ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการยกเลิกเลือกรายการ (mru ของ) ของรายการสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้ในโปรแกรม Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313454
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการยกเลิกเลือกรายการที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้ (mru ของ) สำหรับโปรแกรม Microsoft Office ที่แสดงไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบทความนี้ เมื่อต้องการยกเลิกเลือก mru ของการ ตามขั้นตอนสำหรับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้

back to the top

Microsoft Access, Excel, PhotoDraw, PowerPoint และ Word

 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการทั่วไปแท็บ
 2. ยกเลิกการเลือกนั้นแฟ้มที่ใช้ล่าสุดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการทั่วไปแท็บ
 4. เลือกการแฟ้มที่ใช้ล่าสุดกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
back to the top

Publisher

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditจากนั้น กด ENTER เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. ลบการรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับผู้เผยแพร่รุ่นที่คุณกำลังใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ผู้เผยแพร่ 2000:
   รายการแฟ้ม HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Publisher\Recent
  • ผู้เผยแพร่ 2002:
   รายการแฟ้ม HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Publisher\Recent
  • Publisher 2003:
   รายการแฟ้ม HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\Recent
back to the top

ตัวแก้ไขรูปถ่าย

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ลบ LastFile # และสอดคล้องกัน LastType # คีย์ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  ตัวแก้ไขรูปถ่ายของ Editor\3.0\Microsoft HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo
back to the top

FrontPage

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ลบรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage รายการแฟ้ม Explorer\Recent
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage รายการเพ Explorer\Recent
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage รายการเว็บ Explorer\Recent
back to the top

การทำให้การดำเนินการ mru ของการล้างข้อมูล

คีย์รีจิสทรีทั้งหมดที่คุณลบ ด้วยวิธีการระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในครั้งถัดไปที่ที่คุณเริ่มโปรแกรม การทำหากคุณต้องการล้างรายการสุดรายการที่เพิ่งใช้เป็นครั้งคราว คุณสามารถเพียงบางส่วนให้กระบวนการ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ยกเลิกเลือกรายการสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้ โดยทำตามขั้นตอนสำหรับโปรแกรมของคุณ
 3. คลิกคีย์หลัก ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการยกเลิกเลือกรายการสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้สำหรับตัวแก้ไขรูปถ่าย และคุณได้ลบการตัวแก้ไขรูปถ่ายของ Editor\4.0\Microsoft HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photoคีย์ คลิคีย์ต่อไปนี้:
  Editor\4.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo
 4. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกส่งออกแฟ้มรีจิสทรี.
 5. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มรีจิสทรีในการชื่อแฟ้มกล่อง คลิกเลือกสาขาแล้ว คลิกบันทึก.
 6. ใช้แฟ้มรีจิสทรีเพื่อยกเลิกเลือกรายการที่ใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ส่วนใหญ่เป็นระยะ ๆ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  2. ในการรีจิสทรีเมนู คลิกนำเข้าแฟ้มรีจิสทรี.
  3. คลิกเพื่อเลือกแฟ้มรีจิสทรี และคลิกOPEN.
back to the top
OFFXP inf รูปถ่ายแก้ไข photodraw XL2000 WD2000 OFF2000 ACC2000 PPT2000 2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