ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แผนการทำงานสำหรับการรวมของ XML ด้วย ADO.NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313649
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงแผนการทำงานเพื่อให้เข้าใจถึงการรวมของ Extensible Markup Language ด้วย ADO.NET

เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ Microsoft หรือเทคโนโลยี บทความแผนการทำงานให้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเอกสารประกอบออนไลน์ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft และเทคนิค

back to the top

ภาพรวม

โปรแกรมเมอร์มักจะต้องรวม XML มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Microsoft .NET Framework นี้จำเป็นต้องรู้จัก และสามารถรวม ADO.NET กับ XML ในหลายระดับ คลาสที่คีย์สองช่วยในการรวมนี้:ชุดข้อมูลคลาสและคลาXmlDataDocument คลาสที่เหล่านี้มีสองมุมมองที่แตกต่างกันตามข้อมูลที่เหมือนกัน: มุมมองแบบลำดับชั้นและมุมมองที่เกี่ยวข้อง

ชุดข้อมูลสามารถรวบรวมจาก backend เชิงสัมพันธ์หรือ XML backend ซึ่งให้มุมมองเชิงสัมพันธ์กับข้อมูล หลังจากชุดข้อมูลจะรวบรวม โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกของ backend คุณสามารถแยกข้อมูล XML จากนั้น

XmlDataDocumentแสดงบริดจ์ระหว่างมุมมองแบบลำดับชั้น และเชิงสัมพันธ์ จะผูกกับชุดข้อมูลระบุมุมมอง XML บนข้อมูลเดียวกัน ผลที่ได้ บริการ XML ทั้งหมด [เช่น Extensible สไตล์ชีตภาษาแปลง (XSLT) และภาษา XML Path (XPath)] สามารถใช้งานได้บนข้อมูลเชิงสัมพันธ์

คุณสามารถบันทึก หรือโหลดโครงสร้างของชุดข้อมูลเป็น XML schema นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เค้าร่าง XML เพื่อให้ระดับชั้นของตัวพิมพ์ชุดข้อมูล ตามความหมายของชื่อ ขอพิมพ์แบบตัวพิมพ์ชุดข้อมูลและสามารถเข้าถึงตารางและคอลัมน์ โดยชื่อแทนที่เป็นวิธีใช้ชุดเก็บรวบรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XML และคลาสDataSetอ้างอิงถึงหัวข้อ "XML และแบบชุดข้อมูล" ในเอกสารประกอบของ Visual Studio .NET วิธีใช้แบบออนไลน์

สำหรับภาพรวมของ ADO.NET รวมกับ XML อ้างอิงถึงบทความวารสาร MSDN ฉบับต่อไปนี้:
แนะนำ ADO +: ข้อมูลเข้าถึงบริการสำหรับ Microsoft .NET Framework
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/1100/adoplus/default.aspx
back to the top back to the top back to the top

การฝึก

การฝึกให้สั้นสอนและคำแนะนำในเชิงปฏิบัติที่แนะนำให้คุณสถานการณ์จำลองการพัฒนาแอพลิเคชันโดยทั่วไป ในการเข้าถึงการฝึกปฏิบัตินี้ในหัวข้อนี้ โปรดดูเอกสารประกอบของ Visual Studio .NET วิธีใช้แบบออนไลน์:
 1. ใน Visual Studio .NET บนเมนูวิธีใช้คลิกเนื้อหา
 2. คลิกเพื่อขยายโหนดังต่อไปนี้:
  • Visual Studio .NET
  • Visual Basic และ Visual C#
  • เข้าถึงข้อมูล
  • เค้าร่าง XML และข้อมูล
  • การฝึก XML
คุณสามารถใช้คุณลักษณะการค้นหาบนเมนูวิธีใช้และใช้ใน การฝึกปฏิบัติ และ XML คำสำคัญในการค้นหาการฝึก

back to the top

บทความ Microsoft Knowledge Base How To

บทความ Microsoft Knowledge Base How To ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
309702 วิธีการอ่านข้อมูล XML ลงในชุดข้อมูล โดยใช้ Visual Basic .NET
311566 วิธีการอ่านข้อมูล XML ลงในชุดข้อมูล โดยใช้ Visual C# .NET
307224 วิธีการใช้ XML ในการเชื่อมต่อ และยกเลิกการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ ADO.NET
308064 วิธีการคงอยู่เป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML โดยใช้ Visual Basic .NET
309183 วิธีการคงอยู่เป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML โดยใช้ Visual C# .NET
310345 วิธีการแสดงคอลัมน์ตารางข้อมูลเป็นแอตทริบิวต์ XML โดยใช้ Visual Basic .NET
311937 วิธีการแสดงคอลัมน์ตารางข้อมูลเป็นแอตทริบิวต์ XML แทนที่เป็นองค์ประกอบ โดยใช้ C# .NET
301271 วิธีการบันทึกคลาชุดข้อมูลเป็น XML ใน.NET Framework SDK
311570 วิธีการอ่านข้อมูล XML ลงในชุดข้อมูล โดยใช้.NET Visual C++
309184 วิธีการคงอยู่เป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML โดยใช้.NET Visual C++
คุณยังสามารถทำการค้นหาต่อไปนี้ใน Microsoft การช่วยเหลือและสนับสนุนเว็บไซต์
 • ในรายการค้นหาผลิตภัณฑ์เลือกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคลิกผู้อื่นจากนั้น.NET Framework
 • ในรายการใช้คลิกBoolean(text contains AND/OR)
 • ในการสำหรับ กล่องข้อความพิมพ์ followingBoolean แบบสอบถาม (หรือพิมพ์เป็นเซตย่อยของแบบสอบถามต่อไปนี้ที่บูลีน):kbXML AND (orADO XmlDataDocument หรือชุดข้อมูลหรือ SQL).
back to the top

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณพบปัญหา และจำเป็นต้องการคำตอบสำหรับคำถามของคุณ อ่านจากกลุ่มข่าวสารของ MSDN กลุ่มข่าวสารของ MSDN จะดีที่สุดเพื่อให้ได้รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณ ในกลุ่มข่าวสารของ MSDN คุณสามารถใช้ประสบการณ์ใช้งานของคุณร่วมกับเพื่อนของคุณ หรือค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับบทความเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ: back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313828 แผนการทำงานสำหรับการดำเนินการแบบสอบถาม XPath ในโปรแกรมประยุกต์.NET
313816 แผนการทำงานสำหรับการเขียนโปรแกรม XML ด้วยตัวแบ่งที่ดึงมาแบบจำลองใน.NET Framework
313824 แผนการทำงานสำหรับการเขียนโปรแกรม XML ด้วยตัวแยกวิเคราะห์ DOM แบบจำลองใน.NET Framework
313826 แผนการทำงานสำหรับเค้าร่าง XML ใน.NET Framework
301271 วิธีการบันทึกคลาชุดข้อมูลเป็น XML ใน.NET Framework SDK
309184 วิธีการคงอยู่เป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML โดยใช้.NET Visual C++
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและบทความอื่น ๆ แผนการทำงานของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313651 แผนการทำงานสำหรับ XML ใน.NET Framework
314150 แผนการทำงานสำหรับการจัดเรียงแบบอนุกรม XML ใน.NET Framework
313997 แผนการทำงานสำหรับการดำเนินการแปลง XSLT ในโปรแกรมประยุกต์.NET

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