ไม่มีเสียงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากต่อสายลำโพง HDMI หรือ DP แรก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3124888
อาการ
ในครั้งแรกที่คุณร้อนเสียบสายลำโพง (ปลั๊กในเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวบน) ของ HDMI หรือ DP คุณจะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ สำหรับประมาณ 20 วินาที
สาเหตุ
ในครั้งแรกที่คุณเสียบสายลำโพงใน Windows มีการสอบถามข้อมูลบางอย่าง เวลาที่คุณเสียบมัน ในกรณีนี้จะไม่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลที่ถูกแคชไว้ในเวลาต่อมา
การแก้ไข
Microsoft ตระหนักถึงปัญหานี้ด้วย Windows 10 อยู่


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3124888 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/17/2015 19:12:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10

  • kbnoindex kbmt KB3124888 KbMtth
คำติชม