แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.3.2195.0) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการข้อมูลเฉพาะตัวของ Microsoft 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3134725
บทนำ
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนค่าสะสม (build 4.3.2195.0) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft รหัสประจำตัวผู้จัดการ (MIM) 2016 แพคเกจนี้สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่าง และเพิ่มคุณลักษณะบางอย่างที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลการปรับปรุง

การปรับปรุงที่สนับสนุนมีให้จากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เราขอแนะนำให้ ลูกค้าทั้งหมดให้ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับระบบการผลิต

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ถ้ามีการปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน นอกจากนี้ คุณสามารถขอรับการปรับปรุง จาก Microsoft Update หรือ จาก Microsoft Update Catalog

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ปัญหาที่ทราบในการปรับปรุงนี้

บริการซิงโครไนส์

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ส่วนขยายของกฎและเจ้าหน้าที่จัดการแบบกำหนดเอง (MAs) ที่ยึดตาม Extensible MA (ECMA1 หรือ ECMA 2.0) อาจไม่ทำงาน และอาจทำให้เกิดสถานะรัน "หยุดขยาย--การโหลด dll" ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ส่วนขยายของกฎหรือ MAs แบบกำหนดเองดังกล่าวหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก (.config ของโปรแกรม) สำหรับกระบวนการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • MIIServer.exe
 • Mmsscrpt.exe
 • Dllhost.exe
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขแฟ้ม MIIServer.exe.config เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของชุดค่าเริ่มต้นสำหรับการประมวลผลรายการข้อมูลให้ตรงกันสำหรับ MA FIM บริการ

ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมการซิงโครไนส์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยเจตนาแทนแฟ้มการกำหนดค่าเพื่อหลีกเลี่ยงการลบการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ของคุณ เนื่องจากแฟ้มการกำหนดค่าจะไม่ถูกแทน รายการที่ต้องการ โดยการปรับปรุงนี้จะไม่มีอยู่ในแฟ้ม และโปรแกรมการซิงโครไนส์จะไม่โหลดส่วนขยายใด ๆ กฎ Dll เมื่อโปรแกรมเรียกใช้การนำเข้าแบบเต็มหรือซิงค์ของเดลต้าเรียกใช้ส่วนกำหนดค่า

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม MIIServer.exe.config
 2. เปิดแฟ้ม MIIServer.exe.config ในตัวแก้ไขข้อความ หรือ ใน Microsoft Visual Studio
 3. ค้นหาส่วน<runtime>ในแฟ้ม MIIServer.exe.config และจากนั้น แทนเนื้อหาของส่วน<dependentAssembly>กับต่อไปนี้:

  </dependentAssembly></runtime>
  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />    <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0-4.1.3.0" newVersion="4.1.4.0" /></dependentAssembly>
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม
 5. ค้นหาแฟ้ม Mmsscrpt.exe.config ในไดเรกทอรีเดียวกันและ Dllhost.exe.config อยู่ในไดเรกทอรีหลัก ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับแฟ้มเหล่านี้สองครั้ง
 6. เริ่มต้นบริการซิงโครไนส์ตัวจัดการข้อมูลประจำตัวของ Forefront (FIMSynchronizationService)
 7. ตรวจสอบว่า ส่วนขยายของกฎและเจ้าหน้าที่จัดการแบบกำหนดเองขณะนี้ทำงานอย่างที่คาดไว้หรือไม่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี 2016 ตัวจัดการข้อมูลเฉพาะตัวของ Microsoft ที่สร้าง4.3.1935.0หรือรุ่นที่ติดตั้งอยู่

สำหรับการปรับใช้ BHOLD ของโมดูลรวม FIM BHOLD หรือตัวเชื่อมต่อการเข้าถึงการจัดการ คุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกนี้ (4.3.2195.0) ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ MIM ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงใด ๆ กับโมดู BHOLD

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การเพิ่มเติมและส่วนขยาย(Fimaddinsextensions_xnnแพคเกจ _kb3134725.msp) นอกจากนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุง 3092179 (สร้าง4.3.2064.0) สำหรับตัวจัดการข้อมูลเฉพาะตัวของ Microsoft 2016

