MS16-018: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลของ Windows เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์ที่อยู่: 9 กุมภาพันธ์ 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3136082
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Windows ช่องโหว่ที่อาจอนุญาตให้มีสิทธิ์การใช้งานถ้าโจมตีเข้าสู่ระบบเป็นระบบที่ได้รับผลกระทบ และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ crafted เป็นพิเศษ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ ดู กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS16-018.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ
  • ทั้งหมด nonsecurity ความปลอดภัยและการปรับปรุงในอนาคตสำหรับ Windows RT 8.1, Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การปรับปรุงที่จำเป็นต้องมี2919355 เพื่อให้สามารถติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุง 2919355 บนคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows RT 8.1, Windows 8.1 โดยใช้ หรือใช้ R2 Windows Server 2012 เพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงในอนาคต
  • ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งชุดภาษาใด ๆ ที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เพิ่มชุดภาษาลงใน Windows.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความนี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล
  • 3134214 MS16-018: คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลของ Windows: 9 กุมภาพันธ์ 2016
  • 3135174 ปรับปรุงสะสมสำหรับ Windows 10: 9 กุมภาพันธ์ 2016
  • 3135173 ปรับปรุงสะสมสำหรับรุ่น Windows 10 1511: 9 กุมภาพันธ์ 2016
วิธีการขอรับและติดตั้งการปรับปรุง

วิธีที่ 1: การปรับปรุง Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update เมื่อคุณเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ การปรับปรุงนี้จะสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ.

หมายเหตุ สำหรับ 8.1 RT ของ Windows โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

วิธีที่ 2: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

คุณสามารถขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเพจการดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งการปรับปรุง

คลิกการเชื่อมโยงดาวน์โหลดใน กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS16-018 ที่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows6.0-KB3134214-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB3134214-x64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA คลิกControl Panelและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย ภายใต้Windows Updateคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้และจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Server 2008 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows6.0-KB3134214-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB3134214-x64.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.0-KB3134214-ia64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA คลิกControl Panelและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย ภายใต้Windows Updateคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้และจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows 7 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows6.1-KB3134214-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.1-KB3134214-x64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ,'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยและภายใต้Windows Updateคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้จากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Server 2008 R2 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.1-KB3134214-x64.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.1-KB3134214-ia64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ,'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยและภายใต้Windows Updateคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้จากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

8.1 Windows (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows8.1-KB3134214-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8.1 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows8.1-KB3134214-x64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ,'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateและภายใต้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการปรับปรุงและจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 การ (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นของ Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3134214-x64.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นของ Windows Server 2012 R2 ของ:
Windows8.1-KB3134214-x64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ,'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateและภายใต้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการปรับปรุงและจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows RT 8.1

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
การปรับใช้การปรับปรุงเป็น availablethroughการปรับปรุง Windows เฉพาะ
ความต้องการการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการลบ'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateและภายใต้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการปรับปรุงและจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3134214

Windows 10 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 10 เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 10 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 1511 เวอร์ชั่น 10 Windows เวอร์ชั่น 32 บิต:
Windows10.0-KB3135173-x86.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 1511 เวอร์ชั่น 10 Windows รุ่นที่ใช้ x64:
Windows10.0-KB3135173-x64.msu
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 934307
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทการเริ่มระบบใหม่ที่ถูกต้องหลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ข้อมูลการเอาออกเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์เซ็ตอัพ/Uninstall หรือ,'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateและภายใต้ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกติดตั้งการปรับปรุงและจากนั้น เลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3135174
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3135173
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีหมายเหตุ ไม่มีคีย์รีจิสทรีเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของโปรแกรมปรับปรุงนี้

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล
การโกงผู้โจมตีที่เป็นอันตราย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3136082 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/10/2016 17:04:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3136082 KbMtth
คำติชม