วิธีการตรวจสอบสถานะของตัวเก็บรวบรวมแบบ BlueStripe ใน Solaris

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3134880
ถ้าบริการตัวเก็บรวบรวม BlueStripe โดยไม่คาดคิดยุติการทำงาน ก็จะพยายามโดยอัตโนมัติเริ่มตัวเอง ถ้าเริ่มระบบมากเกินไปเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ระบบปฏิบัติการอาจทำให้การบริการจากการเริ่มการทำงาน

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของการเก็บรวบรวมบน Solaris และเริ่มต้นใหม่ถ้าจำเป็น

Solaris 10

ตรวจสอบสถานะของการเก็บรวบรวม
svcs -l bluestripe-collectorsvc

พยาบาล fmri: ระบบ/bluestripe-ตัวเก็บรวบรวม: ค่าเริ่มต้น
ชื่อตัวเก็บรวบรวม BlueStripe
เปิดใช้งานจริง
สถานะออนไลน์
next_state ไม่มี
state_time 1 สิงหาคม 2014 12:26:17 PM EDT
แฟ้มบันทึก /var/svc/log/system-bluestripe-collector:default.log
พยาบาล restarter: / / พยาบาล/restarter: ค่าเริ่มต้นระบบ
contract_id 162143
อ้างอิง require_all / ไม่มี (ออนไลน์) ของ file://localhost/etc/bluestripe-collector/BlueStripeCollector.properties
อ้างอิง require_all / ไม่มีพยาบาล: / ระบบ/ระบบแฟ้ม/ท้องถิ่น (ออนไลน์)
อ้างอิง require_all / ไม่มีพยาบาล: / เครือข่าย/บริการ (ออนไลน์)
อ้างอิง require_all / ไม่มีพยาบาล: / ไมล์สโตน/ชื่อบริการ (ออนไลน์)

ถ้าสถานะเป็นออนไลน์
ตัวเก็บรวบรวมค่า และรันอยู่

ถ้าสถานะเป็นปิดใช้งาน
เปิดใช้งานการเก็บรวบรวม
ตัวเก็บรวบรวม svcadm เปิดใช้งาน bluestripe


ถ้าสถานะเป็นการบำรุงรักษา
1. โหมดการบำรุงรักษาล้าง
svcadm ล้าง bluestripe-ตัวเก็บรวบรวม

2. เริ่มต้นการเก็บรวบรวม
ตัวเก็บรวบรวม svcadm Start bluestripe

เริ่มต้นและหยุดการรวบรวม

ทำให้หยุดชะงัก
ตัวเก็บรวบรวม svcadm ปิดใช้งาน bluestripe

เริ่ม
ตัวเก็บรวบรวม svcadm Start bluestripe

Solaris 8 และ 9

ตรวจสอบสถานะของการเก็บรวบรวม

สถานะ /etc/init.d/bluestripe-collector

รีสตาร์ท

เริ่มการทำงานของ /etc/init.d/bluestripe-collector

หรือ

หยุด /etc/init.d/bluestripe-collector

Start /etc/init.d/bluestripe-collector

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3134880 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2016 02:19:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

BlueStripe

  • kbmt KB3134880 KbMtth
คำติชม