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

ชื่อแฟ้มวันที่เวลาขนาดไฟล์ (ไบต์)
AccessManagementConnector.msi12-ก.พ.-201609:43671,744
Add-ins และ extensions.zip-เมษายน-2016-เมษายน-201613:2525,346,203
BholdAnalytics 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201609:322,707,456
BholdAttestation 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201610:203,280,896
BholdCore 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201609:215,021,696
BholdFIMIntegration 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201609:563,534,848
BholdModelGenerator 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201610:313,252,224
BholdReporting 5.0.3355.0_Release.msi12-ก.พ.-201621:491,998,848
FIMAddinsExtensions_x64_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-201602:152,555,904
FIMAddinsExtensions_x86_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-2016: 31:312,293,760
FIMCMBulkClient_x86_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-2016: 31:314,722,688
FIMCMClient_x64_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-201621:495,722,112
FIMCMClient_x86_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-2016: 31:315,492,736
FIMCM_x64_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-201621:4918,313,216
FIMCM_x86_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-2016: 31:3118,157,568
FIMService_x64_KB3134725.msp-เมษายน-2016-เมษายน-201621:4919,267,584
FIMSyncService_x64_KB3134725.msp2 2016 เมษายน21:4914,893,056
ภาษา Packs.zip-เมษายน-2016-เมษายน-201613:40132,805,849


ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่คงที่หรือคุณลักษณะที่ถูกเพิ่มในการปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หรือเพิ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ที่ยังไม่ได้จัดทำเอกสารในฐานความรู้ของ Microsoft

การจัดการการเข้าถึงมีสิทธิ์ (PAM)

ปัญหาที่ 1
สมาชิกกลุ่มบางอย่างอาจไม่สามารถเอาออก โดยบริการคอมโพเนนต์ MIM หลังจากรอบระยะเวลาหมดอายุของคำขอ PAM โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เน้นการเป็นสมาชิกกลุ่มที่หมดอายุถูกเอาออก

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ PAM ซึ่งมีการปรับปรุงที่สำคัญ และควรติดตั้งในสภาพแวดล้อมทั้งหมด

ปัญหาที่ 2
ผู้ใช้ PAM ที่มีชื่อโดเมน NetBIOS ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของบริการ และผู้ใช้ PAM สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
ปัญหาที่ 3
เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ MIM เมื่อคุณใช้ชื่อ NetBIOS สำหรับกลุ่มแหล่งที่มา
ปัญหาที่ 4
Cmdlet ของNew PAMGroupและPAMUser ใหม่ไม่ยอมรับชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของโดเมน

Add-in ของ MIM และส่วนขยาย

ปัญหาที่ 1
การอนุมัติปุ่มเพิ่มใน Outlook ไม่ปรากฏในการโต้ตอบ UI บาง

ปัญหาที่ 2
คุณได้รับข้อความ "ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นไม่ตอบสนอง" ข้อผิดพลาดหากคุณพยายามติดตั้ง MIM add-in ที่สำหรับ Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่มี 2016 Outlook ติดตั้งอยู่


การจัดการใบรับรอง MIM

ปัญหาที่ 1
รายงานการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าแม่แบบแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แสดงว่า มีการเปิดใช้งานโรลโอเวอร์ PINและที่มีตั้งค่าเริ่มต้นAdmin PINแม้ว่านี่ไม่เป็นจริง นอกจากนี้ ถ้ามีการเปิดใช้งานการตั้งค่าคีย์ Admin Diversifyซึ่งจะไม่แสดงในรายงานการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าแม่แบบ

ปัญหาที่ 2
"สนับสนุนสำหรับคำร้องขอใบรับรองที่ไม่ใช่ FIM CM" ปลั๊กอินไม่สร้างโพรไฟล์สำหรับใบรับรองภายนอกที่ถูกสร้างภายนอก MIM ใบรับรองจัดการ (ซม.)

