ทำไมผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ได้แปลงไปเป็นเครื่องมือของลูกค้า

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3131257
สรุป
มีเหตุผล 4 เหตุผลิตภัณฑ์ในใบสั่งการผลิตอาจล้มเหลวเมื่อต้องการแปลงไปเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ลูกค้า:

1.ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งผลิตต้องทำเครื่องหมายเป็นที่ใช้ในใบสั่งผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ มีสถานะเป็น "โดยประมาณ" บรรทัดจะไม่ถูกแปลงเป็นลูกค้าอุปกรณ์

จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

2สามารถแปลงผลิตภัณฑ์เฉพาะอุปกรณ์ลูกค้า บริการไม่ ระเบียนผลิตภัณฑ์/บริการเป็นผลิตภัณฑ์หากชนิดผลิตภัณฑ์ FieldOne เป็น "สินค้าคงคลัง" หรือ "ไม่ใช่สินค้าคงคลัง" และเรกคอร์ดคือ บริการหากชนิดผลิตภัณฑ์ FieldOne คือ "บริการ"

จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

3คุณไม่ได้ระบุบนระเบียนผลิตภัณฑ์ที่ คุณต้องการจะแปลงเป็นเครื่องมือของลูกค้า ไปท้องฟ้า Fieldone > ดูแล > เลือกผลิตภัณฑ์/บริการ > เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แปลงเป็นลูกค้าอุปกรณ์ > ตรวจสอบว่า ฟิลด์ "convert เพื่อลูกค้าอุปกรณ์" ถูกตั้งค่าเป็นใช่

จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

4. Thework ใบสั่งสถานะถูกตั้งค่าเป็น "ปิดแล้วลงรายการบัญชี" ผลิตภัณฑ์เฉพาะจะแปลงเป็นอุปกรณ์ลูกค้าเมื่อสถานะของใบสั่งการผลิตเป็น "ปิดแล้วลงรายการบัญชี" นี้เนื่องจากซอฟต์แวร์ไม่ต้องการแปลงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ลูกค้าจนกว่าจะมีการตรวจทานใบสั่งงาน อนุมัติ และ/หรือเป็นขั้นสุดท้าย ยิ่งไปกว่านั้น ใบแจ้งหนี้เท่านั้นระบบจะสร้างเมื่อสถานะใบสั่งการผลิตเป็น "ปิดลงรายการบัญชี" ด้วย

จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3131257 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/13/2016 02:36:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

FieldOne

  • kbmt KB3131257 KbMtth
คำติชม