ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการที่ร้องขอเพิ่มเติมตัวเลือกการ DHCP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:312468
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าบริการไคลเอ็นต์ DHCP เพื่อร้องขอตัวเลือก DHCP ที่เพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น ตัว 11 [ทรัพยากร Server]) และอธิบายบางอย่างความแตกต่างระหว่าง Windows NT 4.0 และ Windows 2000
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งหมดของไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ DHCP ของ Windows ที่อ้างถึงในบทความนี้สนับสนุนตัวเลือกต่อไปนี้ของ DHCP โดยค่าเริ่มต้น:
รหัสคำอธิบาย:
003เราเตอร์
006เซิร์ฟเวอร์ dns
015ชื่อโดเมน dns
044เซิร์ฟเวอร์ wins
046ชนิดของโหน netbios
นอกจากนี้ Windows 2000 สนับสนุนตัวเลือก 31 (ค้นปฏิบัติเราเตอร์พบ) และตัวเลือก 33 (เส้นทางคง)

Windows NT 4.0

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใน Windows NT 4.0 ตัวเลือก DHCP ที่เก็บไว้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\Options
คุณสามารถเพิ่มคีย์ใหม่สำหรับตัวเลือก DHCP ที่คุณต้องการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP มีกำหนดตัวเลือกต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1533 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการร้องขออยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทรัพยากร คุณต้องเพิ่มตัวเลือก DHCP 11 โดย::
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\Options
 3. คลิกเพิ่มคีย์ในการแก้ไขเมนู แล้ว เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  คีย์ชื่อ: 11
  คลาส: (ไม่ใส่ชื่อที่นี่)
 4. คลิกคีย์ใหม่ในตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู แล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ค่าชื่อ: KeyType
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูล: 0x3
  หมายเหตุ:: แบบค่าสำหรับ KeyType กำหนดชนิดของข้อมูลสำหรับคีย์การใหม่ ค่า 0x3 จะสร้างชนิดข้อมูลแบบ REG_BINARY ซึ่งเป็นการดีที่สุดสำหรับการเรียกข้อมูลดิบ
 5. คลิกเพิ่มค่าในการแก้ไขเมนู แล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: RegLocation
  ชนิดของข้อมูล: REG_SZ
  หมายเหตุ:: ในนั้นข้อมูลกล่อง คีย์รีจิสทรีที่คุณต้องการเก็บข้อมูลของตัวเลือกพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเก็บข้อมูลในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  ในกรณีนี้ พิมพ์สายอักขระต่อไปนี้ในการข้อมูลกล่อง:
  system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\resourceserver

 6. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:: ไคลเอนต์การร้องขออ็อพชันจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP และป้อนเป็นค่าเลขฐานสิบหกในคีย์รีจิสทรีที่คุณพิมพ์ลงในข้อมูลกล่อง ถ้าคุณต้องการแปลงข้อมูล คุณต้องสร้างตรรกะของคุณเองให้ทำเช่นนั้น

Windows 2000:

บริการไคลเอ็นต์ DHCP ใน Windows 2000 ได้รับการปรับปรุงจาก Windows NT 4.0 ไคลเอนต์ Windows 2000 ต้องทำการDhcpRequestParamsAPI การเรียกร้องขอพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง ไคลเอ็นต์ DHCP เก็บข้อมูลที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในแคชท้องถิ่น ถ้าแคไคลเอ็นต์ DHCP ประกอบด้วยข้อมูลที่ร้องขอในทั้งหมดpRecdParamsอาร์เรย์ของคำDhcpRequestParamsการเรียกฟังก์ชัน ไคลเอนต์กลับข้อมูลจากแคช

หากไม่มีข้อมูลที่ร้องขอในแคชไคลเอนต์ ไคลเอนต์กระบวนการDhcpRequestParamsฟังก์ชันโทร โดยการส่งข้อความแจ้งให้ทราบ DHCP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP กระบวนการDhcpRequestParamsการเรียก API ยังสามารถใช้เพื่อร้องขอที่ผู้ใช้หรือตัวเลือกใช้ ClassID ผู้ขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) เกี่ยวกับการเรียก API คุณสามารถค้นหาตัวอย่างของรหัสในเอกสารต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง RFC 1533:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 312468 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:10:21 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnetwork kbnofix kbmt KB312468 KbMtth
คำติชม