ปัญหาที่ 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อัพเด MIM ซม. CA โมดูติดตามและบันทึก ซึ่งแตกต่างจากการสืบค้นกลับของแอพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ซม.ที่โมดูล CA จะถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ AD CS

วิธีการใช้โมดูล CA การสืบค้นกลับ

สืบค้นกลับของโมดูล CA แตกต่างจากแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ซม. เนื่องจากโมดูล CA อาจถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึก

สามารถดูเหตุการณ์ในล็อก Microsoft\IdentityManagement\CertificateManagement\Admin โดยค่าเริ่มต้น โมดูล CA ยังเขียนข้อความลงในระบบโฟลเดอร์% temp % (โดยปกติ C:\Windows\TEMP) เมื่อต้องการเปลี่ยนที่ตั้งล็อกไฟล์ ระบุเส้นทางใหม่ของแฟ้มในรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีมีอยู่ และสามารถเขียนข้อมูล โดย CA

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึก
 1. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration ในรีจิสทรี
 2. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของแฟ้มในรีจิสทรีค่าClmCATrace
 3. เริ่มการทำงานของ CA

สลับการสืบค้นกลับสำหรับ ExitModule
ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\ExitModules\Clm.Exit

ชื่อสตริงที่: Microsoft.Clm.ExitModule
ข้อมูลค่า: ข้อมูลค่าสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: Verbose| รายละเอียด| คำเตือน| ข้อผิดพลาด


สลับการสืบค้นกลับสำหรับ PolicyModule
ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\PolicyModules\Clm.Policy

ชื่อสตริงที่: Microsoft.Clm.PolicyModule
ข้อมูลค่า: ข้อมูลค่าอาจเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้: Verbose| รายละเอียด| คำเตือน| ข้อผิดพลาด


สลับการสืบค้นกลับสำหรับปลั๊กอิน PolicyModule
ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration\<CA name>\PolicyModules\Clm.Policy\<plugin’s name>

ชื่อสตริงที่: Microsoft.Clm.PolicyModulePlugins
ข้อมูลค่า: ข้อมูลค่าอาจเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้: Verbose| รายละเอียด| คำเตือน| ข้อผิดพลาด


หมายเหตุ ยกเว้นว่ามีกำหนดคีย์ ค่าเริ่มต้นคือข้อมูล หลังจากที่สลับการสืบค้นกลับมีการเปลี่ยนแปลง CA เริ่มต้นใหม่

ปัญหาที่ 4
"สนับสนุนสำหรับคำร้องขอใบรับรองที่ไม่ใช่ FIM CM" ปลั๊กอินไม่สร้างโพรไฟล์สำหรับใบรับรองภายนอกที่ถูกสร้างภายนอกซม. MIM

ปัญหาที่ 5
ลงทะเบียนใบรับรองล้มเหลวเมื่อระบบจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งภาษาเยอรมัน

บริการซิงโครไนส์ MIM

ปัญหาที่ 1
การส่งออกอย่างเดียวโดยใช้แฟ้ม ECMA2 ตัวเชื่อมต่อไม่สามารถส่งออกวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว

ปัญหาที่ 2
แอตทริบิวต์UserPasswordExpiryTimeComputed เอกสาร msDSจะแสดงเป็นแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานบนแท็บเลือกแอตทริบิวต์ของบริษัทตัวแทนการจัดการบริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) เอกสาร msDS UserPasswordExpiryTimeComputedเป็นแอตทริบิวต์ที่มีการคำนวณใน DS โฆษณา และไม่มีการตรวจพบ โดยการดำเนินการนำเข้า ณวันที่โปรแกรมปรับปรุงนี้ แอตทริบิวต์จะถูกเอาออกจากรายการของแอตทริบิวต์ที่พร้อมใช้งานในบริษัทตัวแทนการจัดการ

ปัญหาที่ 3
ในบางครั้งในระหว่างขั้นตอน "การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การนำเข้า" ในบริการซิงโครไนส์ MIM (MIISClient), กล่องโต้ตอบการนำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์แฮง

ปัญหาที่ 4
การเรียกใช้โพรไฟล์ที่ใช้ในการผลิตมากกว่าหนึ่ง ด้วยงานการซิงโครไนส์ในเวลาเดียวกันอาจทำให้เกิดความเสียหายของข้อมูล

หมายเหตุ กล่องข้อความจะแสดง ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x8023063D

