ผู้ดูแลไม่สามารถใช้ศูนย์ดูแล Exchange (EAC) เพื่อจัดการสิทธิ์สำหรับกลุ่มความปลอดภัยใน Office 365 ทุ่มเท/ITAR

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3130084
อาการ
ใน Microsoft Office 365 ทุ่มเท/ITAR การเข้าถึงแบบเต็มและส่งเป็นสิทธิ์สำหรับกลุ่มความปลอดภัยที่ผู้ดูแลเพิ่ม ด้วยการใช้ศูนย์ดูแล Exchange (EAC) ไปที่กล่องจดหมาย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft ไม่สามารถให้สมาชิกกลุ่มเข้าถึงถูกต้อง ผู้ดูแลจะเห็นว่า วัตถุที่มีการจัดการกลุ่มอยู่ว่ามีสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย หรือส่งเป็นจดหมาย

หมายเหตุ สิทธิ์การเข้าถึงและส่งเป็นทั้งหมดสำหรับวัตถุผู้ใช้ที่ถูกเพิ่ม โดยใช้ EAC จะทำงานตามที่คาดไว้
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาทผู้รับจดหมาย SSA (MR) ควรมอบสิทธิ์ให้แก่กลุ่ม โดยใช้ PowerShell ระยะไกล

ถ้า PowerShell ระยะไกลไม่สามารถใช้การดำเนินการ คุณอาจ ส่งเหตุการณ์การสนับสนุนแบบออนไลน์เมื่อต้องการ Microsoft Online Services Support.Or คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft ทางโทรศัพท์. อนุมัติจากที่รู้จัก MOSSUP อนุญาตผู้ร้องขอจะเป็นที่ต้องการ

หมายเหตุ คุณควรระบุแหล่งที่มาการผู้ใช้หรือกลุ่มวัตถุในพารามิเตอร์ผู้ใช้เมื่อคุณใช้ PowerShell ระยะไกลในรูปแบบ Domain\samAccountName คุณไม่ควรระบุแอดเดรส SMTP หรือนามแฝง เนื่องจากนี่จะเป็นเพิ่มวัตถุที่มีการจัดการไปยังรายการสิทธิ์

สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็ม

คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้การMailboxPermission เพิ่มcmdlet นี้ ตัวอย่างเช่น

Add-MailboxPermission -Identity "Mailbox" -User "Domain\samAccountName" -AccessRight FullAccess
คุณสามารถเอาออกสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มเอา MailboxPermissioncmdlet นี้ ตัวอย่างเช่น
Remove-MailboxPermission -Identity "Mailbox" -User "Domain\samAccountName" -AccessRight FullAccess

สิทธิ์ส่งเป็น

คุณสามารถเพิ่มการส่งเป็นสิทธิ์ โดยใช้การเพิ่ม ADPermissioncmdlet นี้ ตัวอย่างเช่น
Get-Mailbox "Mailbox" | Add-ADPermission -User "Domain\samAccountName" -AccessRights Extendedright -ExtendedRights "Send As"
หมายเหตุ Cmdletเพิ่ม ADPermissionกำหนดให้เป็น piped ในการ cmdlet นี้ โดยใช้ cmdletรับจดหมายวัตถุกล่องจดหมาย คุณไม่สามารถระบุกล่องจดหมาย โดยใช้พารามิเตอร์รหัสประจำตัว

คุณสามารถเอาสิทธิ์ส่งเป็นโดยการเอา ADPermissioncmdlet นี้ ตัวอย่างเช่น
Get-Mailbox "Mailbox" | Remove-ADPermission -User "Domain\samAccountName" -AccessRights Extendedright -ExtendedRights "Send As"

สถานะ
ปัญหานี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดย Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3130084 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/12/2016 08:29:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB3130084 KbMtth
คำติชม