เปิดใช้งานแบบ "-k " พารามิเตอร์การเริ่มต้นระบบเพื่อควบคุมอัตราที่ใช้งานแฟ้มสามารถเล็กเป็น tempdb สำหรับ SQL Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3133055
สรุป
ในปัจจุบัน ไม่มีขีดจำกัดหรือควบคุมปริมาณบนการดำเนินการ I/O ที่เกิดขึ้นเมื่อทำงาน แฟ้มเล็กลงในฐานข้อมูลชั่วคราว (tempdb) ซึ่งสามารถทำให้ปัญหา I/O หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์เริ่มต้น-kเพื่อควบคุมอัตราในที่ทำงานใดแฟ้มสามารถเล็กไป tempdb

ข้อมูลการปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server:
ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

หมายเหตุ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุดที่สร้างขึ้นจาก สร้างตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ พิจารณาต่อไปนี้:
 • DBCC CHECKDB ตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุในชุดงาน ชุดเหล่านี้อาจประกอบด้วยหลายดัชนีหรือตาราง
 • จุดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในชุดเดียวถูกเก็บไว้ในตารางภายใน เนื้อหาของตารางภายในนี้ต้องถูกเรียงลำดับ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  SELECT @BlobEater = CheckIndex (ROWSET_COLUMN_FACT_BLOB) FROM { IRowset 0x50426F2A48000000 } GROUP BY ROWSET_COLUMN_FACT_KEY >> WITH ORDER BY        ROWSET_COLUMN_FACT_KEY,        ROWSET_COLUMN_SLOT_ID,        ROWSET_COLUMN_COMBINED_ID,        ROWSET_COLUMN_FACT_BLOB
 • บัฟเฟอร์ที่จัดเรียงต้องเล็กเพื่อ tempdb ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับหน่วยความจำทางกายภาพในคอมพิวเตอร์
  • สามารถรับจำไม่เพียงพอการดำเนินการแบบสอบถาม (เงินช่วยเหลือหน่วยความจำ)
 • ขอบเขตของเล็กไป tempdb ขึ้นอยู่กับขนาดของตารางภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับเพจต่าง ๆ ที่ปันส่วนให้กับดัชนีที่จะตรวจสอบในชุดเดียวนั้น
 • ในปัจจุบัน ไม่มีขีดจำกัดหรือควบคุมปริมาณบนการดำเนินการ I/O ที่เกี่ยวข้องในการนี้เล็กไป tempdb ซึ่งสามารถทำให้ปัญหา I/O
ข้อมูลอ้างอิง
ดู อัพเด 929240 เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีพารามิเตอร์– kสามารถควบคุมอัตราการจุดตรวจสอบ

เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3133055 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/22/2016 18:03:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3133055 KbMtth
คำติชม