ปัญหาที่ 5
หลังจากการคืนค่าตัวอย่างเป็นทางการของวัตถุ Active Directory แทนการบริหารไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (โฆษณา MA) การนำเข้าส่วนที่แตกต่างโดยไม่ได้ตั้งใจตรวจพบว่าถูกลบ

ปัญหาที่ 6
โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มความสามารถในการแทนค่าเริ่มต้นการซิงโครไนส์กลไกจัดการลักษณะการทำงานของการเปลี่ยนแปลงการเรียกใช้ส่วนกำหนดค่า GUID หลังจากการส่งออกและนำเข้าการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรีที่พิเศษเมื่อต้องการเปิด "รักษา" โหมด Guid เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมด "รักษา" สร้างต่อไปนี้:
ตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service

สายอักขระชื่อ: KeepEqualRunPrGuids
ข้อมูลค่า: เป็นจริง


ปัญหาที่ 7
โปรแกรมปรับปรุงนี้ขยายฟังก์ชันการทำงานของ MA โฆษณา cmdlet ของการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อให้สามารถจัดการหลายพาร์ติชัน

หมายเหตุ ตั้งค่า MIISADMAConfiguration ถูกขยายด้วย ' – พาร์ติชัน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () คั่น

การใช้งาน
ชุด-MIISADMAConfiguration - MAName MA_NAME -ฟอเรสต์ FORESTNAME -ข้อมูลประจำตัว (รับข้อมูลประจำตัว) - พาร์ติชัน " DC = contoso, DC = com DC = ForestDnsZones, DC = contoso, DC = com "


ปัญหาที่ 8
โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการ cmdlet ใหม่เพิ่ม MIISADMARunProfileStep

หมายเหตุ จะเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่ใช้ในการผลิตขั้นตอน "นำเข้าแบบเต็ม" กำหนดให้กับพาร์ติชัน ' DC = CONTOSO, DC = COM' กับโพรไฟล์ที่รันด้วยชื่อ 'ADMA_FULLIMPORT' ของบริษัทตัวแทนการจัดการ AD_MA ถ้ามีการเรียกใช้มีโปรไฟล์ที่ใช้ชื่อนี้ไม่มีอยู่ ดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้น บริษัทตัวแทนการจัดการควรมีอยู่

ค่าที่เป็นไปได้ของพารามิเตอร์StepType (แบบสั้นหรือยาวหนึ่งสามารถใช้):
 • "FI" "นำเข้าทั้งหมด"
 • "FS" "ซิงโครไนส์อย่างเต็มรูปแบบ"
 • "FIFS" "เต็มนำเข้าและซิงโครไนส์เต็ม"
 • "FIDS" "เต็มซิงโครไนส์ส่วนที่แตกต่างและการนำเข้า"
 • "DI" "การนำเข้าส่วนที่แตกต่าง"
 • "DS" "ซิงโครไนส์ส่วนที่แตกต่าง"
 • "DIDS" "การนำเข้าส่วนที่แตกต่าง และซิงโครไนส์ส่วนที่แตกต่าง"
 • "คาดไว้" "ส่ง"

การใช้งาน
เพิ่ม-MIISADMARunProfileStep - MAName 'AD_MA'-พาร์ติชัน ' DC = CONTOSO, DC = COM' - StepType 'FI' - ProfileName 'ADMA_FULLIMPORT'

ปัญหาที่ 9
MmsScrpt.exe ล้มเหลวเนื่องจาก มีไบนารีมีจุดไม่ถูกต้อง แสดงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือ "การละเมิดการเข้าถึง"

ปัญหาที่ 10
ไม่อนุญาตการ cmdlet PowerShell MIISServerConfig นำเข้าสำหรับการข้ามบริษัทตัวแทนการจัดการในระหว่างการนำเข้าการตั้งค่าคอนฟิก

เว็บไซต์ MIM

ปัญหาที่ 1
โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้การกำหนดเองที่มีตัวควบคุมที่แสดง และซ่อนโดยขึ้นอยู่กับสถานะของกล่องกาเครื่องหมายการเปิดใช้งานอีเมล

