพื่อเรียกดูแฟ้ม Install.wim ถูกสร้างขึ้นมา โดยใช้การได้ รูปแบบ ESD .Wim แฟ้มชนิดนี้ไม่ได้ serviceable

หมายเหตุ
  • ใน Windows 10 rtm, ISO ที่ถูกดาวน์โหลดโดยใช้เครื่องมือสร้างสื่อ (MCT) ประกอบด้วยแฟ้ม Install.wim ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานี้
  • เวอร์ชั่น Windows 10 ISO 1511 ที่จะดาวน์โหลดผ่านทาง MCT ไม่ประกอบด้วยแฟ้ม Install.wim ดังนั้น จะไม่สามารถถูกนำเข้าลงในเครื่องมือ WICD โฟลเดอร์แหล่งที่ประกอบด้วยแฟ้ม Install.esd ที่คล้ายคลึงกับแฟ้ม theInstall.wim Fileisn't นี้ serviceable อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ISOs ทั้งสองมีชื่อ volume "การ ESD-การ ISO"

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ISO ดาวน์โหลด หรือได้รับเป็นแฟ้ม Install.wim ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ รูปแบบ ESD ISOs ที่คุณได้รับในแบบ Microsoft ไดรฟ์ข้อมูลที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไซต์ (MVLS) ไม่ได้ใช้รูปแบบนี้ และ ISOs ที่คุณต้องการใช้สำหรับการปรับใช้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3124633 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/23/2015 00:57:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbmt KB3124633 KbMtth
คำติชม