แอตทริบิวต์เพิ่มเติมกับข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกของ RCDC จะรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้ องค์ประกอบของเหตุการณ์ในขณะนี้อาจมีแอตทริบิวต์พารามิเตอร์ สำหรับกลุ่ม RCDC สำหรับเหตุการณ์OnChangeEmailEnablingควรประกอบด้วยการคั่นด้วยจุลภาค (เล็ก) รายการของตัวควบคุมเพื่อแสดง หรือซ่อน

นี่คือตัวอย่างขนาดเล็ก (เป็นส่วนหนึ่งของ RCDC) เพื่อแสดงวิธีการทำงาน:
<my:Control my:Name="EmailEnabling" my:TypeName="UocCheckBox" my:Caption="%SYMBOL_EmailEnablingCaption_END%" my:Description="%SYMBOL_EmailEnablingDescription_END%" my:AutoPostback="true" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Email}">    <my:Properties>     <my:Property my:Name="Text" my:Value="%SYMBOL_EmailEnablingValue_END%"/>    </my:Properties>    <my:Events>

หมายเหตุ ถ้าแอตทริบิวต์พารามิเตอร์จะไม่รวม ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเทียบกับลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้

ปัญหาที่ 2
โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มความสามารถในการกำหนดหัวข้อการพอร์ทัลทั้งหมด

หมายเหตุ แทนส่วนหัวของพอร์ทัล ด้วยเนื้อหา HTML แบบกำหนดเอง (โดยการเพิ่มแฟ้มCustomPortalHeader.htmlไปยังโฟลเดอร์แบบกำหนดเอง)

ปัญหาที่ 3
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนภาษา และ cultures ได้รับการแปลได้อย่างถูกต้องเป็นบางส่วนมีรายงานการใช่ภาษาท้องถิ่นไม่ถูกต้องสำหรับการตั้งค่าการแปลภาษาเฉพาะบางอย่าง

ปัญหาที่ 4
เว็บไซต์ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาของแฟ้มที่อัปโหลดรูป อย่างไรก็ตาม พอร์ทัลสามารถตรวจสอบเนื้อหาของรูปภาพ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบนี้ การสร้างผู้ใช้และผู้ใช้แก้ไข RCDC ต้องมีการเปลี่ยน โดยการเพิ่มตัวเลือกคุณสมบัติชนิดUocFileUploadดังตัวอย่างต่อไปนี้:
<my:Property my:name="ValidateImage" my:value="true"></my:Property>


บริการ MIM

ปัญหาที่ 1
ในระหว่าง 4.3.2064.0 ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน การอัพเกรดฐานข้อมูลล้มเหลวถ้าชื่อฐานข้อมูลบริการ FIM ไม่ใช่ชื่อเริ่มต้นของ FIMService

ปัญหาที่ 2
การชะงักงันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการประเมินผลการร้องขอถ้าใช้แบบแผนชุดที่ซับซ้อน

ปัญหาที่ 3
เครื่องมือการสำรองการตั้งค่าคอนฟิกไม่ทำงานใน MIM

BHOLD

ปัญหาที่ 1
มีเพิ่มฟังก์ชันapplicationdeletealiasสำหรับเว็บเซอร์วิส BHOLD

ชื่อของฟังก์ชันที่ มีอาร์กิวเมนต์อาจถูกส่งผ่านเป็นอาร์กิวเมนต์สำหรับวิธีการExecuteXml

หมายเหตุ
 • useridและapplicationidเป็นอาร์กิวเมนต์ที่บังคับ
 • นามแฝงคือ อาร์กิวเมนต์ที่เลือกกำหนดได้ โดยไม่มีอาร์กิวเมนต์นามแฝงที่กำหนดอย่างชัดเจน ฟังก์ชันลบนามแฝงทั้งหมดสำหรับผู้ใช้แอพลิเคชันคู่ผิด

ปัญหาที่ 2
BHOLD หลักแสดงข้อผิดพลาดในตารางLogItemsเมื่อมีการเอาบทบาทออกจากแม่แบบ

การสนับสนุนภาษา

ปัญหาที่ 1
แบบใหม่วัฒนธรรมเซอร์เบีย sr-Latn-RS พร้อมใช้งานสำหรับคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
 • บริการ MIM
 • ไคลเอนต์ MIM
 • การจัดการใบรับรอง

ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3134725 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/22/2016 23:08:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Identity Manager 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3134725 KbMtth
คำติชม